Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Tid for klimaalvor og grønt skifte?

Mens FN forbereder oppfølging av Paris-avtalen i Marrakesh (COP22) neste uke står spørsmålet om Norges oppfølging høyt på dagsorden her hjemme. Et ekspertutvalg har fremmet ambisiøse forslag for grønn konkurransekraft og Venstre går inn i budsjettforhandlingene med krav om at utslippene må ned i 2017. Greenpeace og NU har gått til klimasøksmål mot staten om oljeutvinning i Arktis og LO står i spagat i spørsmålet om LoVeSe. Ser vi et nasjonalt mindshift?

Torsdag 03. november 2016
Linker oppdatert: Mandag 14. november 2016

I år er det ti år siden klimahøsten 2006, da Al Gore kom med klimafilmen "En ubehagelig sannhet" og Sir Nicholas Stern la fram sin klimarapport (Stern-raporten) til britiske myndigheter, samtidig som norske myndigheter fikk overlevert lavutslippsutvalgets rapport og Den rødgrønne regjeringen presenterte sitt budsjettforslag som et budsjett for bærekraftig utvikling.

Det viste seg imidlertid å være svært vanskelig for verdenssamfunnet å komme til enighet om hva som skal gjøres og siden har menneskeskapte klimaendringer fortsatt å sende "temperaturen på jorda til himmels". Da klimatoppmøtet i Paris i fjor (COP21) kom til enighet om en avtale (Paris-avtalen) håpet imidlertid mange at det ville innebære et vendepunkt. Men, selv om det økte klimaalvoret synker inn hos stadig flere er utfordringene store - også i Norge, som nylig ble kritisert for dobbeltmoral etter TV-programmet "Keep Calm and Drill On" i Australia.

- Vi må velge mellom 2-gradersmålet og oljeleting" mente spaltist Bjørn Stærk i en kronikk Aftenposten for noen uker siden og konkluderte slik:

"For når klimakosen er over, kommer tennene frem. Det er ikke til å unngå. Det er den nærsynte egeninteressen i sin reneste form som er motstanderen. Men det blir en ærligere konflikt. Det blir en politisk konflikt, en vi burde hatt forlengst."

I følge tall fra DNB Markets har mer enn 40 000 jobber blitt borte i olje- og gassbransjen siden 2014 og tross mye snakk om ny jobber med et grønt skifte er fremtiden er usikker. Her hjemme truer nå klimasaken med splittelse i både regjeringen og LO. Samtidig varsler Klimavalgalliansen, med et bredt mangfold av norske sivilsamfunnsorganisasjoner i ryggen, at de vil gjøre stortingsvalget 2017 til et klimavalg hvor partiene og politikerne som stiller til valg tar Paris-avtalen på alvor og følger alliansens klimavettregler.

Trine Skei Grande (V): - Erna og Siv har skuffet meg

- Økt innsats for lavere utslipp, var budskapet fra regjeringen da statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram i begynnelsen av oktober. Statsminister Erna Solberg (H) hadde ifjor lovet Venstre at de skulle ha et grønt skifte og Venstre-leder Trine Skei Grande tok i sommer med seg FrP-leder Siv Jensen for å lære grønn politikk i Canada. Likevel, da Skei Grande så budsjettet kunne hun i følge VG nesten ikke tro det hun leste.

- Erna og Siv har skuffet meg, sa hun til VG og begrunnet det slik:

"Det grønne skiftet er bare én side i dette budsjettet. Det er ikke noe grønt skifte. Dette holder ikke."

Og hun var ikke den eneste som mente det.

- Statsbudsjettet er et oljebudsjett, mente GreenpeaceNatur og Ungdom mente at regjeringen "gravlegger norsk klimatroverdighet", mens Nina Jensen i WWF Norge mente at "dette er regjeringens avskjedssøknad". Klimaforskere Aftenposten snakket med mente budsjettet innebar "et grått skifte" og ikke et grønt, mens klimaforskere VG snakket med konkluderte at "avgiftsendringer gir null utslippskutt".

