Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

I sakte fart mot klimamålene

Klimaet endrer seg og isen på nordpolen smelter som aldri før. Likevel, forrige måned skapte Donald Trumps valgseier i USA frykt for alvorlige tilbakeslag på FNs klimamøte i Marrakech og sist helg klarte regjeringspartiene her hjemme såvidt å levere et klimabudsjett for 2017 som KrF og Venstre kunne leve med. Det ble et skritt i riktig retning, men ikke med de syvmilsstøvlene som trengs for å nå klimamålene. Vi har samlet medieklippene og -debatten.

Fredag 09. desember 2016

- Det er umoralsk å tvile, sa Gro Harlem Brundtland for snart ti år siden, da debatten raste mellom "klimaskeptikere" og "klimahysterikere". Å finne fram til og bli enige om tiltak var uansett vanskelig og i flere år gikk de internasjonale klimaforhandlingene tregt. Med avtalen på klimatoppmøtet i Paris i fjor øynet mange et vendepunkt og her hjemme kom det til enighet om statsbudsjettet for 2016 mot løfte fra regjeringen til Venstre om et grønt skifte i statsbudsjettet for 2017.

- Utrolige 174 land og EU har til nå godkjent Paris-avtalen som vil hindre at kloden varmes opp mer enn 1,5 grader, kunne Cicero senter for klimaforskning melde i slutten av april og da avtalen trådte i kraft i begynnelsen av oktober kommenterte statsminister Erna Solberg (H) det slik:

"Parisavtalen er den første globale avtalen som pålegger alle land å sette seg gradvis mer ambisiøse klimamål for å redusere utslipp. Det at avtalen trer i kraft så raskt er en svært god nyhet, og vitner om at verden står samlet for å forhindre farlige klimaendringer."

Likevel, og til tross for at konsentrasjonen av CO2 i lufta nå er den høyeste på mange millioner år og isen i arktis minker som aldri før, så ble ikke 2016 det vendepunktet mange håpet. 

Hva skjedde? Internasjonalt skjedde det at Donald Trump, omtalt som "hardkokt klimafornekter", vant presidentvalget i USA i november og nasjonalt her hjemme skjedde det la regjeringen ikke la fram et statsbudsjett for et grønt skifte, slik statsministeren og finansminister Siv Jensen (FrP) hadde lovet Venstre-leder Trine Skei Grande.

- Få lysglimt i Marrakech

Forum for utvikling og miljø (ForUM) innledet sine innspill til den norske regjeringen i forkant av årets klimaforhandlinger i Marrakech (COPP 22) slik:

"Norge spilte en konstruktiv og viktig rolle i å få på plass Paris-avtalen, og COP22 er det stedet prosessen starter for å gå fra ord til handling."

Klimaforhandlingene i Marrakech var imidlertid bare så vidt kommet i gang da resultatet av presidentvalget i USA ble kjent.

- Vi er vettskremte, sa amerikanske klimautsendinger til NRK og i en kronikk på NRK ytring innledet forskingsleder Steffen Kallbekken i Cicero slik:

"Valget av Donald Trump som USAs president, kan vanskelig sees som noe annet enn et alvorlig tilbakeslag for internasjonal klimapolitikk."

- Få lysglimt i Marrakech, konkluderte Kallbekken i Cicero etter at COP 22 var avsluttet, mens klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kommenterte resultatet slik:

"Marrakechmøtet har vist at verdens land er i gang med å kutte utslippene av klimagasser for å bremse klimaendringene. Vi ser allerede alvorlige utslag av klimaendringene, i form av issmelting, ekstremvær, flom og tørke."

- Valget i USA og lite fremgang i konkretisering av Paris-avtalen preger oppsummeringen av COP22, oppsummerte ForUM mens WWF løftet fram at 47 utviklingsland forpliktet seg til å bli 100 prosent fornybare. WWF-leder Nina Jensen kommenterte det slik:

"Dette er klimalederskap. Jeg håper rike land som Norge vil la seg inspirere."

Utviklingen av forhandlingene om statsbudsjettet for 2017 her hjemme tyder imidlertid på at utviklingslandene bare i svært begrenset grad hadde en inspirerende virkning på regjeringspartiene.

Bilpakkeultimatum og små blåblå klimaskritt i riktig retning

Her hjemme ble det en høst med mange spennende klimasaker. Størst spenning har det utvilsomt vært rundt budsjettforhandlingene etter at Venstre-leder Trine Skei Grande kommenterte regjeringens budsjettforslag i begynnelsen av oktober slik overfor VG:

"I fjor skrev statsministeren selv et løfte til oss om at de skulle ha et grønt skifte. Og så legger de frem dette. Erna og Siv har skuffet meg, begge to. De har lovet meg noe de ikke klarte å holde. Jeg synes at når statsministeren selv har skrevet en merknad, som var en lovnad til oss i dette budsjettet, så kunne hun ha strukket seg betydelig lengre."

Som ved tidligere anledninger ble det harde forhandlinger mellom regjeringspartiene (H og FrP) og støttepartiene (V og KrF), men i år gikk det ennå tyngre enn i de to foregående årene.

- Dessverre har det vist seg viktigere for Regjeringen å tilfredsstille FrPs motstand mot en god klimapolitikk enn å sikre landet et godt statsbudsjett, sa Skei Grande til Aftenposten etter at Venstre mandag forrige uke valgte å bryte forhandlingene. På Venstres nettsider viste hun til regjeringens "ultimatum" når det gjaldt den bilpakken regjeringen ikke ville endre og la ansvaret på regjeringen:

"Dette ultimatumet fra regjeringen har satt Stortinget i en svært vanskelig situasjon. En mindretallsregjering kan ikke møte Stortinget med et ultimatum før forhandlingene, men må være villig til å forhandle om alt. Vi er ikke de de eneste som reagerer på regjeringens ultimatum. Flere partier er opprørt over en regjering som ikke legger til rette for en forsvarlig budsjettbehandling i Stortinget. Dette må regjeringen ta ansvar for."

- Setningen som reddet budsjettet i fjor, ble Solbergs snubletråd i år, skrev Aftenposten og etter at også KrF-leder Knut Arild Hareide slo fast at han ikke så mulighet for å gå videre i forhandlingene kommenterte imidlertid Geir Ramnefjell i Dagbladet årsaken til sammenbruddet slik:

"Det grunnleggende problemet i budsjettbråket er den enorme avstanden mellom politisk vilje og klimakuttene vi har forpliktet oss til."

- Høyre og Frp bagatelliserer vår tids største utfordring, mente Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet), Marius Holm (ZERO), Truls Gulowsen (Greenpeace Norge), Christoffer Ringnes Klyve (Framtiden i våre hender) og Ingrid Skjoldvær (Natur og Ungdom), som innledet slik i et felles innlegg i Dagbladet:

"De som hevder at Venstre og KrF bare spiller et spill når de bryter forhandlingene om statsbudsjettet, har ikke forstått alvoret av klimaendringene."

Morgenbladet kalte på lederplass budsjettstriden for "klimatisk selvbedrag" og utdypet det blant annet slik:

"Faktum er at om vi virkelig mener at den globale oppvarmingen skal begrenses, kreves det en radikal omlegging av transportpolitikk, skattepolitikk, olje- og gassnæring, luftfart, sjøfart, biltransport og industri. Også i Norge. I stedet krangler nå ansvarlige norske politikere om en bensinavgift på 15 øre. Det er kortere vei fra Donald Trump til det norske storting enn vi liker å tro."

