Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Tro, håp og tvil på klimatoppmøtet

I sitt innlegg på FNs klimatoppmøte i Paris denne uka tok statsminister Erna Solberg (H) til orde for at "COP21 må bli et vendepunktet i arbeidet med å omforme den globale økonomien og gjennomføre overgangen til lavutslippssamfunn" og USAs president Barack Obama ba politikere legge kortsiktig vinning til side. Forventningene veksler mellom tro, håp og tvil.

Onsdag 02. desember 2015
Linker oppdatert: Fredag 11. desember 2015

I følge Naturvernforbundet, som på sine nettsider redegjør for "historien om klimaforhandlingene", kom klima på dagsorden allerede i 1988. De internasjonale klimaforhandlingene har imidlertid gått tregt og i følge den siste rapporten fra FNs klimapanel må vi kutte utslippene mye og raskt for å begrense framtidige klimaendringer til et nivå vi evner å tilpasse oss.

Etter at USA og Kina for et år siden kom til enighet om klimakutt økte håpet om framskritt i forhandlingene i 2015 og i sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg (H) fast at "2015 blir viktig for klimaet". Hvor viktig det blir avhenger av utfallet av FNs klimatoppmøte (COP 21) i Paris denne uka. Direktør i CiceroKristin Halvorsen, mener det er mer grunn til optimisme enn på lenge i klimapolitikken og utdyper det slik overfor Stavanger Aftenblad:

"Holdningsendringen fra hvordan en avtale i København ble sett på, er ganske stor. Der forventet alle at det skulle åpenbare seg en avtale som skulle løse problemene, mens det i forkant av Paris ses som en del av en større prosess og ikke det ene arrangementet som skal fortelle om vi er på riktig vei eller ikke."

Sivilsamfunnet har mobilisert

Norske miljøorganisasjoner som Bistandsaktuelt har snakket med har ulike forventninger til årets klimatoppmøte og Forum for utvikling og miljø (ForUM) mener at "verdenssamfunnet ikke har råd til et nytt nederlag som i København i 2009". I likhet store deler av internasjonalt sivilsamfunn har også norske organisasjoner, som ved tidligere klimatoppmøter, mobilisert for å legge press på de som nå skal forhandle fram en ny klimaavtale i Paris.

Den norske, tverrkirkelige mobiliseringen Klimapilgrim 2015 startet sin vandring mot Paris på Svalbard i juni. Sammen med andre tilsvarende kampanjer kunne de siste lørdag overlevere et opprop for klimarettferdighet med 1,8 millioner underskrifter til FNs klimasjef Christiana Figueres.

- Magisk, beskriver Janne Dale Hauger i Mellomkirkelig råd seansen overfor avisa Vårt Land, som innleder et oppslag om det interreligiøse klimasamarbeidet slik:

"I flere tiår har de bekymret seg for klimaet uten særlig gjennomslag. 2015 ble året det interreligiøse arbeidet brøt glasstaket."

Og de kirkelige og religiøse bevegelsene er langt fra de eneste som har mobilisert i forkant av klimatoppmøtet.

- Hold fossile brensler i bakken og finansier en rettferdig overgang til 100% fornybar energi innen 2050, var budskapet fra omkring 780000 mennesker over hele kloden som i sist helg deltok i den globale klimamarsjen. I følge Avaaz var det den største klimamobiliseringen i historien.

I Norge deltok mange gjennom "folkenes klimamarsj", som hadde følgende paroler:

 • Norge må bidra - kutt norske utslipp!
 • Klimaendringer sender folk på flukt – vi vil ha klimarettferdighet!
 • Grip muligheten – grønne jobber nå!

- Med denne massive markeringen viser vi solidaritet med de som rammes av klimaendringer og at vi er mange som vil ta vare på livsgrunnlaget vårt, sa Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund, og fortsatte:

"Nå må politikerne følge opp folkets krav om en ambisiøs og rettferdig klimaavtale i Paris."

- La det ikke være noen tvil. Den neste generasjonen følger med på hva vi gjør, erkjente USAs president Barack Obama i sitt innlegg i Paris på mandag.

3 av 4 nordmenn mener avtale om togradersmålet er viktig

I følge TNS´ klimabarometer 2015 har de siste årenes værhendelser satt sitt preg på befolkningens holdninger til klima og klimaendringer. "Klimaendringer" rangerer nå som nummer to blant de viktigste utfordringene Norges står overfor.

I følge en fersk klimagallup utført av Norstat for avisa Vårt Land tror nordmenn flest ikke på en klimaløsning i Paris, men 3 av 4 mener likevel det er svært viktig eller viktig at landene som nå møtes til klimaforhandlinger i Paris kommer frem til en avtale som sikrer togradersmålet. Bård Lahn, forfatter av Klimaspillet – En fortelling fra innsiden av FNs klimatoppmøter, kommenterer resultatet slik:

"I forkant av Paris har mange ledere vært travelt opptatt med å snakke ned forventningene til møtet. Både Tine Sundtoft, Erna Solberg og FNs egen klimasjef Christiana Figueres er blant dem. Det virker som folk har fått med seg det."

- Utfordringen nå er å ta raske og langsiktige grep

- Aldri har forventningene til et klimatoppmøte vært større, skrev Dagsavisen og oppsummerte toppmøtets første dag slik:

"De var der alle sammen. USAs president Barack Obama, Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Kinas president Xi Jinping og Frankrikes president François Holland. Alle tok til orde for at verden nå måtte inngå en ny forpliktende klimaavtale."

- Utfordringen nå er å ta raske og langsiktige grep, skrev FNs generalsekretær Ban Ki-Moon i en kommentar i Dagsavisen på mandag og redegjorde for sine forventinger til FNs klimatoppmøte (COP 21) i Paris denne uka. Hans budskap til verdens ledere var dette:

"Suksess i Paris avhenger av dere. Nå er tiden inne for sunn fornuft, kompromisser og enighet. Det er på tide å se utover nasjonale horisonter og sette felles interesser først. Verdens befolkning – og kommende generasjoner –regner med at dere har en visjon og mot nok til å gripe denne historiske muligheten."

- Håpet er at alle skal bli enige om en internasjonal klimaavtale basert på disse frivillige nasjonale utslippskuttmålene, skrev NRK nyheter i går og hadde laget en oversikt over hva "de er villige til å gjør for å redde verden". Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) "tror på en juridisk bindende avtale, selv om de nasjonale målene for å kutte utslipp ikke blir bindende" og utdyper i en kronikk i Aftenposten sine forventinger slik:

"For det første er det positivt at så mange land har vist sine kort, hva de har tenkt å gjøre med klimagassutslippene fremover. For det andre må vi få et system for rapportering. For eksempel hvert femte år må alle landene fortelle hvor langt de er kommet og hvor store utslippene er. Åpenhet er veien til suksess her. Det må også være en forventning om at målene må skjerpes."

- Kan paven være den som endelig bidrar til en løsning på den globale oppvarmingen? Dette spørsmålet ble blant annet stilt i Aftenposten etter at pave Frans i fjor sendte ut et såkalt encyklika, eller lærebrev, om klima. Om bord på sitt fly hjem fra Afrika mandag ettermiddag ga han uttrykk for sin bekymring slik:

"Hvis jeg kan bruke et sterkt ord, vil jeg si at vi står på randen av selvmord."

Samtidig kvier miljøbevegelsen seg for å slå alarm, i følge nettsidene til Fremtiden i våre hender (FIVH). De har tidligere blitt utsatt for beskyldninger om dommedagsprofetier og festbremsing og ønsker å kommunisere positivt.

- Det blir verre enn vi trodde, sier imidlertid FIVHs Arild Hermstad i forbindelse med det pågående klimatoppmøtet. Han viser til rapporten "En framtid du ikke vil ha" og utdyper sitt syn slik:

"Det er nesten ingen som snakker om at antallet som sulter i verden kan øke med flere milliarder, eller at vi risikerer flyktningestrømmer som vil få dagens situasjon til å bli en drømmetilstand."

I sitt innlegg i Paris denne uka sa Obama at "vi er den første generasjonen som merker den globale oppvarmingen og den siste som kan gjøre noe med det". Aftenpostens Ola Storeng kommenterte det slik:

"Han har rett, men hopper over det som antagelig er hovedproblemet: Hverken velgere eller statsledere i et enkelt land vet om deres innsats vil hjelpe. Det avhenger av hva andre land gjør. Det er de globale utslippene av klimagasser som teller."

Rike mot fattige land

- Det viktigste skillet er enkelt – det er rike mot fattige land, kunne vi lese i en NTB-melding sist fredag, som forklarte hvilke grupper som står mot hverandre i Paris. Motsetningene mellom rike og fattige land har stått sentralt i klimaforhandlingene siden toppmøtet i København i 2009. I en kronikk i Financial Times i forkant av årets toppmøte gjentar Indias statsminister Narendra Modi at de land "hvis reise til rikdom har vært drevet av fossilt brensel" må ta et moralsk hovedansvar og mener at:

"Verdens fattige land har rett til å slippe ut klimagasser for å skape økonomisk vekst."