- Frp og Venstres steile fronter om det grønne skiftet kan føre til en regjeringskrise ingen vil tjene på, meldte Dagbladet noen dager etter at budsjettet ble lagt fram. Denne uka har KrF og Venstre lagt fram sine alternative budsjetter og i går startet budsjettforhandlingene som i følge Dagbladet vil "avgjøre regjeringens skjebne", Aftenposten redegjorde for hva som blir "de tøffeste kampene i det siste statsbudsjettet før valget" og VG fortalte om Venstres absolutte krav: Utslippene må ned i 2017.

– Jeg mener vi har levert på det vi lovet, fastholdt imidlertid statsministeren til NTBfør Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF satte seg til forhandlingsbordet. Arne Strand i Dagsavisen kaller det "tidenes tøffeste budsjettoppgjør" og tror at "grønt skatteskifte kan gi rødgrønn regjering", mens NRKs politiske kommentator, Lars Nehru Sand, innleder slik i en kronikk på NRK ytring: 

"For Høyre handler det om makten. For Frp og Venstre om æren. Derfor er det ekstra vanskelig å se hva som blir utgangen av høstens budsjettforhandlinger og hvem som unngår å tape."

De politiske konfliktene raser imidlertid ikke bare blant regjeringspartiene og deres samarbeidspartnere.

LO splittet om konsekvensutredning for Lofoton, Vesterålen og Senja (LoVeSe) og presset øker på Arbeiderpartiet

- Det vil være behov for både olje og gass i mange år framover, skrev olje- og energiminister Tord Lien (FrP) i debatt i Dagbladet med Besteforeldrenes klimaaksjon i Dagbladet nylig. Han viste blant annet til at produksjon av olje og gass på norsk sokkel "er effektiv og har relativt sett lave lavere CO₂-utslipp enn gjennomsnittet ellers i verden" - uten å nevne at dette er en påstand det ble stilt kritiske spørsmål til da NRK Brennpunkt i begynnelsen av oktober viste dokumentaren "oljelobbyisten", som fulgte administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt Pedersen.

Da Lien i slutten av august åpnet 24. konsesjonsrunde gikk han likevel for langt da han blant annet inkluderte kontroversielle områder utenfor Lofoten. I ettertid måtte han innrømme at han hadde gjort en feil og i tillegg feilinformert statsministeren. Spørsmålet om oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har vært og er et viktig stridsspørsmål. Det ble satt på dagsorden under stortingsvalgkampen i 2013 og vil med stor sannsynlighet bli en viktig sak også foran stortingsvalget neste år. 

- Ta deg en Schjøtt-fri fredag, Jonas! Det var budskapet fra AUF til Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, da han besøkte AUFs landsmøte for noen uker tilbake og LoVeSe ble diskutert. Noen dager etterpå kunne VG fortelle at LOs største forbund, Fagforbundet, vil verne LoVeSe og AUF-leder Mani Husseini ba Støre lytte til Fagforbundet. NTB kunne melde at miljøorganisasjonene jublet etter at tre store LO-forbund hadde sagt ja til varig vern av LoVeSe.

– Vi står på at det er viktig å konsekvensutrede Lofoten og Vesterålen fordi det er viktig for arbeidsplasser og Norges inntekter, sa imidlertid forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi til NTB og Fri Fagbevegelse meldte at "krangel om oljeboring i Lofoten kan sprenge LO". Etter at det ble truet med at industriforbundene kan gå ut av LO og etablere et eget industrikartell kom imidlertid LO-leder Gerd Kristiansen på banen og sa blant annet:

"Jeg skjønner godt at forbundene som har medlemmer i næringen er forbannet. Vi har ikke tradisjon i LO for at forbund fra andre sektorer går ut og mener veldig sterkt om en sektor der andre organiserer medlemmene."

Og splittelsen i LO gjenspeiles i Arbeiderpartiet.

- Nå er det på tide at Gahr Støre eller Hadia Tajik er tydelige på hvor de vil føre landsmøtet, mener Tina Bru (H) i et innlegg i Dagbladet denne uka og i en kommentar i VG i spør Astrid Mæland:

"Vil han være Olje-Jonas eller Miljø-Jonas?"

Oljeboring i Arktis i strid med grunnloven?