Til slutt ble det likevel enighet. Aftenposten meldte at "grønne kompromisser reddet budsjettet i 12. time" og Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne (MDG) "tok hatten avfor Venstre og KrF som har stått løpet ut og har fått flyttet på mye i statsbudsjettet". Hans dom over resultatet var likevel ikke nådig:

"Fjorårets budsjettavtale, og regjeringserklæringen, gjaldt klimaforliket, som innebærer å kutte utslippene med 7 millioner tonn innen 2020. Nå snakker Regjeringen og Støttepartiene bare om Paris-avtalens mål for 2030. Dermed har de tilsynelatende brutt sitt viktigste klimaløfte og avtalen fra budsjettforliket i fjor, og skjøvet på klimapolitikken. Det kan bli et farlig hvileskjær."

- Enighet om budsjettavtale med betydelige klimakutt, kunngjorde Venstre, men debatten har gått etter at Cicero gjorde beregninger som viste at utslippskuttene som følge av budsjettforliket ville bli mye mindre enn det "budsjettkameratene" hevdet. Debatten om effekten av budsjettet vil trolig fortsette, men på mandag ble finanskomiteens innstilling behandlet og budsjettet vedtatt i Stortinget.

- Det er ingen tvil om at enhver regjering som kommer til Stortinget med ultimative krav, velger seg en utfordrende framgangsmåte, sa saksordfører Hans Olav Syversen (KrF) og utdypet det slik:

"Når en mindretallsregjering gjør det, er det i tillegg en parlamentarisk svært lite klok opptreden. Særlig blir det vanskelig når ultimatumet dreier seg om et saksfelt, i dette tilfellet klimasaken, der fire partier har avtalt på forhånd at her skal vi nå få til resultater sammen – ikke hver for oss, men sammen. Ansvaret for den vanskelige budsjettsituasjonen må derfor regjeringen bære."

Klimavalget 2017?

Budsjettslaget er over for denne gang og nye skritt, om enn ikke med syvmilsstøvøler, er tatt i retning Parisavtalens klimamål. Nå står slaget om blant annet regjeringens forslag til klimalov, der høringsfristen går ut i dag, om konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, der Arbeiderpartiet i både Finnmark og Troms nå har sagt nei, og om klimasøksmålet mot regjeringen fra Greenpeace og Natur og Ungdom, som var tema for NRKs dokumentarserie "Motvind" denne uka.

Og ikke minst står slaget fremover om Stortingsvalget neste år, der Klimavalgalliansen nå mobiliserer for at det også skal bli klimavalget 2017. Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle skriver i en kommentar i dag at velgerne etter budsjettstriden belønner regjeringespartiene (H og FrP) og straffer støttepartiene (KrF og V).

A-magasinet oppsummerte situasjon sist helg, med det som kanskje kan være en påminnelse både til Klimavalgalliansen og neste års stemmeberettigede:

"Klimakampen preger Regjeringen mer enn norske hjem. Vi handler, kaster og flyr mer enn noen gang."

Nedenfor har vi samlet lenker til medieklipp og -debatt om klimamøtet i Marrakech og budsjettforhandlingene og andre klimasaker i Norge de siste ukene.

_________________________________

Aktuelle lenker:

Tidligere klimasaker på rorg.no:

Om budsjettforliket:

Om klimatoppmøtet i Marrakesh:

Kommentarer fra sivilsamfunnet til klimatoppmøtet:

Medieklipp og -debatt (budsjettforhandlingen mm):