I følge det Washington-baserte tidsskriftet "Foreign Policy" er India en nøkkelspiller under forhandlingene og utdyper Modis potensial slik:

"Klimakonferansen i 2015 er Indias anledning til å spille sin rolle på den globale arenaen og Modi kan være den rette mannen for å få det til å skje."

Lavutslippssamfunn og utvikling med sirkulær økonomi?

I sitt innlegg i Paris åpnet statsminister Erna Solberg slik:

COP21 må bli et vendepunkt i våre anstrengelser for å omforme den globale økonomien og gjennomføre en overgang til lavutslippssamfunn. Det er det verden forventer av oss. Det er derfor vi har kommet til Paris."

En overgang til lavutslippssamfunn er i tråd med krav fra miljøbevegelsen, men "det var Erna Solberg sin tale som virkelig gjorde meg sinna", skrev nestleder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, på Naturvernforbundets blogg og utdypet det bl.a. slik:

"Erna sin tale var og ble en festtale. Nå er ikke akkurat det noe nytt, og det er heller ikke veldig uventet. Men likevel ble jeg altså skikkelig sinna. For det er noe som er så uendelig feil med regjeringen sitt eget syn på egen innsats, og en nærmest forherligelse av vår egen elendige klimapolitikk."

– Det er kanskje ikke overraskende at et oljeland som Norge fokuser på negative utslipp, heller enn kutt i fossile energikilder, mente Steffen Kallbekken i Cicero til avisa Klassekampen i oppslag om "klimaplan på leirføtter". Mange forskere tror imidlertid at to-gradersmålet er dødt og at vi snarere går mot 6 grader. Klimaforsker ved Bjerknessenteret, Helge Drange, kommenterer det slik overfor NRK:

"Jeg frykter massiv kollaps av den moderne sivilisasjonen, massiv uro og uopprettelige endringer av jordens økosystemer dersom jordens temperatur øker med mer enn tre eller fire grader. Så dette er et 'må ikke skje scenario' for meg." 

Tidligere har lederen for World Watch Institute, Lester Brown, tatt til orde for en Plan B for å "redde sivilisasjonen" og i forkant av FN-toppmøtet om bærekraftig utvikling i 2012 (Rio+20) var det mye fokus på behovet for grønn vekst for å sikre en bærekraftig utvikling. I fjor fikk forfatteren Naomi Klein mye oppmerksomhet om sin nye bok: "This Changes Everything". På egne nettsider innledet hun presentasjonen av boka si, med henvisning til Al Gores bok "En ubehagelig sannhet" slik:

"Glem alt du tror du vet om global oppvarming. Den virkelig ubehagelige sannheten er at det ikke dreier seg om karbon - det dreier seg om kapitalismen. Den behagelige sannheten er at vi kan ta fatt i den eksistensielle krisen og endre vårt mislykkede økonomiske system og bygge noe som er radikalt bedre."

- Det er ennå ikke for sent å spore av klimakampen, skrev Kjetil B. Alstadheim i en kommentar i Dagens Næringsliv for ett år siden og mente at "Naomi Klein gjør et hederlig forsøk". En som likevel har tatt til orde for noe "radikalt bedre" i forbindelse med de pågående klimaforhandlingene er tidligere statssekretær for utenrikssaker i Tyskland og nåværende direktør for Den europeiske investeringsbanken (EIB), Werner Hoyer. I en kommentar i Newsweek sist helg argumenterte han for en "sirkulær økonomi" og innledet slik:

"Tenk deg at du ikke trenger å kjøpe bilen din. Du vil heller ikke være ansvarlig for alle reparasjoner og avgifter. Enda viktigere, så vil verken du eller en ny eier måtte sende den til en skraphandler når den til slutt stopper opp. Vel, hvis du bor i Paris, Lyon, Bordeaux eller Indianapolis, er det allerede mulig å kjøre en bil på den måten. Autolib´, et system for deling av elektriske biler som parisiske abonnenter kan plukke opp og slippe av på ladestasjoner over hele byen, har kuttet karbonutslipp i den franske hovedstaden i en størrelsesorden som tilsvarer å ta 25.000 biler av veien og selskapet planlegger å ekspandere i London neste år."

Hoyer mener dette er et eksempel på et skifte i måten selskapene ser på begrepet eierskap og "som i sin tur vil revolusjonere måten du og jeg forbruker alle typer produkter på". Han knytter det til pågående klimaforhandlingene, men ser det også i et større perspektiv:

"Denne sirkulære økonomien kan være et viktig element i løsningen på spørsmålene verdens ledere denne uken står overfor på FNs klimatoppmøte i Paris, som søker en universell avtale om å holde den globale oppvarmingen under en kritisk terskel. Men, det handler også om mer enn å bevare naturressurser og handle mot klimaendringer, selv om dette er avgjørende saker. Den er også en mulighet for vekst og jobbskaping i vestlige økonomier og for utvikling i hele verden. Tilhengere av sirkulær økonomi hevder den vil kunne gi 100.000 nye arbeidsplasser i fem år - og 2 millioner i 2030. Med sirkulær økonomi kan vi ha vekst uten økt forbruk. Det er en endring som setter oss på randen av en ny industriell revolusjon."

Urealistisk? Kanskje, men den norske regjeringen sendte i august sine innspill til Europakommisjonens satsing på sirkulær økonomi. Utfallet at FNs klimatoppmøte kommer uansett i løpet av neste uke og nedenfor har vi blant annet samlet lenker til medieklipp- og debatt om de pågående klimaforhandlingene.


Aktuelle lenker:

Informasjon og nyheter fra den norske regjeringen:

Innspill og kommentarer fra norsk sivilsamfunn:

Tidligere klimasaker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Kina og India taler med to klimatunger, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 11.12.15
  Avstanden mellom India og USA er kanskje den største hindringen for en klimaavtale. Etter en lang natt inviterte USAs utenriksminister John Kerry Indias forhandlingsleder til møte.
 • Frankrikes utenriksminister om klimaavtalen: – Jeg tror vi vil klare dette, Aftenposten (NTB) 11.12.15
  Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius mener det er gjort avgjørende framskritt i klimaforhandlingene. Fredag vil han trolig legge fram sitt endelige forslag til avtale.
 • Klimaavtale vil først bli vedtatt lørdag, Aftenposten 11.12.15
  Utkastet til ny klimaavtale, som etter planen skulle vedtas i Paris i dag, vil ikke bli vedtatt før lørdag, bekrefter den franske utenriksministeren Laurent Fabius fredag morgen.
 • Slik oppfører Kina og India seg under forhandlingene om klima i Paris, Aftenposten 11.12.15
  Mens USA er blitt med i ny og ambisiøs landgruppe, skjuler Kina og India fortsatt kortene sine godt.
 • I krabbefart mot en klimaavtale som vil skuffe, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 11.12.15
  Når forhandlinger varer lenge, blir det viktig at de resulterer i en avtale. Akkurat derfor glemmer mange hva målet var.
 • CO2-handel i løse luften, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv+  11.12.15
  Markedet for kjøp og salg av klimakutt vokser. Det trengs regler.
 • Togradersbålet, Morgenbladet 11.12.15
  Temperaturmålet i FNs klimaforhandlinger overskygger hete utfordringer, sier klimapanelets egne forskere.
 • Det perfekte problem, kronikk av Ola Kvaløy i Dagens Næringsliv+ 11.12.15
  Vår manglende evne til å løse klimaproblemet overrasker ikke. Vår vilje til å gjøre noe med det trenger imidlertid en forklaring.
 • Han håper på klimafiasko i Paris, Dagens Næringsliv (NTB) 11.12.15
  Klimaskeptiker og aktivist Marc Morano jobber så hardt han kan for at den nye globale klimaavtalen skal bli en fiasko.
 • Eksperter frykter klimaanarki, Dagens Næringsliv+ 11.12.15
  Uten en enighet i Paris om ­klimakvoter og andre markeds­mekanismer kan det bli anarki i handelen med klima­utslipp, ifølge eksperter.
 • Paris-avtalen kan bli for god, Aftenposten 11.12.15
  En klimaavtale skal ikke bare redde kloden. Den skal også favne svært sprikende visjoner og behov.
 • Ta havet inn i klimaforhandlingene, kommentar av Cecilie Mauritzen i Aftenposten 11.12.15
  Det eneste som kan få havet tilbake på rett spor - som en pålitelig hovedleverandør av oksygen og mat til jordas befolkning -  er å fase ut alt utslipp av karbondioksyd. Så enkelt.
 • Regjeringen feilinformerer om klima, kronikk av Arild Hermstad og Thomas Cottis i Dagsavisen (nye meninger) 11.12.15
  Regjeringen sier at den baserer sin klimapolitikk på forskning, men forteller ikke sannheten om hvordan det kommer til å bli.
 • Hallusinatorisk miljøvern i Paris, kommentar av Truls Sevje i Aftenposten 11.12.15
  Troen på at all verdens energi skal være fornybar i 2100 er ikke engang en illusjon, men en hallusinasjon.
 • – Et betydelig skritt framover, Dagsavisen 10.12.15
  Mens rike land jobber for et 1,5-gradersmål, reagerer fattige land på manglende kutt. «Verden går inn i et avgjørende døgn», sier USAs John Kerry.
 • Paris: Norsk mål om 1,5 grader er inne, VG 10.12.15
  Et nytt utkast til global klimaavtale ble lagt fram onsdag. Målet om at temperaturøkningen ikke skal overstige 1,5 grader, er fortsatt inne.
 • Nye klimatakter i Paris, kommentar av Gunnar S. Eskeland i Dagens Næringsliv+ 10.12.15
  Nå ser vi «tenk annerledes» og «kanskje dette virker» i klimaforhandlingene. Kanskje det kan virke?
 • USA går for ambisiøs klimaavtale, Dagens Næringsliv 10.12.15
  USA går inn i koalisjonen av land som jobber for en ambisiøs klimaavtale.
 • Om natten slipes knivene, Aftenposten 10.12.15
  De som vil forsvare nasjonale kjepphester, blir utsatt for et sterkere og sterkere press frem mot en deadline. De neste dagene og nettene får vi vite hvem – om noen – som tør reise fra Paris uten en avtale.
 • Rike land vil ikke gjøre opp for klimaskader, Vårt Land 10.12.15
  Et av u-landenes viktigste krav, å få erstatning for klimaskadene rike land har påført dem, er ikke med i det nye avtaleforslaget som ble lagt frem i Paris onsdag ettermiddag.
 • Republikanere kjemper mot USAs klimatiltak, Aftenposten (NTB) 10.12.15
  Mens klimaforhandlerne i Paris nærmer seg en avtale, prøver republikanske politikere i USA å sabotere forhandlingene.
 • – Jeg gir f*en i om vi er enige, ABC Nyheter 10.12.15
  Tidligere guvernør og skuespiller Arnold Schwarzenegger er en ihuga klimaforkjemper. Den siste uken har han deltatt på klimatoppmøtet som pågår i Paris, hvor over 100 statsledere prøver å bli enige om hvordan de skal løse klimakrisen.
 • Øystatene øyner nytt håp i Paris, Vårt Land 10.12.15
  Flere store land signaliserer nå at Paris-avtalen kan bli mer ambisiøs enn planlagt. Togradersmålet kan byttes ut med 1,5-gradersmål.
 • Her er Sundtofts klimaavtale, VG 10.12.15
  Onsdag formiddag ble det første utkastet til klimaavtale kjent. Forhandler Tine Sundtoft vil ha åpning for et langsiktig mål på bare 1,5 grader temperaturøkning.
 • Blir ikke klimaenighet på fredag, Dagsavisen 10.12.15
  Nytt utkast til klimaavtale er lagt frem.
 • Takk, Paris, Aftenposten (Oles klode) 10.12.15
  Om få dager reiser vi fra byen deres. Da har vi sannsynligvis med oss en historisk klimaavtale hjem.
 • Nå er det slutt­spurt i klima­for­hand­lin­gene, ABC Nyheter (NTB) 10.12.15
  Delegatene på klimatoppmøtet i Paris flokket seg onsdag om et helt ferskt avtaleutkast. Det markerer starten på den intensive sluttfasen av forhandlingene.
 • Ber Norge få opp farten, Dagens Næringsliv+ 10.12.15
  Norges viktigste bidrag til å redusere global oppvarming er å få opp farten på månelandingsprosjektet, i følge klimaforsker.
 • Det vanskelige ordet, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv+  09.12.15
  Her er ordet klimaforhandlerne kan snuble i: «Differensiering».
 • Norge og Saint Lucia har ett oppdrag: Få verden til å bli enig om en kaldest mulig klode, Aftenposten 09.12.15
  Du har helt sikkert hørt om øyparadisene i Stillehavet som kan forsvinne. Men også øyparadiser i Karibia er utsatt for klimaendringer.
 • Tine Sundtoft skal få verden til å løfte seg etter håret, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 09.12.15
  USA, Kina og i økende grad India er viktigst hvis CO2-utslippene skal begrenses. Men akkurat nå er Norges klimaminister i rampelyset i Paris.
 • Klima­for­hand­lerne venter nervøst på nytt avtale­ut­kast, ABC Nyheter (NTB) 09.12.15
  Et nytt utkast til klimaavtalen som skal vedtas i Paris, er like om hjørnet. Teksten kan utløse store bruduljer i forhandlingene.
 • Norge gir etter i Paris, VG 09.12.15
  Norge gikk inn i FNs klimatoppmøte med ambisiøse mål. Nå sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) at det ikke når frem med et av de sentrale målene.
 • Tine Sundtofts klimasko får oppmerksomhet i Paris, Dagsavisen 09.12.15
  – Dette er et et bevisst skovalg, forteller Norges klima- og miljøminister.
 • Full krig om klima-erstatning, Dagsavisen 09.12.15
  USA blir anklaget for splitt og hersk.
 • Paris-toppmøtet burde gått til rota av problemet og organisert ein global dugnad, kommentar av Jon Naustdalslid i Aftenposten 09.12.15
  Vi treng tilgang på billege karbonfrie energikjelder som kan konkurrere ut kol, olje og gass.
 • Hva har Google, cornflakes og Cola til felles?, Aftenposten (Oles klode) 09.12.15
  De multinasjonale gigantene er i ferd med å sette de politiske klimaforhandlingene i skyggen.
 • Vi må lære å elske klimaproblemet!, Bergens Tidende (innsikt) 09.12.15
  Klimatoppmøtet COP21 pågår i skrivende stund i Paris. Samtidig, i Beijing, går en kunstner gatelangs med støvsuger og lager murstein av smog. Det er verken den mest effektive måten å rense luften eller å produsere murstein på. Men det er kanskje en effektiv måte å gjøre det abstrakte miljøproblemet håndfast, slik at vi slutter å fornekte det og heller finner løsninger?
 • Klimaavtale vil redusere risiko, Dagens Næringsliv+ 09.12.15
  En ambisiøs klimaavtale vil være bra for Oljefondet, ifølge oljefondssjef Yngve Slyngstad.
 • – Klimaendringene er her allerede, Dagsavisen 09.12.15
  Ekstremflom i Nicaragua lager bølger under klimaforhandlingene. Urfolk i Latin-Amerika mener klimaendringene er her nå. Al Gore gir dem støtte.
 • Norge faller på klimaranking, Aftenposten (NTB) 09.12.15
  Norge faller på en årlig rangering over verdens klimatopper. Norge går fra en 32. plass i fjor til en 36. plass i år, og er under alle de andre skandinaviske landene på listen.
 • Grønn vekst på klima- og miljøområdet i Kina, kommentar av Jan-Gunnar Winther i Aftenposten 09.12.15
  Vi vil se flere og flere eksempler på nye løsninger hvor Kina viser vei på miljøområdet.
 • Norges klimagass-utslipp skal ned, debatt av Tine Sundtoft i Stavanger Aftenblad 09.12.15
  Norge skal redusere utslippene av klimagass-utslippene. Denne selvsagte setningen må repeteres etter en merkverdig kommentar av avisens journalist Tor Gunnar Tollaksen i Stavanger Aftenblad 8. desember.
 • Kjemper felles klimakamp i Paris, NRK nyheter 08.12.15
  Arnold «The Terminator» Schwarzenegger og miljøminister Tine Sundtoft (H) er begge optimister foran den siste spennende innspurten i klimaforhandlingene i Paris.
 • EU går foran i Paris, kommentar av Per Ove Eikeland og Jon Birger Skjærseth i Dagens Næringsliv+ 08.12.15
  EU kan spille en viktig rolle selv om utslippene fra medlemslandene kun står for ti prosent av de globale.