18. oktober kunngjorde Greenpeace og Natur og Ungdom at de saksøker staten for klimalovbrudd. Bakgrunnen er at miljøparagrafen i Norges grunnlov ble fornyet og forsterket i forbindelse med revisjonen i 2014 og at de to organisasjonene mener regjeringens åpning for oljeleting i Barentshavet vil være i strid med grunnloven. De innleder sin utdypende forklaring på søksmålet slik:

"Katastrofale klimaendringer truer planeten. Derfor må oljen i Arktis bli liggende."

Det er tragisk at det skal være nødvendig å reise sak mot staten, mener Gunnar Kvåle (Professor emeritus, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen), Thelma Kraft (Fylkesleder, Besteforeldrenes klimaaksjon, Hordaland) og Petter Haugan (Styremedlem, Concerned Scientists – Norway) i et innlegg i Bergens Tidende og søksmålet har blant annet fått støtte fra jussprofessor Hans Petter Graver. Avisa Klassekampen kommenterer dette slik på lederplass:

"Det oppsiktsvekkende er at Graver til tross for sine innvendinger gir søksmålet sin støtte. Klima må stå i en særstilling, hevder Graver, og spør seg om ikke «domstolene må på banen for å berge kloden». Dette standpunktet er dobbelt oppsiktsvekkende fordi Graver tidligere har markert seg blant de mer tilbakeholdne norske juristene i spørsmålet om hvordan domstolene bør bruke prøvingsretten overfor Stortinget. Dette grunnsynet står Graver fortsatt på. Han understreker at han «ikke ser noen andre områder hvor domstolene bør ta en større rolle i å legge føringer for politikken». Men akkurat klimasaken er altså så viktig at Graver mener vi må gjøre et unntak fra de prinsippene han ellers har."

Klassekampen melder at ledende skikkelser innen miljøbevegelsen advarer mot å tro at klimakampen kan vinnes i rettsalen. Søksmålet har fått tommelen ned på lederplass i blant annet VG og Aftenposten, mens Dagsavisen i dag kommet til motsatt konklusjon:

"Som menneskerettigheter og statsform – og altså, enten Aftenposten og VG liker det eller ikke, forpliktelsen til å ivareta et levelig miljø og klima. Paragraf 112 er der nettopp for å sikre dette bokstavelig talt livsviktige prinsippet når politikken svikter sin klare plikt."

- For mye eller for lite demokrati?, spør forsker Bård Lahn ved Cicero i en kronikk i Klassekampen mandag der han innleder slik:

"Mer demokrati er veien for å finne løsninger på klimaproblemet. Domstolers inngripen kan både styrke og svekke den demokratiske prosessen."

- Politikernes udugelighet i klimaspørsmålet kan føre til at domstolene vil måtte gjennomføre markerte inngrep i den politiske handlingsfriheten, mener på sin side advoka Pål W. Lorentzen i et innlegg i Dagbladet samme dag.

Grønn konkurransekraft på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050

I fjor sommer oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Sist uke overrakte utvalget sin rapport til statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), med forslag til en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

– Det er mulig å kutte 40 prosent i CO₂-utslippene i Norge innen 2030, sa utvalgsmedlem Connie Hedegaard da hun la fram rapporten og presenterte det rapportforfatterne kaller "10 prinsipper for politikkutforming". Disse ble godt mottatt av blant andre Nina Jensen i WWF Norge:

"Utvalget for Grønn Konkurransekraft har levert gode løsninger for veien til lavutslippssamfunnet. Nå handler det om gjennomføring. Vi trenger ti bud for hvordan det grønne skiftet skal foregå."

Også Venstre-leder Trine Skei Grande var fornøyd og kommenterte utvalgets rapport slik:

"Jeg tror jeg og Venstre aldri har vært mer enig med et offentlig utvalg enn det vi ser presentert gjennom Grønn konkurransekraft. Kombinasjonen av å ta markedet i bruk for å skape varige, grønne arbeidsplasser samtidig som man reduserer klimagassutslippene er en oppskrift på suksess."