 • Minste isutstrekning i november i Arktis, Dagens Næringsliv (NTB) 07.12.16
  Utstrekningen av havisen i Arktis i november var på det laveste som er målt noensinne for den måneden. Minkende havis kan føre til kraftig reduksjon i isbjørnbestanden.
 • - Uansvarlig av Erna (klima), Dagbladet 07.12.16
  Cicero og Venstre mener Erna Solberg fører en uansvarlig klimapolitikk uten helhetlig strategi for å nå Norges neste utslippsmål.
 • Bilistene betaler 9 milliarder mindre i avgifter enn før regjeringsskiftet, Aftenposten 07.12.16
  Staten har hatt et kraftig fall i inntekter som følge av at flere velger «grønne» biler.
 • Høyre: Cicero sammenligner epler og pærer. Cicero: OK, men bedre enn ingenting, Aftenposten 07.12.16
  – Cicero sammenligner epler og pærer når de regner på klimaeffekten av budsjettavtalen, sier Høyres Nikolai Astrup.
 • – Budsjettkameratene skryter av gamle klimatall, NRK nyheter 06.12.16
  Flere opposisjonspolitikere reagerer på at det er store forskjeller mellom regjeringens og forskernes vurdering av hvor godt statsbudsjettet er for klimaet.
 • Kamp for bedre klima, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 06.12.16
  Budsjettkaoset, krisestemningen og regjeringens provoserende ultimatum på bilpakken kan ikke skjule at budsjettbehandlingen også var et viktig oppgjør om en bedre og mer bærekraftig klimapolitikk for landet.
 • Storsatsing på biodrivstoff uroer miljøvernere, Dagens Næringsliv (NTB) 06.12.16
  Miljøbevegelsen er svært skeptisk til et av regjeringens viktigste klimatiltak i statsbudsjettet: Den massive satsingen på biodrivstoff.
 • Liten vits å hamstre drivstoff før nyttår. Gisle og Siri betaler gjerne mer i avgift., Aftenposten 06.12.16
  Til tross for at det kommer en avgiftsøkning fra nyttår, vil ikke dette gi noen rekordpris på hverken bensin eller diesel her i landet. Gisle Kverndokk skulle gjerne hatt dyrere bensin og ny regjering.
 • Forskere mener budsjettkameratene pynter på klimatallene, Aftenposten 06.12.16
  «Tidenes grønneste budsjett» gir bare en fjerdedel av utslippskuttene som årlig må til for å nå klimamålene, ifølge beregninger Cicero har gjort.
 • Hvilken olje skal bli liggende?, kommentar av Ole Mathismoen i Aftenposten 06.12.16
  Forbruket vårt, i kombinasjon med olje- og gasseksporten, står for Norges virkelig store globale CO₂-fotavtrykk. Regner vi inn utslippene fra forbrenningen av oljen vi selger, må vi gange Norges totale utslipp med ti. Vi har et stort ansvar å bale med.
 • Hva er vitenskapelig og objektiv klimaforskning?, kommentar av Rasmus Benestad (klimaforsker) i Dagsavisen (nye meninger) 05.12.16
  På Zero-konferansen 2016 traff jeg en journalist som spurte meg om hvordan en forsker som er engasjert i samfunnsspørsmål kan være objektiv. Vi må jo bli preget av verdispørsmål? Og bør ikke forsker være helt nøytral? De bør vel ikke engasjere seg i samfunnsspørsmål for å unngå å bli påvirket.
 • Nå skal regjeringen også lage klimabudsjett, Dagsavisen 05.12.16
  Etter modell fra den rødgrønne Oslo kommune skal den blåblå regjeringen lage klimabudsjett.
 • Samarbeid om/i myr, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 05.12.16
  For Venstre er det viktigste at partiet har fått regjeringspartiene med på alle de klimatiltakene Frp nå svelger. I tillegg er det viktig for partiet at avtalen stort sett blir godt mottatt av miljøorganisasjonene.
 • Forsker mener regjeringen overdriver klimaeffekten, Dagens Næringsliv (NTB) 05.12.16
  Den borgerlige budsjettavtalen er ikke på langt nær så klimavennlig som regjeringspartiene og støttepartiene anslår, mener forsker Borgar Aamaas.
 • Venstre, KrF og klimasaken har fått en hel flokk med nye fugler på taket, kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 05.12.16
  Motkreftene er mange og sterke. Etablerte næringer, alt fra olje til landbruk, og alle deres støttespillere i interesseorganisasjoner, fagforeninger, politiske partier og medier, står klare til å pelle fra hverandre all argumentasjon. Å gi klimasaken framdrift oppover denne elva av motstand, krever smidighet, evne til å samle folkelig entusiasme og vilje til kynisme i politikken.
 • Miljøvernere mener budsjettet svikter klima: – Ikke i nærheten av å være så bra som regjeringen lovet, VG 05.12.16
  Utslippskuttene i det nye budsjettet er ingenting å rope hurra for, sier flere ledende miljøvernere.
 • Grande: Bråket påvirker regjeringsvalg, Vårt Land 05.12.16
  – Vi var lovet et grønt skatteskifte. Men det har vi nå bare fått på bil. Det er bare der vi kan si at det er et grønt skifte, svarer hun. Men tidenes grønneste er budsjettet likevel. Og i sum skal alle miljøgrepene gi 600.000 tonn kutt i CO2. Miljøpakken i budsjettet er på 2,5 milliarder kroner. – Hvis miljøorganisasjonene nå er entydig negative, så ser de ikke dette i et objektivt perspektiv, sier KrF-leder Hareide.
 • Den nye råvaren, kommentar av Terje Osmundsen (Scatec Solar) i Dagens Næringsliv 05.12.16
  Fortsatt kullutbygging i Asia truer klimaavtalen, sa Laurent Fabius, president for COP 21, FNs klimakonferanse, på Zerokonferansen forleden. Norge har mye av både råvaren og kompetansen som kreves for å hindre kullbasert vekst i mange av de voksende økonomiene. Kapital, koblet til kompetanse, er innsatsfaktorene i fornybar energi.
 • Schjøtt-Pedersens svarte løgner, kommentar av Christoffer R. Klyve (FIVH) i Dagbladet 05.12.16
  Vi har fulgt med på oljegeneralens argumenter over lengre tid. Hva er det han baserer visjonen sin på? Vi har funnet en lang rekke usannheter i oljegeneralens argumenter.
 • Miljøbevegelsen hadde ventet verre, NRK nyheter 04.12.16
  Nina Jensen fra WWF jubler, og Natur og ungdoms leder Ingrid Skjoldvær mener at Norge aldri har hatt et så bra klima- og miljøbudsjett. Men det er fortsatt ikke nok, sier en samstemt miljøbevegelse.
 • Frp ga seg på sitt ultimatum, kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 04.12.16
  330 millioner kroner i mer klimavennlig bilavgifter reddet regjeringen fra kabinettspørsmål. Det må kunne kalles redning på målstreken.
 • Zero: - Ikke nok for å nå 2020-målene, Dagbladet 04.12.16
  - Dette budsjettet gir ikke store nok utslippskutt for å nå 2020-målene. De målene kan man kun nå dersom man i tillegg gjør tilleggsvedtak utenfor statsbudsjettet som kutter store enkeltutslipp i industrien, sier Zero-sjef Marius Holm til Dagbladet.
 • - Uforståelig at KrF og Venstre holder sin hånd over Siv Jensen og Sylvi Listhaug, Dagbladet 04.12.16
  - Øker forskjellene, polariserer og ignorerer klimaendringene, mener Audun Lysbakken (SV) om statsbudsjettet.
 • Statsbudsjettet: Venstre vant - Frp tapte, kommentar av Astrid Meland i VG 04.12.16
  Venstre plasserte pilen dyppet i miljøavgifter rett i hjertet av Frp. I selve bilpakken. For kravet til innblanding av såkalt biodrivstoff økes nå til hele 20 prosent innen 2020. Allerede neste år skal dette spare miljøet for utslipp på nær 90 000 tonn drivhusgass.
 • Budsjettpartene enige – unngår krise, Vårt Land 04.12.16
  KrF-leder Hareide er også som Grande glad for at klimastriden om bilpakken løste seg. Hareides ankepunkt var var at regjeringens budsjett premierte fossilbilisme med lettelser. Hareide innrømmer nå at nettopp klimadelen er blitt bedre enn KrFs alternative budsjett. Noen av tiltakene som kompenserer for bilpakken er disse:
 • Dyrt ultimatum, kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land (verdidebatt) 04.12.16