 • Budsjettet som ikke går opp, kronikk av Andreas Thorsheim i Aftenposten 08.12.15
  Klimaforhandlingene i Paris kan ses på som et budsjettmøte for å planlegge hvordan verdens gjenværende karbonutslipp skal fordeles mellom land. Det er budsjettmøtet fra helvete.
 • Disse landene har ingen klimaløfter i Paris, Aftenposten 08.12.15
  Saudi-Arabia kan slett ikke kalles klimaambisiøse, men i motsetning til disse landene har de i det minste kommet med en slags plan om å gjøre noe for klimaet.
 • Alt du trenger å vite om klimatoppmøtet, Aftenposten junior 08.12.15
  10 klimaminutter: Her får du alt du trenger å vite om klimatoppmøtet i Paris.
 • Visste ikke om egne klimamål, Vårt Land 08.12.15
  I flere u-land har ikke myndighetene selv hatt ansvaret for landenes utslippsmål. Det kan gjøre at de ikke vil greie å kutte utslippene de har lovet.
 • Konfliktene skjerpes i klimainnspurten, Nationen (NTB) 08.12.15
  Motsetningene i klimaforhandlingene vil bli enda tydeligere i innspurten, tror utenriksminister Børge Brende (H).
 • Hvem er skurken i Paris?, debatt av Lars Haltbrekken i Bergens Tidende 08.12.15
  Bildet som Mathias Fischer tegner er at India, Kina og andre utviklingsland er den store skurken. Vår beskjed hjem fra Paris er at dette ikke stemmer.
 • Verden nærmer seg 0 utslippsvekst, VG 08.12.15
  Veksten i de globale klimautslippene var i fjor nede i 0,6 prosent. Kina får hovedæren, men det er økonomisk stagnasjon som er hovedårsaken.
 • I all klimadiskresjon, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv+ 08.12.15
  Bak Kinas store klimanyhet ligger en diskret norsk klimasuksess.
 • De globale utslippene av CO2 kan gå ned i 2015, Dagbladet (NTB) 08.12.15
  Et markant kutt i utslippene i Kina er den viktigste årsaken.
 • Gladmelding i Paris: Verdens CO2-utslipp faller, Aftenposten (Oles klode) 08.12.15
  For første gang dette århundret faller verdens CO2-utslipp – samtidig som det er økonomisk vekst.
 •  California vil ha flere med på sin grønne bølge, Aftenposten (NTB) 08.12.15
  California har ledet klimavei i USA. Nå håper de å få mange flere stater med seg.
 • På vekkelsesmøte mot klimautslipp, Dagens Næringsliv 08.12.15
  Statoil-sjef Eldar Sætre er bekymret for at gass kan få dårlig klimarykte. Nå er han med på klimapartnerskap med gamlesjefen.
 • Norge skal lede forhandlinger i Paris, Aftenposten (NTB) 07.12.15
  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) skal lede forhandlinger i Paris om ambisjoner i den nye klimaavtalen.
 • Her starter Sundtofts klima-maraton, VG 07.12.15
  Etter en frisk joggetur søndag morgen, ble klimaminister Tine Sundtoft (H) bedt om å lede klimaforhandlingene sammen med Frankrike de nærmeste dagene.
 • Den absurde kampen om klammene, Aftenposten 07.12.15
  Hva er egentlig er formålet med en klimaavtale? Å sikre kvinners rettigheter,Palestina og Perus fjellfolk? Eller bare takle klimatrusselen?
 • – Må gi løfter til u-land, Dagsavisen 07.12.15
  En ny klimaavtale, kan ikke bare handle om utslippskutt. Den må også gi løfter om å hjelpe utviklingslandene med å takle naturkatastrofene som er på vei, mener Grete Faremo.
 • Jakten på en klimafiende, Klassekampen 07.12.15
  Miljøbevegelsen setter oljeselskapene på tiltalebenken, men klarer ikke å felle noen dom.
 • 10.000 marsjerte for klima, NRK nyheter 07.12.15
  Tusenvis av mennesker marsjerte for klima i en kystby i Belgia, mens Norge skal forsøke å hale i land en klimaavtale i Paris innen utgangen av neste uke.
 • Fra klimakonferanse til hjemlig klimakrise, Dagens Næringsliv+ 07.12.15
  Indias statsminister Narendra Modi måtte reise rett fra klima­forhandlingene i Paris for å håndtere en klimakrise i hjem­landet. Over tre millioner mennesker er berørt av flommen i millionbyen Chennai.
 • Liv eller død: Toppen 1,5 graders økning- ikke 2,5., kommentar av Tone Bergli Joner i Dagsavisen (nye meninger) 07.12.15
  Paris forhandler om hvordan forhindre mer enn 2,5 graders økning av temperaturen. Vi overser at en masse land og øystater i Stillehavet vil "drukne" hvis den øker mer enn 1,5 grad. Hvordan kan vi være så arrogante? Dette er jo liv eller død for dem.
 • Kjenner du igjen disse ungdommene?, Aftenposten (Oles klode) 07.12.15
  Tine Sundtoft var delegat på Høyres landsmøte fra Aust-Agder og Børge Brende var formann i Unge Høyre. På landsmøtet i 1989 kjempet de gjennom oppsiktsvekkende nye miljøvedtak i det nye partiprogrammet.
 • Vi har en unik mulighet, kommentar av James P. DeHart i Dagbladet 07.12.15
  I Paris forhandles det nå om fremtiden for klimaet.
 • Å feie for egen dør, kommentar av Hallvard Surlien i Dagsavisen (nye meninger) 07.12.15
  Regjeringen bør heller fokusere på å kutte utslippene fra olje, gass og veitrafikk enn å gjøre norske drøvtyggere til et miljøproblem. For det er de virkelig ikke.
 • Forbered deg på en fremtid med naturkatastrofer, kronikk av Grete Faremo i Dagsavisen (nye meninger) 07.12.15
  Ikke la deg lure av muligheten for suksess på klimatoppmøtet i Paris. Selv om alle land skulle klare å inngå forpliktelser som kan begrense den globale oppvarmingen til to grader i dette århundret, vil dette fortsatt bety dyptgripende endringer i klima, vær og havnivå.
 • Utkast til klimaavtale overlevert i Paris, Dagens Næringsliv (NTB) 06.12.15
  Forhandlere fra 195 land har overlevert et utkast til ny klimaavtale til miljøministrene som er i Paris.
 • – Ikke noe klimagjennombrudd, NRK nyheter 06.12.15
  – Vi har fått et taktskifte i forhandlingene, men det er ikke et gjennombrudd, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) på et pressemøte i Paris.
 • Syv problemer som må løses for å stoppe den globale oppvarmingen, Aftenposten 06.12.15
  Mens ledere fra nesten alle verdens land holdt flammende taler for klimaet tidligere i uken, er det svært mange fallgruver å falle i før vi når klimamålet.
 • Klimaforsker ved usedvanlig godt mot i Paris, Vårt Land 06.12.15
  Forsker Steffen Kallbekken følger klimaforhandlingene for å bedre å forstå hva som skjer. Men han har enda ikke klart å avsløre Saudi-Arabias «snubletråder».
 • Kampen for tilværelsen, Nationen+ 06.12.15
  Han har ingen tro på at toppmøtet i Paris vil redde verden fra global oppvarming. Men Thomas Cottis håper det får verdens befolkning til å sperre opp øynene.
 • Da isbjørnen ble grønn, Vårt Land 06.12.15
  Alle klimaaktivister husker hvorfor de ble tent for miljøet­. For isbjørnen ­Kristin ­Asplund (75) ­startet det i Fretex-­butikken i Bergen.
 • Norge + Saudi Arabia = sant, Aftenposten (Oles klode) 06.12.15
  Internasjonal miljøbevegelse har utropt Norge sammen med Saudi-Arabia og USA til dagens fossiler på klimamøtet i Paris. Fortjent eller ufortjent?
 • Klimaaktivistenes vekkelseshistorier, Vårt Land 06.12.15
  Fra sviktende avlinger til masete søstre - her er klimaaktivistenes vekkelseshistorier.
 • Klimaparaden som vant over terroristene, Aftenposten 06.12.15
  Isbjørner, tigre og pantomime-artister gjøglet seg gjennom Paris' gater til støtte for et klima som ikke må bli for varmt.
 • Krangel om tall, Dagsavisen 05.12.15
  Mandag kommer miljøvernministrene fra alle land for å forhandle ferdig avtalen. Flere vanskelige spørsmål står igjen Et annet spørsmål det er uenighet om, er temperaturmålet. Skal avtalen begrense den globale oppvarmingen til to grader eller til 1,5 grader?
 • Hva skjer bak lukkede dører på et toppmøte?, Aftenposten 05.12.15
  Verdens politiske elite har denne uken møttes i Paris. Men hva skjer egentlig bak de lukkede dører, hvordan oppfører man seg på et slikt møte?
 • Kinas klima-spill, Dagbladet 05.12.15
  - Kina bruker ganske åpenbart makta si, spesielt sine økonomiske muskler, til å påvirke ulike land til å ta bestemte posisjoner, sier Kallbekken.
 • Det nødvendige er umulig i Paris, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 05.12.15
  I over 20 år har internasjonale klimaforhandlinger fulgt et blindspor. Men det er slett ikke sikkert at frivillig dugnadsinnsats er et effektivt alternativ.
 • Obser­va­tør mener klima­for­hand­lin­gene går bedre enn i København, ABC Nyheter (NTB) 05.12.15
  Klimaforhandlingene i Paris går vesentlig bedre enn de gjorde i København i 2009, mener den norske observatøren Arvid Solheim.
 • - Det er bare én årsak til klimaproblemet, Dagens Næringsliv 05.12.15
  Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson mener det må bli slutt på at regjeringen «kjøper seg fri fra klimakutt hjemme».
 • Hvem skal få den siste CO2?, Aftenposten (Oles klode) 05.12.15
  Det må politikerne finne ut av. Og det er en av grunnene til de sliter i klimaforhandlingene. En klassisk fordelings-konflikt mellom de fattige og de rike landene?
 • Derfor lager vi klimaavis, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 05.12.15
  Vårt håp er at ved å rette oppmerksomheten mot Paris, skal flere få øynene opp for dramaet som utspiller seg. Vi gjør det ikke for å skremme, men for å opplyse – og inspirere. «Vi er den første generasjonen som merker klimaendringene og den siste som kan gjøre noe med dem», sa USAs president, Barack Obama, da toppmøtet åpnet.
 • Vi reiste fra Oslo til Paris - tid: 33 timer, Aftenposten 05.12.15
  Hardbarka besteforeldre og andre miljøaktivister satte seg på toget på vei til klimatoppmøtet i Paris. Vi ble med.
 • Protesttog tøffer til Paris, Klassekampen 05.12.15
  Norske klimaaktivister på vei til Paris har mer sympati med ut­viklingsland og urfolk enn med Norges klimadelegasjon.
 • Kan ungdommer redde Jorden?, Erika Gjelsvik (14), Johanne Jerijærvi (14), Elias Damli (14) og Johannes Breivik (13) på Si;D i  Aftenposten 05.12.15
  Ja! Det mener i alle fall vi. Vi er fire ungdommer som dro på ekspedisjon til Nordpolen tidligere i år. Der var vi med på å forske på hvordan klimaet endrer seg, og hvordan det vil gå hvis det fortsetter som i dag. Det vi har sett, skremmer oss.