  Venstre og KrF fikk til slutt stort gjennomslag i budsjettforhandlingene. Men «bilpakke-ultimatumet» kan bli stående som en av Erna Solbergs største tabber.
 • MDG-Hansson: Hatten av for Venstre og KrF, Aftenposten 04.12.16
  – Jeg sier: Hatten av for Venstre og KrF som har stått løpet ut og har fått flyttet på mye i statsbudsjettet, det sier MDGs Rasmus Hansson.
 • Grønne kompromisser reddet budsjettet i 12. time, Aftenposten 04.12.16
  To dager før finansdebatten på Stortinget, ble det enighet om statsbudsjettet. Venstre kan feire billigere månedskort, KrF fikk økt kontantstøtten, mens Frp må svelge dyrere engangsavgift.
 • Politisk julefred med bismak, kommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 04.12.16
  KrF og særlig Venstre leste fjorårets budsjettmerknad om at neste års budsjett skal føre til betydelige utslippskutt bokstavelig. Regjeringspartiene leste det ikke så strengt. Men de leste det strengt nok til at Frp brøt med en hovedstolpe i sin politikk: Kampen for lavere drivstoffavgifter.
 • Paris-avtalen krever mer av Regjeringen, lederkommentar i Aftenposten 03.12.16
  Et hvert parti som er i regjering må anerkjenne at avtaler som Paris-avtalen får konsekvenser. Ikke alle er like behagelige.
 • For enkelt fra Meland, debatt av Terje Beivik (V) i VG 03.12.16
  Det går an å argumentere, slik VGs kommentator Astrid Meland gjør 1. desember, for at det blir for dyrt for Norge å kutte våre egne utslipp, og at det er bedre å kjøpe oss fri fra forpliktelsene våre. Men disse argumentene bommer på det som er sakens kjerne.
 • Regjeringens CO2-prosjekter får rødt lys av konsulenter, Aftenposten 03.12.16
  Norge bør stanse planene om CO2-rensing, mener to eksterne konsulentselskaper som har kvalitetssikret regjeringens prosjekter.
 • Her får du sannheten om klimagassutslippene dine, Aftenposten 03.12.16
  Lever du som et miljøsvin eller en klimahelt? Ta denne enkle testen, så får du en pekepinn.
 • Klimakrise, sa du? I norske hjem går det meste som før., Aftenposten 03.12.16
  Klimakampen preger Regjeringen mer enn norske hjem. Vi handler, kaster og flyr mer enn noen gang.
 • Dieselbiler skal forbys i fire storbyer innen 2025, Aftenposten 03.12.16
  Paris, Mexico by, Madrid og Aten innfører forbud mot dieselbiler for å forbedre luftkvaliteten. Verden over er 3 millioner dødsfall hvert år koblet til dårlig luftkvalitet, ifølge WHO.
 • Klimatisk selvbedrag, lederkommentar i Morgenbladet 02.12.16
  Faktum er at om vi virkelig mener at den globale oppvarmingen skal begrenses, kreves det en radikal omlegging av transportpolitikk, skattepolitikk, olje- og gassnæring, luftfart, sjøfart, biltransport og industri. Også i Norge. I stedet krangler nå ansvarlige norske politikere om en bensinavgift på 15 øre. Det er kortere vei fra Donald Trump til det norske storting enn vi liker å tro.
 • Forstår ikke sentrum, kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land (verdidebatt) 02.12.16
  Grunnen til at flere er så skuffet, er at Solberg fremstår totalt blottet for evnen til å anerkjenne de idealistiske drivkreftene i sentrum: For noen er det klimakampen. For andre kampen mot fattigdom i sør. Listen er lang. Når slike drømmer – uten innlevelse – blir målt opp i kroner og øre – mot bensinpriser og skattelettelser, og funnet for lette, brer mismotet og skuffelsen seg i Venstre og KrF.
 • Symboler i klimapolitikken, kommentar av Astrid Meland i VG (meninger) 02.12.16
  Både Norge og verden vil være tjent med politikere som er mer opptatt av resultater enn av symboler. Særlig på klimapolitikkens område.
 • To feil og seks forslag til løsninger i budsjettdramaet, kommentar av Haakon Riekeles (Civita) i Dagbladet 02.12.16
  For å rette opp feilene trengs det tiltak som gjør bilpakken mer klimavennlig, og tiltak som gjør bilpakken mer bilistvennlig, uten at klimaeffekten forsvinner.
 • Pakkeløsning, lederkommentar i Dagens Næringsliv 02.12.16
  De fire samarbeidspartiene la grunnlaget for høstens budsjettproblemer i fjor høst. Årets budsjett ble berget takket være et løfte om at budsjettet for 2017 skulle inneholde et grønt skatteskifte. Detaljene i formuleringene den gang skapte synkehullet partiene nå befinner seg i.
 • Høyre og Frp bagatelliserer vår tids største utfordring (klima), kommentar av Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet), Marius Holm (ZERO), Nina Jensen (WWF), Truls Gulowsen (Greenpeace Norge), Christoffer Ringnes Klyve (Framtiden i våre hender) og Ingrid Skjoldvær (Natur og Ungdom) i Dagbladet 02.12.16
  De som hevder at Venstre og KrF bare spiller et spill når de bryter forhandlingene om statsbudsjettet, har ikke forstått alvoret av klimaendringene.
 • En forvirret klimadebatt - det er årsaken til sammenbruddet, kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 02.12.16
  Det grunnleggende problemet i budsjettbråket er den enorme avstanden mellom politisk vilje og klimakuttene vi har forpliktet oss til.
 • Budsjettkrisen dreier seg om noe mye større enn noen tiører fra eller til på dieselavgiften, Kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet 02.12.16
  Så er det da heller ikke bilpakke eller drivstoffavgifter den politiske kampen står om. Det som skjer på Stortinget og i forholdet mellom storting og regjering i disse dager, er politisk terrengrydding.
 • Avsporing av klimadebatten, debatt av Erik Lahnstein (Norges Skogeierforbund) i Aftenposten 02.12.16
  Flere forskere har påpekt svakheter og feil i Holtsmarks arbeid, som er vurdert av FNs klimapanel og Miljødirektoratet og ikke tillagt vekt. De tydeliggjør at behovet for biomasse blir enormt, og at skogen må tas i bruk i klimakampen.
 • Når natur vert til klimaindustri, kommentar av Trygve Refsdal i Dag og Tid 02.12.16
  I ein ny rapport til regjeringa om grøne tiltak er karbonlagringa i norsk skog ikkje nemnd. Det er som om Statoil ikkje var nemnt i ein rapport om olje- og gassutvinninga i Nordsjøen.
 • Ødelegger mer regnskog i Brasil, Dagens Næringsliv (NTB) 02.12.16
  – Dette er svært dårlige nyheter. Brasils suksess med å redusere avskogingen har stanset. De siste årene har avskogingen økt, sier organisasjonen Regnskogfondets leder Lars Løvold.
 • MDG roser KrFs budsjettbrudd, Dagens Næringsliv (NTB) 01.12.16
  – Regjeringen har lenge vist at de ikke har ment alvor med klima- og miljøpolitikken. Fjorårets budsjettenighet var ingenting annet enn å skyve på dette uunngåelige bruddet, mener Hansson. Han synes det er bra at både KrF og Venstre nå setter ned foten.
 • Bondevik om KrFs budsjettbrudd: – Jeg er stolt, NRK nyheter 01.12.16
  Kjell Magne Bondevik mener KrFs budsjettbrudd viser at partiet lever opp til eksempelet han satte for 16 år siden. Han ble selv kastet ut av statsministerkontoret etter klimastrid.
 • – Ikke i nærheten av å kutte utslippene nok, NRK nyheter 01.12.16
  KrF og Venstre kjemper for å få gjennomført større klimakutt enn regjeringen har tilbudt. Men også deres alternative budsjetter ligger langt unna det som trengs for å nå 2030-målene, mener Cicero.
 • Venstres uverdige spill, kommentar av Birger Paulsen i Dagbladet 01.12.16
  Nå har visst Venstre gått fullstendig bananas i klimapolitikken.
 • Ikke så vanskelig å forstå Erna, kommentar av Astrid Meland i VG (meninger) 01.12.16