 • Nå er «Oppdrag Nansen» en del av et viktig selskap, NRK nyheter 05.12.15
  Lørdag skal de fire ungdommene i «Oppdrag Nansen» tale på klimatoppmøtet i Paris. Under forberedelsene fikk de et par gode ord fra utenriksminister Børge Brende.
 • Norge kåret til fossil under klimaforhandlingene, NRK nyheter 05.12.15
  Det var Are Einari Skau fra Forum for Miljø og Utvikling som tok imot prisen på vegne av Norge. – Vi liker bare menneskerettigheter hvis det handler om retten til å stå på ski, sier Skau i sin takketale.
 • Nyskapning i klimakampen, Kronikk av Erna Solberg i Dagens Næringsliv+ 05.12.15:
  Skal vi løse de globale klimautfordringene, er vi nødt til å tenke nytt.
 • Investorenes nye klimabestevenn, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv+ 05.12.15
  Michael Bloomberg er investorenes nye klimabestevenn.
 • Forfatter av klimarapport: – Politisk ønsketenkning om gode avlinger, NRK nyheter 05.12.15
  På vegne av Framtiden i våre hender har høyskolelektor Thomas Cottis intervjuet 11 av Norges fremste klimaforskere om konsekvensene av global oppvarming for nasjonal og internasjonal landbruksproduksjon. Han mener rapporten «En framtid du ikke vil ha» viser at regjeringens forventninger om økt produksjon i landbruket er urealistiske.
 • India skal drives av solen, Dagsavisen 05.12.15
  India får kritikk for kullkraftplaner. Svarer med å bygge ut massivt med solenergi.
 • Sundtoft lover enda dyrere flybilletter, ABC Nyheter (NTB) 05.12.15
  – Dette er bare en forsmak på hva som kommer. Flyselskapene må venne seg til dette. Skal Norge klare å nå klimamålet om 40 prosent kutt av CO2-utslippene innen 2030, vil transportsektoren måtte ta en stor del.
 • Oss masseutryddere, lederkommentar i Morgenbladet 04.12.15
  Med vår fremferd i landbruket, gjennom industriell revolusjon og globalisering har vi ødelagt livsgrunnlaget for våre medskapninger. Ulike pattedyr, fisker, fugler og insekter utryddes nå 1000 ganger raskere enn det som er naturlig, og ti ganger raskere enn vitenskapen til nå har trodd. Samtidig, i Norge denne uken: NHO-sjef Kristin Skogen Lund krever at den nye norske flyseteavgiften må utsettes.
 • Klimakrigerne, Morgenbladet 04.12.15
  En byråkrat brøt ut i tårer, en annen kuttet seg til blods. Klimaforhandlinger er hardt.
 • Frust­ra­sjo­nen øker i klima­for­hand­lin­gene, ABC Nyheter (NTB) 04.12.15
  Klimaforhandlingene fortsetter i sneglefart i Paris. Nå grubler forhandlingslederne på hvordan de kan opp farten.
 • Da de unge ”døde” i 30 sekunder, Aftenposten (Oles klode) 04.12.15
  Tro det eller ei: Krangling om hvorvidt menneskerettigheter og kvinners rettigheter skal være et av formålene har så langt tatt like mye tid som CO2-kutt og togradersmålet.
 • Dette er barnas klimakrav til den norske regjeringen, Aftenposten 04.12.15
  Miljøagentene leverte torsdag en rapport med krav til klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).
 • Temperaturen øker i Paris, Dagsavisen 04.12.15
  Øystater frykter at klimaforhandlingene kan spore av og retter sterk kritikk mot USA.
 • Rød linje fra u-land, Dagsavisen 04.12.15
  Erstatning for klimaskade må med, ellers blir det ingen klimaavtale i Paris, sier afrikanske land.
 • Klimakvoter til bry, kommentar av Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 04.12.15
  Kan vi kjøpe oss ut av klimaproblemet?
 • Ny rapport slakter norske klimamål, Vårt Land 04.12.15
  Miljøorganisasjoner fra i-land og u-land har regnet frem at rike lands utslippsmål er milevis fra deres rettmessige ansvar.
 • Positiv til klimaendring, Dagsavisen 04.12.15
  Mens verdens toppledere forhandler om klimagassutslipp i Paris, mener Frps Ulf Leirstein den globale oppvarmingen kan styrke Norge.
 • Tørke truer Sør-Europa, Dagbladet (NTB) 04.12.15
  Sør-Europa og Midtøsten er blant områdene i verden som er mest utsatt for tørke på grunn av klimaendringene.
 • Bærekraftig utvikling forutsetter at økonomisk vekst balanseres med økonomiens effekt på fellesgodene, kommentar av Ansgar Ødegård i Aftenposten 03.12.15
  Kan vi møte de langsiktige klimautfordringene når vi i hovedsak forankrer våre handlinger innenfor en snever og kortsiktig økonomisk logikk?
 • Kinas nyttige idioter, kommentar av Mathias Fischer i Bergens Tidende 03.12.15
  Naturvernere fra rike land lar klimaverstingene slippe billig unna.
 • Organisasjoner raser mot Norges klimaforhandlere, VG 03.12.15
  Organisasjonene protesterer iherdig mot at Norge vil stryke hensynet til menneskerettighetene, og dermed også henvisninger til blant annet urfolk, likestilling, matvaresikkerhet og arbeidstageres rettigheter fra klimaavtalens formål.
 • Hektet på kull, kommentar av Per Olav Ødegård i VG 03.12.15
  India sprengfyrer med kull for å bringe 400 millioner ut av ekstrem fattigdom. Samtidig rammes de hardt av klimaendringene.
 • USA vender verden ryggen, Dagsavisen 03.12.15
  Mens Obama lover klimaløft i Paris, stemmer USAs Kongress ned presidentens viktigste klimapolitikk.
 • Kloden skal reddes, kronikk av Kristin Halvorsen i Dagsavisen (nye meninger) 03.12.15
  Vi er alle enige om at noe må gjøres, vi må bare finne ut hvor mye og hvordan.
 • Norge vil droppe menneskerettigheter i klimaavtalen, Dagsavisen 03.12.15
  Norge foreslår å droppe punkt om menneskerettigheter inn i klimaavtalens formålsparagraf. Det får norske organisasjoner til å se rødt.
 • Dette må du vite om kli­ma­topp­mø­tet, ABC Nyheter 03.12.15
  Hva i all verden skal verdens ledere bli enige om under klimatoppmøtet i Paris? Dette er formålet kort fortalt.
 • Når tålmodighet er en dyd, kommentar av Mathias Fischer i Bergens Tidende+  03.12.15
  Hvordan kan klimaforhandlerne bli enige om 1700 punkter, når de ikke en gang blir enige om hva avtalen skal omtales som?
 • Frykter global klimakrig, Klassekampen 03.12.15
  Framtidas klimaflyktninger kan få dagens flyktningkrise til å framstå som en dråpe i havet, mener Wael Hmaidan fra Climate Action Network.
 • Klimaendringer truer matsikkerheten, Dagsavisen 03.12.15
  Millioner av mennesker trues av underernæring og sult om ikke klimaproblemet løses. Verdens matvareprogram slår alarm.
 • Karoline (16) vil sette Ban Ki-Moon på plass, Vårt Land 03.12.15
  – Det er på høy tid at ungdoms stemme blir hørt i klimaforhandlingene, mener Karoline Schou fra Drøbak, tilstede i Paris.
 • Grønn jihad, Aftenposten (Oles klode) 03.12.2015
  Tillater Gud menneskeskapte klimaendringer? Ja, mener norske biskoper og norsk imam, som lanserer ”grønn jihad”. Nei, mener amerikanske republikanere.
 • Klimadivaen, eksen og rivalen, Aftenposten (Oles klode) 02.12.15
  Klimaforhandlingene i Paris ledes av utenriksminister Laurent Fabius. Frankrikes nasjonale delegasjon ledes av miljøminister Ségolène Royal. De misliker hverandre sterkt.
 • Dette er de villige til å gjøre for å redde verden, NRK nyheter 02.12.15
  Verdens statsledere og klimaforhandlere har samlet seg i Paris for å bli enige om konkrete tiltak mot klimaendringer. Her er en oversikt over hva de ulike landene er villige til å gjøre for å få ned utslippene.
 • Syv religiøse initiativer for klimarettferdighet, Vårt Land 02.12.15
  Troende fra alle verdens land samles om en rekke arrangementer for klimaet.
 • Utslippene ingen land eier, Aftenposten (Oles klode) 02.12.15
  Når de globale klimagassutslippene fordeles på verdens land vil man alltid sitte igjen med temmelig mange millioner tonn – sånn i underkant av fem prosent av utslippene, som ingen land vil føre inn i sitt regnskap. ”Synderne” heter internasjonal skipsfart og internasjonal luftfart.
 • Åtte troende på klimatoppmøtet om religiøst klimaarbeid, Vårt Land 02.12.15
  Vårt Land stilte åtte troende på klimatoppmøtet to spørsmål: 1. Hvorfor tror du religiøst klimaarbeid nytter? 2. Hva er det viktigste en troende kan gjøre for klimaet? Her er hva de svarte.
 • Terroren splitter dem - klimaet fører dem sammen, Vårt Land 02.12.15
  I flere tiår har de bekymret seg for klimaet uten særlig gjennomslag. 2015 ble året det interreligiøse arbeidet brøt glasstaket.
 • Klima-kungen tror på klimaløsning, VG 02.12.15
  Kong Carl Gustaf ville vite hva som skjer etter at klimadelegatene har reist hjem til Paris. Da inviterte Cicero-direktør Kristin Halvorsen svenskekongen på lunch.
 • - Jeg setter stor pris på at han er interessert i de spørsmålene vi tar opp, Dagbladet 02.12.15
  Svenskekongen Carl Gustaf er svært miljøengasjert, og er derfor til stede under FNs klimatoppmøte i Paris. I dag deltok han på et seminar i regi av blant andre norske CICERO senter for klimaforskning.
 • – Unnlot å rapportere om CO₂-utslipp på 1,75 milliarder tonn, NRK nyheter 02.12.15
  Indonesia unnlot å rapportere om CO₂-utslipp som er 119 ganger mer enn det totale utslippet fra olje- og gassutvinning i Norge i fjor, ifølge en Greenpeace-rapport.
 • Presser på for klimaavtale, Dagsavisen 01.12.15
  Aldri har forventningene til et klimatoppmøte vært større. I går samlet verdens ledere seg for å presse på for en avtale.
 • India: – Fattige land har rett til å forurense, NRK nyheter 01.12.15
  – Verdens fattige land har rett til å slippe ut klimagasser for å skape økonomisk vekst, sier Indias statsminister Narendra Modi samtidig med at klimamøtet i Paris starter.
 • Paven: Verden nær selvmord uten klima­enig­het, ABC Nyheter (NTB) 01.12.15
  Klimakonferansen i Paris kan være den siste sjansen som menneskeheten har for å hindre kollektivt selvmord, mener pave Frans.
 • Obama på klimatoppmøtet: - Den neste generasjonen følger med på hva vi gjør, Aftenposten 01.12.15
  Mens Obama gikk langt utover sin taletid, fikk Putin skryt av Francois Hollande for å ha holdt tiden sin.
 • Hit har 20 år med klimaforhandlinger ført oss, Vårt Land 01.12.15
  Utskjelt og heftig kritisert. Men det globale klimaarbeidet hadde aldri kommet så langt uten FNs klimaforhandlinger, mener ekspertene.
 • Solberg planlegger større klima-kutt, Aftenposten (Oles klode) 01.12.15
  Norge har lovet å kutte CO2-utslippene med 40 prosent innen 2030. Nå forbereder Norge enda større kutt andre steder i verden.
 • Slik vil Norge stoppe klima-avhoppere, VG 01.12.15
  De norske klimaforhandlerne kjemper nå dag og natt i Paris for å hindre at enkeltland kan trekke seg fra sine egne løfter om utslippskutt.
 • Verdens verste forurensere lover ansvarlighet, NRK nyheter 01.12.15
  De to verste forurenserne i verden lover nå å opptre ansvarlig. Det kom fram da presidentene i USA og Kina møtte hverandre ved åpningen av klimatoppmøtet i Paris. – Dette har stor betydning, sier CICERO-direktør, Kristin Halvorsen.
 • Partene i Paris er fortsatt uenige om 1700 punkter, Dagbladet 01.12.15
  Her er noen av de største utfordringene.
 • Forsker: – Klimamål fram­stil­les for positivt, ABC Nyheter (NTB) 01.12.15
  Effekten av de nye klimamålene som verdens land har lagt fram, kan bli betydelig mindre enn FN og klimaminister Tine Sundtoft (H) antyder.
 • De viktigste lederne i verden møtes i Paris for å snakke om klimaet, Aftenposten 01.12.15
  Aftenpostens direkteblogg fra klimatoppmøtet.
 • Dette skjer på COP 21 i Paris, NRK nyheter 01.12.15
  Vil dei bli samde denne gongen? Det gjekk dårleg sist dei prøvde, i København i 2009. I dag startar klimatoppmøtet i Paris – COP 21 – med forhandlarar frå 196 land på plass.
 • Hvorfor alle land er redde for å ta ansvar for klimaet, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten  01.12.15
  Hvem bremser i jakten på en klimaavtale som virkelig biter? Er det de politiske lederne eller folk flest?
 • Vil betale for klimatiltak i u-land, Dagens Næringsliv 01.12.15
  Statsminister Erna Solberg lanserer ny mekanisme for klimatiltak i u-land.
 • Dette hendte første dagen, Vårt Land (NTB) 01.12.15
  Statsminister Erna Solberg holdt åpningstale, 38 land krevde kutt i fossilsubsidier og Australia og New Zealand gjorde helomvending.
 • - Det er en stor milepæl, Dagens Næringsliv 01.12.15
  Bill Gates mener det er fantastisk at Norge og en rekke andre land lover å satse mer på energiforskning. 
 • Morens klimaengasjement satte varige spor, Vårt Land 01.12.15
  Olav Fykse Tveit i Kirkenes Verdensråd bærer sin avdøde mors råd med seg på klimaforhandlingene som startet i dag. Vårt Land intervjuer utsendingene på klimatoppmøtet i spalten Klimafolk.
 • Slik lobber Statoil mot klimaet, Klassekampen 01.12.15
  Statoil er med på en beinhard lobbykampanje i EU, mot fornybar energi og for fortsatt pumping av olje og gass. Her er Statoils giftige klima- cocktail.
 • Bill Gates avslørte milliardsatsing i Paris, VG 01.12.15
  Bill Gates og et 20-talls private investorer går sammen og satser to milliarder dollar - opp mot 16 milliarder kroner - på et nytt fond for fornybar energi.
 • Klimakrisa verre enn du tror, kommentar av Kato Nykvist i Nationen+  01.12.15
  FNs klimatoppmøte i Paris er i gang. Vi venter spent på resultatene. Er verdens ledere i stand til å handle?
 • His­to­ri­ens største samling av stats­le­dere på en enkelt dag, ABC Nyheter 01.12.15
  Det ble en topptung åpning av klimatoppmøtet i Paris mandag. Nå starter et tolv dager langt forhandlingsmaraton. Vi har sett litt på hva som kan forventes.
 • Taktskifte for klimavennlig teknologi, kronikk av Tine Sundtoft og Tord Lien på NRK ytring 01.12.15
  Et nytt internasjonalt samarbeid skal sette fart i utviklingen av ren energi. Norge skal doble innsatsen på dette området innen 2020.
 • De har kuppet reklame­plakater over hele Paris, Dagbladet 01.12.15
  I forbindelse med klimatoppmøtet.
 • Bill Gates: - Norge er ett av landene som viser lederskap, Dagbladet 01.12.15
  Roser Norges bidrag i nytt initiativ for fornybar energi.
 • Disse ti tiltakene kan redde klimaet, VG 01.12.15
  Her er ti konkrete tiltak som ifølge klimaprofessor Helge Drange og direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret vil sikre at vi stanser global oppvarming på to grader.
 • Slik har jorda forandret seg de siste 18 årene, VG 01.12.15
  Siden sist verdens ledere møttes og ble enige om en bindende klimaavtale, for 18 år siden i Kyoto, har jorden blitt både villere og varmere. I år settes trolig en ny og nedslående varmerekord.
 • Dagens flyktningkrise kan bare være en forsmak, Dagbladet 01.12.15
  Hvis ikke vi får stanset klimaendringene.
 • Ekstremtørke, flom og mennesker drevet på flukt: Slik rammer klimakrisen oss, Dagbladet 01.12.15
  - Personlig synes jeg det verste er å vite at det finnes millioner av mennesker som står i fare for å miste hjemmene og samfunnene sine. De kommer til å måtte flytte på seg, og det tror jeg ikke verdenssamfunnet er klar for. Det sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.
 • Ekstremtørken gjør at USAs viktigste landbruksområde synker fem cm i måneden, Dagbladet 01.12.15
  California er inne i en så langt fire år lang tørke, som blir omtalt som tidenes verste.
 • 39 organisasjoner får norske skogpenger, Dagens Næringsliv (NTB) 01.12.15
  Regjeringen har valgt ut 39 organisasjoner i en rekke land som til sammen får 300 millioner kroner i støtte fra det norske regnskogprosjektet.
 • Venstre advarer mot klimakvoter fra regnskog, Dagbladet 01.12.15
  - Det å satse på regnskogbevaring internasjonalt må fortsatt være bistand.
 • Vil redde mer regnskog, Dagsavisen 01.12.15
  Norge har fått med seg Storbritannia og Tyskland i et samarbeid for å redde regnskogen i Colombia.
 • – Regnskogpengene kommer ikke til nytte, NRK nyheter 01.12.15
  Den norske regjeringen pøser ut store pengebeløp for å bevare regnskogen i Brasil, men dette har liten eller ingen effekt. Det hevder en av Norges fremste skogforskere som mener pengene brukes feil.
 • Kapitalismen er døden, kommentar av Svein Inge Olsen i Vårt Land (verdidebatt) 01.12.15
  De neste dagene kommer media til å være spekket med stoff fra klimaforhandlingene i Paris. Det er det dette skal handle om. 
 • Sjansen for en grønnere jord har aldri vært større, Aftenposten (A-magasinet) 30.11.15
  De to neste ukene skal ledere fra 195 land igjen forsøke å bli enige om en global klimaavtale.
 • Klimakrisen vekker ingen instinkter i oss. Slik er det også for statslederne i Paris., Aftenposten (A-magasinet) 30.11.15
  Global oppvarming går tregt, føles fjernt og er sjelden en konkret trussel.
 • Mot avtale i Paris, lederkommentar i Dagbladet 30.11.15
  Optimismen er større enn den var før forrige toppmøte i København i 2009, som endte i fiasko. Og vi vil med all sannsynlighet få en avtale på plass. Det skyldes imidlertid at ambisjonsnivået er redusert. Framfor å sikte mot togradersmålet, melder statene inn sine ambisjoner for å kutte klimagassutslipp.
 • Press på Paris, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 30.11.15
  I dag møtes nesten 200 land i Paris til forhandlinger om en ny og forpliktende klimaavtale. Det står om verdens og menneskehetens framtid. Intet mindre. Det er presset som nå ligger på forhandlernes skuldre.
 • – Fornybart i 2030, Dagsavisen 30.11.15
  Med riktig politikk, kan Europa og USA være 100 prosent fornybart i løpet av 15 år, mener analytikere. I dag åpner klimatoppmøtet i Paris.
 • Obama la først ned en rose, Aftenposten (Oles klode) 30.11.15
  Der la han ned en rose til minne om de 130 terrorofrene. Det var i Bataclan flest mennesker ble drept i terrorangrepet mot Paris for drøye to uker siden. I natt og i morgentimene har 150 stats- og regjeringssjefer landet i Paris. I løpet av dagen skal de fortelle hvor sterk klimaavtale de vil ha - hva de krever og hva de ønsker.
 • Klimamarked, lederkommentar i Klassekampen 30.11.15
  «Det er bare markedskreftene som er i stand til å frikoble økonomisk vekst fra utslipp av klimagasser», uttalte Høyres miljøpolitiske talsperson Nikolai Astrup til Dagens Næringsliv i helga. Det er denne markedstroen som også legger premissene i Paris de neste ukene.
 • Slik starter klima-spillet, VG 30.11.15
  Paris-toppmøtet: Dette er toppledernes forhandlingskort
 • Klimaplan på leirføtter, Klassekampen 30.11.15
  Norge støtter et konsept for klimakutt som inkluderer tekno­logier vi ennå ikke har. Både miljøbevegelsen og forskere frykter at det kan bli en unnskyldning for å fortsette olje­festen.
 • Forsiktig optimist, kronikk av Steffen Kallbekken på NRK ytring 30.11.15
  I løpet av to hektiske uker i Paris skal verdens land forsøke å enes om en ny klimaavtale. Jeg tror på et lite skritt i riktig retning, men det er ikke nok.
 • Tror ikke klimatoppmøtet når langt nok, VG 30.11.15
  Statsminister Erna Solberg (H) tror ikke  verdenslederne når langt nok i å bremse temperaturøkningen under klimatoppmøtet her i Paris, som starter mandag morgen.
 • Dette forventer jeg av FNs klimakonferanse i Paris, kronikk av Ban Ki-Moon i Dagsavisen (nye meninger) 30.11.15
  Mitt budskap til verdens ledere er klart: Suksess i Paris avhenger av dere. Nå er tiden inne for sunn fornuft, kompromisser og enighet. Det er på tide å se utover nasjonale horisonter og sette felles interesser først. Verdens befolkning – og kommende generasjoner –regner med at dere har en visjon og mot nok til å gripe denne historiske muligheten.
 • Hva er en klimasuksess?, Aftenposten 30.11.15
  I løpet av dagen vil mer enn 120 stats- og regjeringssjefer fortelle verden at de er bekymret for klimaendringer.
 • Dette skal drøftes under klimaforhandlingene i Paris, Dagbladet 30.11.15
  Det er ifølge FN tre punkter som utmerker seg når forhandlingene starter. 