  For miljøet og for folk flest, spiller det rett nok liten rolle om det går Frp eller Venstres vei. Drivstoffprisene varierer mer på et år uansett. Og ikke engang støttepartiene vil plusse på så mye at det hjelper (miljøet). Venstre er tross alt næringslivsvennlige.
 • Bondevik lovpriser KrFs brudd, Vårt Land 01.12.16
  Han mener KrFs beslutning om å forlate budsjettforhandlingene med regjeringen tydelig viser at partiet tar miljø- og klimaspørsmål på alvor.
 • Det som reddet budsjettet i fjor, ble regjeringens snubletråd i år, Aftenposten 01.12.16
  «Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene,» heter det i budsjettavtalen.
 • Klimaforsker om budsjettkrangelen: - Det grønne skiftet er retorikk, Aftenposten 01.12.16
  Klimaforsker er kritisk til at bilpakken skaper regjeringskrise, og mener det må sterkere lut til om målet om 40 prosent lavere utslipp skal oppfylles.
 • To måneder siden Trine Skei Grande roste Frps klimaprofil, ABC Nyheter 30.11.16
  Venstres klima-brudd med regjeringen tirsdag kommer nøyaktig åtte uker etter at Trine Skei Grande snakket opp Fremskrittspartiets klimapolitikk i Stortinget.
 • Grønt press på gul mann, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 30.11.16
  Etter at Venstre brøt forhandlingene tirsdag ettermiddag, har partiet fått tydelig støtte fra flere av miljøorganisasjonene - uten at de egentlig helt kjenner innholdet i det som lå på forhandlingsbordet.
 • SV: – Grønt skifte med Frp går ikke, Dagsavisen 30.11.16
  SV gir honnør til Venstre for at de kjemper for klimaet og håper at KrF ikke gir etter for et budsjett som gir dårligere klimapolitikk.
 • Dette skjedde før Venstre brøt budsjettforhandlingene med Høyre og Frp, Aftenposten 30.11.16
  – Dessverre har det vist seg viktigere for Regjeringen å tilfredsstille Frps motstand mot en god klimapolitikk enn å sikre landet et godt statsbudsjett, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
 • Vi vil ikke nå klimamålene uten teknologi for CO2-håndtering, Ukeavisen Ledelse 30.11.16
  Verden klarer ikke å kutte klimautslippene dersom vi ikke klarer å finne gode løsninger som kan fange, transportere og lagre karbondioksid.
 • Snur europeisk energi- og fornybarpolitikk på hodet, Ukeavisen Ledelse 29.11.16
  Onsdag offentliggjør Europakommisjonen en murstein av et lovforslag, og tar med det sikte på å gjennomføre en aldri så liten revolusjon i det europeiske energimarkedet. Virkningene vil slå ned i Norge med full kraft.
 • EU vil kutte gass. Men ikke den norske, Dagsavisen 29.11.16
  EU vil stramme kraftig inn på energibruken for å bli mindre avhengig av gass. Men det rammer ikke nødvendigvis Norge, forsikrer klimakommissær Miguel Arias Cañete.
 • Nye Lofoten-slag venter i Ap, Dagens Næringsliv (NTB) 29.11.16
  Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark sier nei til å konsekvensutrede oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå vendes blikket mot Nordland og Ap-årsmøtet i mars.
 • Norge sakker akterut på fornybar energi, Dagens Næringsliv (NTB) 29.11.16
  Norge var lenge blant topp tre på fornybar energi i Europa. Nå går land etter land forbi oss.
 • Hvis man skal få verden med på det grønne skiftet, må det skje til lavest mulig kostnad. Norge ligger godt an, kommentar av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Norsk olje og gass) i Aftenposten 29.11.16
  La oss for en liten stund legge til grunn at det vil være behov for en viss mengde olje og gass også om 30 år. Da står vi igjen med ett spørsmål: Hvem skal produsere denne oljen og gassen?
 • – Fossil gass blir betydelig mindre, Ukeavisen Ledelse 29.11.16
  Norsk gasspolitikk er et spekulativt veddemål om at EU ikke kommer til å innfri sine planer om å holde seg innenfor togradersmålet, mener leder i Framtiden i Våre Hender.
 • Sats på lokale klimagevinster, Dagens Næringsliv 29.11.16
  Lokal verdiskaping har en viktig rolle i utvikling av grønn konkurransekraft. Dersom vi skal nå målet om et lavutslippssamfunn med et mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv, må vi derfor praktisere slagordet «tenke globalt, men handle lokalt». Et grønt skifte avhenger av lokal verdiskaping. 
 • Norge leder an, Kommentar av klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i Dagsavisen (nye meninger) | 28.11.16
  Nesten all strømmen vi bruker i Norge kommer fra fornybar energi med ingen utslipp av klimagasser. Det skyldes i all hovedsak vannkraften.
 • Ap i nord sier nei til Lofoten-oljeboring, Dagsavisen 28.11.16
  Både Troms og Finnmark Ap-fylkeslag sier nei til oljeboring utenfor Lofoten. Men Harstad-ordføreren står på at oljeboring der er en god ide.
 • Tydelig olje-nei i nord, lederkommentar i Dagbladet 28.11.16
  I helga sa Arbeiderpartiets fylkeslag i både Finnmark og Troms nei til konsekvensutredning av oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).
 • Forskere slakter forslag til klimalov, ABC Nyheter (NTB) 28.11.16
  Utvannet, tannløst og skuffende. Det er dommen forskergruppa Concerned Scientists Norway feller over regjeringens forslag til klimalov.
 • Venstre dropper kampen mot Regjeringens drivstoffpakke, Aftenposten 27.11.16
  Venstre har akseptert Regjeringens «moderate» økninger i avgiftene på bensin og diesel. Nå kjemper Venstre for å få ned klimagassutslippene på andre områder.
 • Mens naboland satser på solenergi, avventer Norge. Bransjen mener vi blir akterutseilt., Aftenposten 27.11.16
  Solenergi er den raskest voksende energikilden i verden, men Norge ligger langt bak våre naboland i satsingen på sol.
 • Slik er veien rundt bilpakken, NRK nyheter 26.11.16
  Biodrivstoff, CO₂-avgift og CO₂-fond. Det de har til felles er at de ikke reduserer klimagassutslippene nok til å oppfylle Venstres krav for å støtte regjeringens budsjett.
 • Svart fredag for klimaet, Vårt Land 26.11.16
  Handelsstanden lokker horder til butikkene på svartfredagen. Resultat: Klimaet lider.
 • 47 land viser vei, Dagsavisen 25.11.16
  Onsdag kunne Dagsavisen fortelle om Danmark som ønsker å bli fossiluavhengig innen 2050, blant annet ved tung satsing på vindkraft og energieffektivisering. Men vårt naboland i sør er på ingen måte det eneste landet i verden med slike planer.
 • Vi bør slutte å snakke om en norsk, grønn særstilling. Vi er ikke noe for oss selv, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 25.11.16
  Hvor går klimakampen både politisk og på «bakken», ute i økonomien? Det som vil svar på slike spørsmål kan ikke hoppe over den årlige klimakonferansen som miljøstiftelsen Zero arrangerer.
 • Slik kan politikerne snik-øke bensinprisene, kommentar av Astrid Meland i VG 25.11.16
  Statsminister Erna Solberg passerte et el-fly og en el-gravemaskin da hun talte på miljøbevegelsen Zeros store konferanse i Oslo går. Hun skulle si noe om hvordan norske utslipp skal kuttes. Problemet er at de øker. Og Solberg sliter med Venstre, som ikke vil støtte hennes budsjettforslag før det blir grønnere.
 • Biodrivstoff-krangel: – Ingen kan garantere at vi ikke putter mat eller regnskog på tanken, Aftenposten 25.11.16
  Mens Regjeringen og støttepartiene forhandler om hvor tøffe krav de skal sette til biodrivstoff, raser debatten om hvor klimavennlig biodrivstoff egentlig er. Flere frykter at økte krav til biodrivstoff vil ha negativ klimaeffekt.
 • Lover full gass med biodrivstoff, VG 25.11.16
  Produsentene av biodrivstoff i Finland og Sverige er klare til å øke produksjonen kraftig, dersom regjeringen blir enige med Venstre og KrF om høyere omsetningskrav.

Medieklipp og -debatt (klimatoppmøtet):

 • Når Kina redder verden, kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 24.11.16
  Er det i det hele tatt mulig å vinne valg med et ambisiøst klimabudskap? Det er et dårlig tegn at Kina nå har ledertrøya.
 • Fabius: – Kina vil fortsette sin klimainnsats, Dagens Næringsliv (NTB) 24.11.16
  Utslippsgiganten Kina vil fortsette å bekjempe klimaendringene selv om Donald Trump bryter USAs klimaløfter, mener Laurent Fabius, som ledet klimatoppmøtet i Paris.
 • FNs klimasjef til VG: – Norge bør øke ambisjonsnivået, VG 24.11.16
  Patricia Espinosa lar seg ikke bekymre for mye av Donald Trumps klimastandpunkt. For øvrig mener hun Norge godt kan skru opp ambisjonsnivået noen hakk.
 • – Norge kunne da for lengst kuttet sine klimautslipp!, ABC Nyheter 24.11.16
  – Lave priser på klimakvoter i EU er ingen unnskyldning for at Stortinget bryter sitt eget klimaforlik, sier EUs eks-klimakommissær Connie Hedegaard til ABC Nyheter. 
 • Trump i klimaklaveret, kommentar av Gunnar S. Eskeland (Norges handelshøyskole, SNF og Censes) i Dagens Næringsliv 24.11.16
  USAs presidentvalg merkes i norsk klimapolitikk allerede. Å være klimaforkjemper uten å kutte hjemme blir vanskelig nå.
 • – Oljeselskapene bør tenke seg godt om før de investerer i nye oljefelt, Aftenposten 24.11.16
  Investorene begynner å bli alvorlig bekymret for at selskapenes olje- og gassreserver skal bli verdiløse, sier finansanalytiker.
 • Trump har ikke bestemt seg om klimaavtaler, Dagens Næringsliv (NTB) 23.11.16
  Påtroppende president Donald Trump sier til New York Times at han nå holder alle muligheter åpne rundt hvorvidt han vil kansellere Parisavtalen. Klimaendringer kan være menneskeskapte, medgir han.
 • Derfor trengs klimaforskning, kommentar av Johnny A. Johannessen (Nansensenteret) i Bergens Tidende 23.11.16
  Vi har en enormt viktig utfordring i å ivareta og sikre en levende planet for fremtiden.
 • - Det er mørkt og kaldt på Nordpolen nå, så det er ingen grunn til at isen skal smelte, Dagbladet 23.11.16
  - Hele denne prosessen med varmere temperaturer og mindre is, kan føre til at en isfri Nordpol kan gå enda fortere enn det forskere trodde, sier Bjørn Samset i Cicero.
 • – Vi ligner mer på Trump enn vi liker å tro, Ukeavisen Ledelse 23.11.16
  Norske politikere tviholder på at olje og gass vil fortsette å være lønnsomt, mener Zero-leder Marius Holm.
 • Vil lage «Trump-sikker» klimapolitikk, Dagens Næringsliv 23.11.16
  Norsk klimapolitikk går bedre etter at Jens Stoltenberg gikk ut av norsk politikk, mener daglig leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero. 
 • Zero-topp: – Norge gambler milliarder på at Paris-avtalen mislykkes, Aftenposten 23.11.16
  Norske politikere driver med klimafornektelse når de bruker milliarder av skattekroner på oljeprosjekter som kanskje aldri vil bli lønnsomme, mener Zero-leder Marius Holm.
 • Norge vet ikke hvordan vi skal holde hva vi lover i klimapolitikken, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 23.11.16
  Klimapolitikk er ingen politisk vinnersak hverken i USA eller Norge. EU og stadig billigere teknologi er håpene vi må klamre oss til.
 • Klimafornektelse 2.0: Det er naivt å tro at alt vil fortsette som før, kronikk av Marius Holm (Zero) i Aftenposten 23.11.16
  Debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte er over i Norge. I stedet har vi fått klimafornektelse 2.0: Troen på at profitten i olje og gass vil vedvare, også i en verden forpliktet til å bremse klimaendringene.
 • Canada faser ut kullproduksjon innen 2030, Aftenposten 22.11.16
  Canada skal stenge alle kullkraftverk innen 2030 som et ledd i å kutte klimautslipp for å innfri forpliktelsene i Parisavtalen.
 • Nå skjer akkurat det samme som skjedde for 8000 år siden, Dagens Næringsliv 22.11.16
  Ny metode kan se utviklingen 125.000 år tilbake i tid.
 • Regjeringens statsbudsjett sikrer ikke Stortingets klimaforlik, ABC Nyheter 22.11.16
  Statsminister Erna Solberg vil ikke love at Stortingets vedtatte klimaforlik skal muliggjøres med regjeringens forslag til statsbudsjett. Det aksepterer KrF.
 • Klima uten USA, lederkommentar i Dagens Næringsliv 21.11.16
  Hvem skal ta ledelsen i globalt klimasamarbeid når Barack Obama går av og Donald Trump går på som president i USA? Obama og hans administrasjon har bidratt vesentlig til de fremskrittene som er gjort, blant annet med Parisavtalen. Nå må verden igjen klare seg uten et USA som dytter på.
 • Sterke forventninger til rike land: Krever en tydelig finansieringsplan, NRK nyheter 19.11.16
  Utviklingslandene har høye forventninger til de rike landene om finansiering til sin gjennomføring av klimamålene. – U-landene ønsker seg en tydeligere plan.
 • Etter 11 rolige dager fikk klimaaktivistene nok, NRK nyheter 19.11.16
  Rundt 200 deltakere på klimatoppmøtet i Marokko mobiliserte seg for å vise misnøye overfor klimatoppene. – Dette er en respons på hvor lite framgang som har skjedd her.
 • – Vilje til kompromiss førte til løsning, NRK nyheter 19.11.16
  Flere timer på overtid erklærte COP22-president Salaheddine Mezouar at sluttdokumentet etter klimaforhandlingene er klar. Regelverket for Parisavtalen skal være ferdig innen 2018.
 • Klimaforhandlingene i havn, Dagbladet (NTB) 19.11.16
  Klimatoppmøtet i Marokko ble avsluttet med en avtale om oppfølging av Parisavtalen og en bønn til klimaskeptiker Donald Trump om å redde verden fra klimaendringene.
 • Klimaministeren mener Trumps klimaskepsis har inspirert verden i kampen mot global oppvarming, Aftenposten 19.11.16
  Vidar Helgesen (H) mener USAs påtroppende president både har spredd usikkerhet og kampvilje blant verdens miljøtopper.
 • Klimamøte avsluttet i skyggen av Trump, ABC Nyheter (NTB) 19.11.16
  En plan for arbeidet med gjennomføringen av Parisavtalen ble til slutt vedtatt på klimamøtet i Marokko. Men det er høyst usikkert om alt vil gå som planlagt når Donald Trump overtar makten i USA.
 • Verdens største solkraftverk skal gi strøm til 1,1 millioner hjem, NRK nyheter 19.11.16
  På ørkenmattene sør for Atlasfjellene i Marokko ligger solkraftverket som skal gi strøm til over en million hjem. Verdensbanken ser et stort potensial for solkraft i Afrika.
 • – USAs klimalederskap er over, Dagsavisen 18.11.16
  Med Donald Trumps valgseier er USAs klimalederskap en saga blott. Nå peker alle på at EU må overta klimaledertrøya, sier klimaminister Vidar Helgesen.
 • Sterk politisk vilje trengs for å bekjempe global oppvarming, Ukeavisen Ledelse 18.11.16
  For å bekjempe klimaendringene trengs det sterk politisk vilje, slår de rundt 200 landene som deltar på FNs store klimaforhandlingsmøte i Marrakech fast.
 • Kina og EU lover å ikke la Trump stanse klimakampen, Dagens Næringsliv (NTB) 18.11.16
  Kina, EU, Brasil og andre viktige land forsikrer at de uansett vil fortsette kampen mot klimaendringene. Det styrker håpet om at Parisavtalen vil overleve Donald Trump.
 • Marrakech depress, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 18.11.16
  Etter jubelen i Paris kom ettertenksomheten i Marrakech.
 • På tide å handle (klima), Kommentar av Helen Clark (UNDP) i Dagens Næringsliv 18.11.16
  Verden feiret da klimaavtalen ble nådd i Paris i fjor. Mindre enn et år senere, har denne avtalen trådt i kraft. Dette er en bemerkelsesverdig prestasjon. Nå er behovet for hurtig og effektiv klimahandling prekært.
 • Skroter vern av nordisk karbonlager, Vårt Land 18.11.16
  Midt under klimaforhandlingene kutter regjeringen samarbeid om å bevare det som regnes som verdens største karbonlager: Den nordlige barskogen.
 • Russisk klimaekspert: – Hvorfor skal vi kutte utslippene våre?, NRK nyheter 18.11.16
  Russland er blant landene som har redusert mest utslipp siden 1990, men det var verken planlagt eller frivillig. Samtidig er de blant verdens mest klimaskeptiske land.
 • Norge må vise verden hvordan klimaendringer skal håndteres, Liv Helen Våge (21) på Si;D i Aftenposten 18.11.16
  Jeg studerer for å forske på klima. Dagens politiske landskap begynner å gjøre utdanningen min nyttesløs.
 • Klar for klimakutt, Dagsavisen 18.11.16
  – Vi kan ikke vente med klimakutt. 2020-målet må stå fast, fastslår Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg.
 • Klima-Helgesen: Vi må ta større kutt hjemme, VG 18.11.16
  Norsk klimapolitikk har i for stor grad har dreid seg om å bidra til klimakutt ved å kjøpe kvoter ute, mener klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Nå vil han kutte i landbruks- og transportutslipp hjemme.
 • Kerry med stikk til Trump: Flertall i USA vil overholde Parisavtalen, NRK nyheter 17.11.16
  USAs utenriksminister John Kerry prøvde å roe ned de som er bekymret for Parisavtalen da han talte på klimatoppmøtet i Marokko.
 • Elektrosjokk for klima, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv  17.11.16
  Klimaavtalen fra Paris ble overraskende ambisiøs. Faktisk så ambisiøs at få hadde forsøkt å finne ut hva som skal til for å nå målene. Nå gjør Det internasjonale energibyrået (IEA) et første forsøk. Byråets World Energy Outlook for 2016 legges frem mens årets klimaforhandlinger i Marokko er i innspurten.
 • - Oljeforbruket vil stige frem til 2040, Dagbladet (hegnar.no) 17.11.16
  Ifølge IEAs grunnscenario («new policies scenario») vil verdens oljeforbruk ikke toppe ut før i 2040, og de langsiktige prognosene for tilbud og etterspørsel holdes uendret til tross for at Paris-avtalen har trått i kraft.
 • IEA varsler dramatiske oljekutt hvis Paris-målet holdes (kilma/energi), Aftenposten 17.11.16