 • Forbud mot demonstrasjoner i Paris. Slik svarte folket, Dagbladet 30.11.15
  Demonstrantene er ikke der, men flere tusen par sko står søndag utplassert på Place de la Republique i Paris som del av en stille demonstrasjon i forkant av klimatoppmøtet.
 • Siste sjanse for klimaavtale i regi av FN, lederkommentar i Adresseavisa 30.11.15
  Når rundt 150 statsledere og regjeringssjefer møtes i Paris i dag, er det med et bakteppe som er mer alvorlig enn de fleste av oss kan fatte.
 • Blant Europas dårligste på klimakutt, Dagsavisen 30.11.15
  Mens Sverige og Danmark har kuttet sine C02-utslipp med over 20 prosent siden 1990, har de norske utslippene bare økt.
 • Verdens ledere lover inves­te­rin­ger i ren energi, ABC Nyheter (NTB) 30.11.15
  Bill Gates og andre rike gründere skal sammen med verdens ledere sparke i gang klimasamtalene i Paris ved å love milliarder av dollar til investeringer i ren energiteknologi.
 • Det er vår skyld, alt sammen, kommentar av Tor Gunnar Tollaksen i Stavanger Aftenblad 30.11.15
  Mens de rike landene har økt sin velstand ved bruk av fossil energi, er det de fattige landene som rammes mest av klimaforstyrrelsene. Statoil og Norge har sin del av skylden.
 • Vind fra Nordsjøen kan dekke Europas energibehov, kronikk av Tore Marvin Undeland i Adresseavisa 30.11.15
  Et felles elektrisitetsnett rundt Nordsjøen vil være bra for klodens klimaregnskap.
 • Polen gir ikke opp kull, Dagsavisen 30.11.15
  Kullkraft er framtida i Polen. Myndighetene sinker EUs klimapolitikk.
 • Økopoesi på toget til Paris, kommentar av Ingunn Økland i Aftenposten 30.11.15
  Årets diktdebutanter skriver økolitteratur. Det må være passende lesestoff for en miljøvennlig reise til klimatoppmøtet i Paris.
 • - Vi snakker ikke om disse tingene, for da går det bare helt gærent, Dagbladet+ 30.11.15
  Nina Jensen, Sivs søster, retter kraftig skyts mot Norges miljøinnsats.
 • På sporet av den nye tid, Vårt Land 29.11.15
  Vi setter dype fotavtrykk på jordkloden i en rasende fart. Så fort at vi skaper en ny tidsalder for første gang på 11.700 år.
 • India: Vi lar oss ikke herse med på klimatoppmøtet, Dagens Næringsliv (NTB) 29.11.15
  India vil innta klimatoppmøtet i Paris med positiv holdning, men tillater ingen å kødde med landet, slår miljøvernminister Prakash Javadekar fast.
 • Folkets klima­mar­sj: – Det finnes ingen planet B, ABC Nyheter (NTB) 29.11.15
  – Hvis dere ødelegger jorda, hvor skal vi vokse opp da, spør Victor (12) fra Kolbotn. Den unge miljøagenten var en av flere tusen som var med i Folkets klimamarsj i Oslo.
 • Får vi en global klimaavtale nå?, Bistandsaktuelt 29.11.15
  I Paris må verdens ledere bli enige om omfattende reduksjoner av klimagassutslipp. Vi har spurt norske miljøorganisasjoner om deres forventninger til toppmøtet.
 • Håp om gjennombrudd på klimamøtet i Paris, Dagens Næringsliv (NTB) 29.11.15
  Tilnærming mellom USA og Kina og billigere grønn teknologi øker sjansen for et historisk gjennombrudd på klimatoppmøtet i Paris.
 • Hva kan vi vente oss av klimamøtet i Paris?, kronikk av Tine Sundtoft i  Aftenposten 29.11.15
  Få eller ingen tror på en stor avtale som skal binde alle verdens land til å gjennomføre bestemte mål for nasjonale utslippskutt.
 • Vil gi EU gigantlager i Nordsjøen, VG 29.11.15
  Nå går miljøaktivist Frederic Hauge og NHO-topp Stein Lier-Hansen sammen og fremmer felles krav før klimatoppmøtet i Paris.
 • Titusener deltok i klimamarsjer verden over, Aftenposten (NTB) 29.11.15
  Et opprop for «klimarettferdighet» undertegnet av 1,7 millioner mennesker er overrakt FNs klimasjef foran toppmøtet i Paris.
 • Titusener marsjerte mot klimaendringer jorden rundt, VG 29.11.15
  Demonstranter over hele verden marsjerte lørdag for legge press på verdens ledere før klimatoppmøtet i Paris.
 • – Vi er besteforeldre, og har litt dårlig samvittighet, NRK nyheter (NTB) 29.11.15
  I strålende lav novembersol trålet bestemødre og bestefedre Oslos gater for å demonstrere for en grønnere klode. – Vi har levd på den grønne grenen, hatt gode livsvilkår og ikke tatt tak i dette problemet i tide, sier Linda Rundquist Parr.
 • SV vil ha nye klimamål etter Paris, ABC Nyheter (NTB) 29.11.15
  – Med Solberg og Sundtoft i førersetet styrer Norge bort fra klimaforliket og rett mot klimaforliset, sa Lysbakken i sin tale til landsstyret i SV på Tøyen i Oslo lørdag. Konkret vil SV kutte klimagassutslippene i transportsektoren med 40 prosent innen 2030. Målet skal være styrende for arbeidet med nasjonal transportplan, og for omleggingen av bilavgiftene.
 • Går det an å bli klok på USA?, Aftenposten (Oles klode) 27.11.15
  Samtidig som Obama og USA ivrer for en best mulig klimaavtale er det USA som igjen kan gjøre at globalt klimasamarbeid havarerer. 
 • Mens varmen setter inn, Morgenbladet 27.11.15
  Det er mulig å begrense den globale oppvarmningen. Her er forslagene som diskuteres, og noen som ikke diskuteres, før klimatoppmøtet i Paris.
 • Disse gruppene står mot hverandre i Paris, NRK nyheter (NTB) 27.11.15
  Umbrella, EU, G77, AILAC, AOSIS, LMDC. Når klimaforhandlerne går løs på hverandre, må du vite hvem som er hvem.
 • Miljøbevegelsen håper at gatene i helgen skal fylles av klimaaktivister, Aftenposten 27.11.15
  Er du en av dem som ikke blåser en lang marsj i klimaet? Da kan du bli med på klimamarsj i helgen.
 • KrFere har svakest klimatro, Vårt Land 27.11.15
  KrF-velgerne har minst tro på suksess i Paris.
 • Nordmenn tror ikke på klimaløsning i Paris, Vårt Land 27.11.15
  3 av 4 nordmenn mener klimamøtet i Paris er viktig for å sikre at kloden blir for varm. Likevel tror flertallet at de ikke vil lykkes.
 • Den nye veien ut av klimakrisen, Essay av Lars Risan i Morgenbladet 27.11.15
  De kaller seg økomodernister, og har gitt oss det spenstigste klimainnspillet på mange år.
 • Foreslår langt dyrere flyturer, Dagsavisen 27.11.15
  Den franske økonomen Thomas Piketty foreslår en global flyseteavgift som er mye høyere enn den som innføres i Norge.
 • Forvirrende om klimakvoter, kommentar av Tine Sundtoft i Dagsavisen (nye meninger) 27.11.15
  Norge kutter klimagassutslipp både ute og hjemme. Det å finansiere gode klimatiltak i utviklingsland er et gode, og ikke et onde slik som Dagsavisen framstiller det.
 • Den moralske klimakrisen, kommentar av Rolf Luneng i Vårt Land (verdidebatt) 26.11.15
  Hvordan kan den generasjonen som har skapt problemene løse dem? Å endre atferd uten å endre den moralske tenkningen vil fortsatt bringe skuffelser, brutte løfter og ingen ­bindende avtaler i klimakampen.
 • Svært få norske klimaaktivister dropper å dra til Paris på grunn av terroren, Aftenposten 26.11.15
  Nesten 11.000 politifolk og soldater skal sikre klimatoppmøtet i Paris.
 • 2015 trolig det varmeste året i historien, Dagbladet 26.11.15
  Skyldes en kombinasjon av El Niño og menneskeskapt global oppvarming.
 • Støre ber Solberg lage nytt norsk klimaforlik, VG 26.11.15
  Ap-leder Jonas Gahr Støre angriper statsminister Erna Solberg og ber henne ta ansvar for å samle Norge til et bredt klimaforlik etter Paris-møtet.
 • SV-Heikki ber Sundtoft gå av, VG 26.11.15
  SVs klimapolitiske talsmann, Heikki Holmås, ber klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) ta sin hatt og gå.
 • Kina: Hold dere unna klimasamtalene, NRK nyheter 25.11.15
  Nøkkelen til suksess under klimatoppmøtet i Paris er å holde statslederne borte fra samtalen. Det mener Kinas sjefforhandler Xie Zhenhua.
 • Nå skal alle land med, Vårt Land 25.11.15
  Det viktigste målet for neste ukes klimatoppmøte i Paris er å spikre en avtale der alle verdens land er med.
 • Møt Jenny - og Obama sier han kommer, Aftenposten 25.11.15
  Vi skal dekke klimatoppmøtet som tegneserie! No joke!
 • Nøkkelen til klimasuksess, kronikk av Jan Bråten i Adresseavisa 25.11.15
  Tidlig innsats fra noen land kan skape avgjørende gjennombrudd for nye utslippsfrie løsninger og bidra til omfattende global omstilling.
 • Kvotekamp i klimaforhandlingene, Dagsavisen 24.11.15
  Spørsmålet om såkalte markedsmekanismer kan bli et avgjørende punkt under FNs klimaforhandlinger (COP21) i Paris. Der Norge ønsker å ha mulighet for å kjøpe internasjonale klimakvoter også etter 2020, er andre land svært kritisk. Nå setter Norge hardt mot hardt.
 • Tre ting Norge vil kjempe for under klimatoppmøtet i Paris, Aftenposten 24.11.15
  Tine Sundtoft truer med å la være å undertegne en klimaavtale i Paris om den ikke er god nok.
 • Lurer Kina oss trill rundt?, Aftenposten (Oles klode) 24.11.15
  Kina har fått mye ros for sitt klimaløfte før toppmøtet i Paris neste uke. Men lurer de oss egentlig trill rundt?
 • Norge tøyer sin egen troverdighet i klimaforhandlingene, lederkommentar i Aftenposten 24.11.15
  Norge vil at verden skal avvennes fra fossile brensler - unntatt norsk olje.
 • – Budsjettet blir ikkje teke godt imot i Paris, NRK nyheter 24.11.15
  – Det norske statsbudsjettet for 2016 vil vekkje negativ oppsikt under klimatoppmøtet i Paris, seier leiar for Miljøpartiet dei Grøne (MDG), Rasmus Hansson.
 • Halvorsen er klimapolitisk optimist, Dagens Perspektiv 24.11.15
  Cicero-direktør og tidligere SV-leder Kristin Halvorsen mener mye har skjedd siden klimakonferansen i København og at det er mer grunn til optimisme i klimapolitikken.
 • Bøndene skal redde verden, lederkommentar i Nationen 23.11.15
  Denne uka er det klimatoppmøte i Paris. Møtet er selvsagt preget av terrorangrepene for et par uker siden, men temaet er fortsatt like viktig. Kampen mot klimaendringer må vinnes.
 • Wall Street kan forsvinne i havet, NRK nyheter 23.11.15
  Flere av verdens storbyer kan bli oversvømt dersom klimaendringene ikke blir bremset. Det kan gå hardt utover blant annet New York.