  Tre av fire biler er elektriske, og hver tredje oljefat er kuttet bort i 2040. Slik mener IEA verden kan holde oppvarmingen til «godt under» to grader.
 • Vi må skape klimahåp, kommentar av Ingrid Rosendorf Joys i Vårt Land (verdidebatt) 17.11.16
  Usikkerhet må møtes med motivering og håp. Og vi må mobilisere til handling ved å formidle 
mot og håp om at verden igjen kan lykkes.
 • Kan løse klimakrisen, kommentar av Per Espen Stoknes og Jørgen Randers (BI) i Dagens Næringsliv 17.11.16
  Med noen få, lønnsomme grep kan vi løse klimakrisen – uavhengig av hva USAs president gjør i klimaforhandlingene.
 • – Erna Solberg er en naturkatastrofe, NRK nyheter 16.11.16
  Norge har sammen med Spania hatt størst vekst i antall CO2-utslipp i Europa. – Nabolandene våre har kuttet klimautslippene drastisk, mens Erna Solberg har fått utslippene til å gå oppover igjen, sier Heikki Holmås (SV).
 • Amerikanske klimautsendinger om Trump: Vi er vettskremte, NRK nyheter 16.11.16
  Amerikanske utsendinger på klimatoppmøtet er nedstemte og urolige etter at Donald Trump ble valgt til president i hjemlandet. – Jeg er redd. Men vi må fokusere på at forhandlingene går videre med Barack Obamas politikk i tankene, sier Hana Bracate.
 • Vil kjøpe seg fri med skog, Klassekampen 16.11.16
  Norge jobber for at milliardene vi gir til bevaring av regnskog, skal gi oss mulighet til å fortsette å forurense som før. Dette er stikk i strid med signalene fra miljø­vernminister Vidar Helgesen.
 • Verre og været, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 15.11.16
  Ekstremværet Matthew traff Haiti i oktober. Varselet om orkanen Donald traff FNs klimatoppmøte i Marrakech i Marokko for en uke siden. De store teltene som forhandlingene foregår i, står fremdeles. Men menneskene som beveger seg mellom dem, virker litt numne.
 • Reuters: Trump leter etter raskest mulig måte å vrake Paris-avtalen, Aftenposten 15.11.16
  Det er sannsynlig at Donald Trump vraker hele FNs klimasamarbeid om bare ett år, sier forsker.
 • Dine tiltak vil bli dømt av fremtidens skoleelever, klima- og miljøminister Helgesen, Synnøve Gimse (21), KFUK-KFUM Global, på Si;D i Aftenposten 15.11.16
  Det ligger mye ansvar på skuldrene til en klima- og miljøminister. Ja, faktisk en betydelig del av ansvaret for at vår menneskelige sivilisasjon ikke går under. Vi trenger helter, og jeg håper du vil være en grønn helt på klimaforhandlingene i Marokko.
 • Nå flyr miljølobbyen på jobb, kommentar av Astrid Meland i VG 15.11.16
  Det er mye snakk om en oljelobby. Men miljølobbyen er ikke så mye dårligere. Nå er den i Marokko for å redde miljøet. Og sitt eget budsjett.
 • Er toppen nådd?, kommentar av Are Olsen og Øyvind Paasche (Bjerknessenteret for klimaforskning) i Dagens Næringsliv 15.11.16
  Nye tall i det globale karbonbudsjettet gir grunn til optimisme, og det er utslippsgiganten Kina som leder an.
 • FN spår ny varmerekord i 2016, ABC Nyheter (NTB) 15.11.16
  FN-organisasjonen opplyser at gjennomsnittstemperaturen i årets ni første måneder lå 1,2 grader over nivået i førindustriell tid. Dermed er det ikke langt til grensen på 1,5 grader, som ble vedtatt av landene på klimatoppmøtet i Paris i fjor.
 • CO2-utslipp uendret det siste året, Dagens Næringsliv (NTB) 14.11.16
  Verdens CO2-utslipp fra fossilt brensel er på samme nivå i 2016 som i de to foregående årene. – En god hjelp, men ikke nok til å avverge faren for global oppvarming, ifølge en ny rapport.
 • Togradersmålet kan overleve president Trump, kommentar av Haakon Riekeles (Civita) i Dagbladet 12.11.16
  Håpet for klimaet ligger i at passivitet på føderalt nivå motsvares av aktivitet i delstatene.
 • Dette skjer om Trump bryter ut av klimaavtalen, VG 12.11.16
  USAs nye president Donald Trump kan si opp klimaavtalen fra Paris, men han kan neppe hindre at USAs klimautslipp vil gå kraftig ned de nærmeste årene.
 • Klimamålene som falt i fjor, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 12.11.16
  Den som har hatt forsett om å slanke seg, kutte røyken, begynne å trene eller spise mer grønt, vet hvordan det er å sette klimamål.
 • Tårer på klimamøte etter Trump-seieren, Dagsavisen 11.11.16
  Donald Trumps valgseier har fått katastrofealarmen til å gå blant miljøvernere som kjemper for å verne klodens klima.
 • Trump mot klodens klima, Dagsavisen 11.11.16
  Holder Donald Trump løftene sine, blir det vanskelig å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
 • – Politikerne er livredde for å handle, Ukeavisen Ledelse 11.11.16
  Mange har hevdet at FNs klimapanel har vært veldig forsiktige i sin spådom om global oppvarming. Nå viser ny forskning at temperaturen kan øke med så mye som 7 grader innen 2100.
 • Cicero: – Det verste som kunne skje for klimaet, NRK nyheter 10.11.16
  – Valet av Donald Trump som president i USA er truleg det verste som kunne skje for det internasjonale klimasamarbeidet, seier forskingsleiar Steffen Kallbekken i Cicero, Senter for klimaforsking. Eit klimapolitisk jordskjelv, seier Zero-leiar Marius Holm.
 • Skalk lukene, Trump er en katastrofe for kloden, kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 10.11.16
  Det internasjonale klimasamarbeidet, og dermed realismen i å unngå global oppvarming, kan være det første som ryker med Trump.
 • Klimauroen brer seg etter Trump-sjokk, Vårt Land 10.11.16
  Ledende, norske politikere tar til orde for at Norge må ta mer aktivt klimagrep etter USAs valg av president som vil forkaste den historiske Paris-avtalen.
 • Trumpsjokk i internasjonal klimapolitikk, kronikk av Steffen Kallbakken (Cicero) på NRK ytring 10.11.16
  Valget av Donald Trump som USAs president, kan vanskelig sees som noe annet enn et alvorlig tilbakeslag for internasjonal klimapolitikk.
 • Forskere spår at temperaturen vil øke med over syv grader innen 2100, Dagens Perspektiv 10.11.16
  «Apokalyptisk, men realistisk» og «game over for klimakampen» er reaksjonene fra eksperter som har sett på den nye studien.
 • Ruller ut klimaredningen, Vårt Land 10.11.16
  For aller første gang får spørsmålet om hvordan klimautslippene skal kuttes spille hovedrollen i klimaforhandlingene – 22 år etter at arbeidet startet.
 • Spenning i luften på klimatoppmøte: Frykter Trump-seier, NRK nyheter 08.11.16
  Under første dag av klimakonferansen i Marrakech er det en noe nervøs stemning i forkant av USA-valget. – Dersom Trump vinner, vil det skape usikkerhet, sier klimaminister Vidar Helgesen.
 • Klimastoff er taperen i de største TV-nyhetssendingene, Aftenposten 08.11.16
  Både NRK og TV2 har svært lite dekning av klimaspørsmålet i sine viktigste nyhetssendinger. – Oppsiktsvekkende lavt, sier professor Kristin Skare Orgeret.
 • Vil ha vann i sentrum på klimatoppmøtet, Vårt Land 07.11.16
  Forventningene er høye til klimatoppmøtet i Marokko, som starter mandag.
 • Gasser på i klimapolitikken, kommentar av Iselin Stensdal (FNI) i Dagens Næringsliv 04.11.16
  Kampen mot klimaforandringene ser ut til å ha fått vind i seilene: Fredag trer Parisavtalen i kraft, og neste uke starter årets klimaforhandlinger i Marrakech. Kina har bidratt til denne optimismen: I 2014 annonserte president Xi Jinping at Kina skal nå utslippstoppen omtrent i 2030.
 • Det store klimagapet, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 04.11.16
  Torsdag feires at det er 50 år siden olje- og gassalderen startet i Norge. Bare noen timer tidligere ble en ny rapport lagt frem i London av FNs miljøprogram (UNEP) med Erik Solheim i spissen. Den viser at oljebransjen står i fare for å basere seg på vel optimistiske scenarioer for hvor mye fossil energi som kan brennes i årene fremover.
 • - Nå kommer klimakrigene, og murer vil ikke hjelpe, Dagbladet 01.11.16
  Klimaendringene truer med å tvinge millioner av mennesker til å bli flyktninger, og kan være hovedkilden til å sette igang store kriger som kan «destabilisere verden fullstendig», advarer den sjefsgeneral Munir Muniruzzaman i Det Globale militære rådet for klimaendring (GMACCC).
 • IMO med nye klimakrav til skipsfarten, ABC Nyheter (NTB) 30.10.16
  FNs skipsfartsorganisasjon ble fredag enige om nye klimakrav. Klimaminister Vidar Helgesen (H) mener 2016 blir et veiskille i internasjonalt klimaarbeid.
 • Norge kritiseres for dobbeltmoral i TV-program om klima, NRK nyheter 29.10.16
  362.000 australiere har sett TV-programmet «Keep Calm and Drill On». Mange mener det er et paradoks at Norge fremstilles som klimahelt samtidig som statsbudsjettet smøres med oljepenger, sier journalisten bak dokumentaren.
 • 2016 fortsatt ekstremt varmt, ABC Nyheter (NTB) 20.10.16
  September kan ha vært årets første måned uten global temperaturrekord. 2016 blir likevel høyst sannsynlig et rekordvarmt år.
 • Ingen grønn bølge, kommentar av Steinar Andresen (FNI) i Dagens Næringsliv 18.10.16
  Betyr den raske ratifikasjonen av Parisavtalen at en grønn bølge nå skyller inn over store deler av verden?
 • Klimaendringene kan sende millioner inn i fattigdom, NRK nyheter 18.10.16
  Om bare 13 år kan klimaforandringene ha ført til at mellom 35 og 122 millioner flere mennesker lever i fattigdom, ifølge en FN-rapport.
 • Leonardo DiCaprio om klimakrisen: – Opp til alle å løse, VG 16.10.16
  Årets viktigste klimaavtale ble i natt inngått mellom 197 land, mener klimaminister Vidar Helgesen (H). Den amerikanske skuespilleren Leonardo Di Caprio støtter politikerne, og sier alle har et ansvar for å løse klimakrisen.
 • Ny klimaavtale vil gi tidenes utslippskutt, Aftenposten (NTB) 15.10.16
  En avtale om redusert bruk av de kraftige klimagassene HFK er inngått etter internasjonale forhandlinger i Rwanda hvor over 170 land har deltatt.

                                                                                                                                                                                                                                 Søk:

                                                                                                                                                                                                                                 Avansert søk

                                                                                                                                                                                                                                 Sagt om budsjettforliket 2016:                                                                                                                                                                                                                                 "Regjeringen har ingen helhetlig klimapolitikk eller klimastrategi. Det er svært uansvarlig av regjeringen å la klimastrategien bli utformet gjennom kaotiske budsjettforhandlinger, og som er avhengig av hvilke tiltak to småpartier får presset gjennom."

                                                                                                                                                                                                                                 Cicero-forsker Elin Lerum Boassen
                                                                                                                                                                                                                                 til Dagbladet 06.12.16

                                                                                                                                                                                                                                 "Budsjettkaoset, krisestemningen og regjeringens provoserende ultimatum på bilpakken kan ikke skjule at budsjettbehandlingen også var et viktig oppgjør om en bedre og mer bærekraftig klimapolitikk for landet."

                                                                                                                                                                                                                                 Lederkommentar
                                                                                                                                                                                                                                 i Dagsavisen 06.12.16

                                                                                                                                                                                                                                 "Motkreftene er mange og sterke. Etablerte næringer, alt fra olje til landbruk, og alle deres støttespillere i interesseorganisasjoner, fagforeninger, politiske partier og medier, står klare til å pelle fra hverandre all argumentasjon. Å gi klimasaken framdrift oppover denne elva av motstand, krever smidighet, evne til å samle folkelig entusiasme og vilje til kynisme i politikken. Grønne partier er i mindretall på Stortinget, og spredt langs den politiske aksen. At de er ulike, er naturlig - det finnes ikke én hellig oppskrift på hvordan vi skal nå klimamålene. De grønne partiene må være villige til å true med blokkuavhengighet. Hvis ikke blir de tatt av strømmen, og drukner."

                                                                                                                                                                                                                                 Kommentar av Geir Ramnefjell
                                                                                                                                                                                                                                 i Dagbladet 05.12.16

                                                                                                                                                                                                                                 "Venstre plasserte pilen dyppet i miljøavgifter rett i hjertet av Frp. I selve bilpakken."

                                                                                                                                                                                                                                 Kommentar av Astrid Meland
                                                                                                                                                                                                                                 i VG 04.12.16

                                                                                                                                                                                                                                 "KrF og særlig Venstre leste fjorårets budsjettmerknad om at neste års budsjett skal føre til betydelige utslippskutt bokstavelig. Regjeringspartiene leste det ikke så strengt. Men de leste det strengt nok til at Frp brøt med en hovedstolpe i sin politikk: Kampen for lavere drivstoffavgifter."

                                                                                                                                                                                                                                 Kommentar av Trine Eilertsen
                                                                                                                                                                                                                                 i Aftenposten 04.12.16

                                                                                                                                                                                                                                 "Hensynet til natur og klima vant over politisk spill da Venstre og KrF tok ansvar og inngikk en budsjettavtale med regjeringspartiene lørdag kveld."

                                                                                                                                                                                                                                 Nina Jensen,
                                                                                                                                                                                                                                 (WWF) 04.12.16

                                                                                                                                                                                                                                 Redaktør: Arnfinn Nygaard
                                                                                                                                                                                                                                 Sist oppdatert: 12. januar
                                                                                                                                                                                                                                 Om disse sidene
                                                                                                                                                                                                                                 Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.