Søk:

Avansert søk

Forventninger til COP21:


"Vi har tro på at det blir enighet om en ny klimaavtale. Men vi vet at den ikke kommer til å bli ambisiøs nok eller forpliktende nok. Toppmøtet i Paris er ett viktig stopp underveis i å redde kloden, men ikke siste holdeplass. Dermed blir det enda viktigere at ikke bare nasjonene deltar, men at de som skal følge opp en avtale i etterkant også er til stede og blir forpliktet til å følge opp."

Cicero-direktør Kristin Halvorsen i Dagsavisen

"Forum for utvikling og miljø er ganske så sikker på at det vil bli en avtale, alt for mye prestisje er lagt ned i denne prosessen og i dette møtet til at verdenssamfunnet har råd til et nytt nederlag som i København i 2009. Men det er mye som tyder på at det som blir bestemt, vil være for lite til å holde verden under en global oppvarming på 2°C."

Arvid Solheim
i
kommentar fra ForUM

"Så hva kan vi vente oss av utfallet i Paris? Vi tror på en juridisk bindende avtale, selv om de nasjonale målene for å kutte utslipp ikke blir bindende. Det synes nå klart at landene kan bli med på en prosess for å kunne øke innsatsen over tid."

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft
i
kommentar i Aftenposten

"Det er verdens fattige som rammes hardest av klimaendringene. Samtidig er det vi i den rike delen av verden som har det største ansvaret for klimaendringene. Avtalen i Paris må anerkjenne dette, og rike land som Norge må bidra til mer utslippskutt og klimatilpasning i utviklingsland i tillegg til å kutte mer i sine egne utslipp."

Ingrid Næss-Holm
i
kommentar fra Kirkens Nødhjelp

"En ny klimaavtale må (...) sikre klimatiltak i landsektoren på en måte som ikke fører til utsettelse eller reduksjon i ambisjonene for å kutte klimagassutslipp fra fossile kilder. Vi trenger et utslippsmål i den nye avtalen som klart definerer to ambisiøse og adskilte mål; ett for landsektoren og ett for utslipp fra fossil og industriell sektor. I landsektoren må tiltak for utslippsreduksjoner innebære full inkludering av berørte folkegrupper som lever i og av skogen." 

Kommentar fra Regnskogfondet

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.