Fra Cicero fikk Hedegaard følgende spørsmål: Kan Norge bli en leder i grønn teknologi? Hun svarte slik:

"Norge har i vannkraften et godt utgangspunkt, og man har også ressurser til å investere. Likevel er det jo et faktum at norske utslipp ikke har falt siden 1990. Så det er mye å gjøre. Blant annet må forskningsmidlene vris i grønn retning. Man må skape insentiver for hurtigere å omsette ny viten fra universiteter og høyskoler til nye produkter. Og så må man huske at det er hele det norske samfunnet som skal bidra til omstillingen. Det er simpelthen nødvendig med et nasjonalt mindshift."

- På veien mot lavutslippssamfunnet skal vi ikke bare ta vare på klimaet. Vi skal også skape lønnsomme arbeidsplasser, skrev Solberg i en kronikk om utvalgets rapport i Aftenposten sist uke, der hun innledet slik:

"Parisavtalen viser at verden mener alvor. Vi skal gjennom en global omstilling - og Norge skal gjøre sin del. Vi skal redusere våre klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050."

Hun får i Aftenposten dag svar fra Heikki Holmås og Kari Elisabeth Kaski (SV), som mener at Erna Solberg har vært en naturkatastrofe som klimastatsminister og begrunner det slik:

"Skal man lykkes med å bekjempe klimaendringene, trengs det en «ny kurs og tydelig ledelse». Det slo Idar Kreutzer fra finansnæringen og Connie Hedegaard, en konservativ tidligere klimakommisjonær i EU, fast på fredag. Etter å ha lest Erna Solbergs innlegg i Aftenposten 29. oktober, er det lett å forstå hvorfor de fyrer av en slik salve mot Norges statsminister."

Og i en kronikk i Dagsavisen i dag innleder Cicero-direktør Kristin Halvorsen slik:

"Vi må starte nu! Det sa Connie Hedegaard, den danske halvparten av regjeringens utvalg for Grønn konkurransekraft da rapporten ble presentert i Oslo sist fredag. Idar Kreutzer, Connie Hedegaard og et lite og effektivt sekretariat har i turbofart virvlet opp en rekke forslag fra ulike næringer i Norge for hvordan de kan bidra til det norske, grønne skiftet. Hvis forslagene er påbegynt før 2020 mener de at det er mulig å redusere utslippene i Norge som ikke er omfattet av EUs kvotesystem – som transport, jordbruk og bygg – med 40 prosent innen 2030. Det er bare tida og veien."

Connie Hedegaard var forøvrig EUs kommissær for klimaspørsmål tidligere og denne uka etterlyste EU klimatall fra Norge. I norske rapporter til FNs klimaorganisasjon (UNFCCC) står nemlig feltet for "estimerte virkninger av klimatiltak" stort sett tomt. Anders Haug Larsen i Norges naturvernforbund mener overfor NRK at det er ekstra kritikkverdig at et rikt land som Norge ikke tydeliggjør effekten av klimapolitikken:

"Det er den eneste måten vi kan vite om vi er på vei til å unngå farlige klimaendringer. Det bør komme på bordet så fort som mulig, særlig i forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet som starter onsdag."

Klimaalvoret er over oss og fyller avisene. Om det er tilstrekkelig for å drive fram et nasjonalt mindshift vil klimavalget 2017 og framtiden vise.

____________________________________

Aktuelle lenker:

Klima- og miljødepartementet om statsbudsjettet for 2017:

Pressemeldinger:

Kommentarer fra de politiske partiene:

Kommentar og innspill fra sivilsamfunnet:

Medieklipp og -debatt:

 • CO2-utslipp uendret det siste året, Dagens Næringsliv (NTB) 14.11.16
  Verdens CO2-utslipp fra fossilt brensel er på samme nivå i 2016 som i de to foregående årene. – En god hjelp, men ikke nok til å avverge faren for global oppvarming, ifølge en ny rapport.
 • Oljelobbyens tilslørende retorikk (klima/energi), kronikk av Hein Berdinesen (Førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund) i Stavanger Aftenblad 14.11.16
  Det akutte problemet er at vi har en statsminister som nytaler om et «grønt skifte» mens olje- og energiministeren og andre oljelobbyister på absurd vis argumenterer for at norsk oljeutvinning er «jobb nummer én» for å bekjempe global oppvarming.
 • Togradersmålet kan overleve president Trump, kommentar av Haakon Riekeles (Civita) i Dagbladet 12.11.16
  Håpet for klimaet ligger i at passivitet på føderalt nivå motsvares av aktivitet i delstatene.
 • Dette skjer om Trump bryter ut av klimaavtalen, VG 12.11.16
  USAs nye president Donald Trump kan si opp klimaavtalen fra Paris, men han kan neppe hindre at USAs klimautslipp vil gå kraftig ned de nærmeste årene.
 • Klimamålene som falt i fjor, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 12.11.16
  Den som har hatt forsett om å slanke seg, kutte røyken, begynne å trene eller spise mer grønt, vet hvordan det er å sette klimamål.
 • Ap har nøkkelen, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 12.11.16
  KrF og Venstre stanger hodet i den grønne veggen. Frp og Høyre vil ikke forhandle om drivstoffavgiftene og den julepresangen Frps finansminister har gitt til landets privatbilister. Det er enestående i Stortingets budsjetthistorie at en mindretallsregjering ikke vil forhandle om deler av statsbudsjettet.
 • – Kan miste miljø-troverdigheten, Dagsavisen 12.11.16
  Dersom Venstre og KrF velger å stemme for regjeringens klimasatsing framfor Arbeiderpartiets, vil de ikke lenger ha troverdighet i klimaspørsmålet, mener Zero.
 • – Gresset grønnere på blå side, Dagsavisen 12.11.16
  Høyre hevder Arbeiderpartiet ikke presenterer noe nytt i sin klimapakke. Regjeringen baner vei i norsk klimapolitikk, og Ap dilter etter, mener Nikolai Astrup.
 • Nina Jensen ut mot sin søster, Siv Jensen: - Pinlig (klima), VG 12.11.16
  – Denne statistikken er pinlig, sier Jensen og gjør det klart at Norge må få en ny regjering hvis de ikke endrer statsbudsjettet slik at CO2-utslippene går ned.
 • Må kutte ti ganger så mye, Klassekampen 12.11.16
  Norge har lovet EU å kutte CO2- utslipp med 40 prosent innen 2030. For å komme i mål må andelen årlige norske utslippskutt være opptil ti ganger høyere enn i EU.
 • «Bensin-krigen» på Stortinget spisser seg til, Aftenposten (NTB) 12.11.16
  Dårlige meningsmålinger gjør det ifølge Frp «enda viktigere» ikke å gi etter for krav om økte drivstoffavgifter. Utsagnet provoserer KrF - og Venstre og forsurer klimaet i budsjettforhandlingene.
 • Forbikjørt på biodrivstoff, kommentar av Erik Lahnstein og Erlend Lundby (Norges Skogeierforbund) i Aftenposten 12.11.16
  Mens det i Norge ble solgt 185 millioner liter biodrivstoff i 2015, omsatte Sverige 1,4 milliarder liter og Finland 1,1 milliarder liter.
 • Tårer på klimamøte etter Trump-seieren, Dagsavisen 11.11.16
  Donald Trumps valgseier har fått katastrofealarmen til å gå blant miljøvernere som kjemper for å verne klodens klima.
 • Trump mot klodens klima, Dagsavisen 11.11.16
  Holder Donald Trump løftene sine, blir det vanskelig å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
 • – Politikerne er livredde for å handle, Ukeavisen Ledelse 11.11.16
  Mange har hevdet at FNs klimapanel har vært veldig forsiktige i sin spådom om global oppvarming. Nå viser ny forskning at temperaturen kan øke med så mye som 7 grader innen 2100.
 • Ap mener 2030-løftet er viktigere enn det de har lovt om 2020: - Krevende og vanskelig (klima), Dagbladet 11.11.16
  - Dette budsjettet er et veikart som vil gjøre det mulig å nå målet om 40 prosent kutt av våre utslipp innen 2030, sa Jonas Gahr Støre da han i dag la fram Arbeiderparitets alternative budsjett.
 • Ap-Støre avviser Venstres krav om høyere bensinavgifter, VG 11.11.16
  Ap er mer enig med regjeringen enn med Venstre, og sier at økte bensin- og dieselavgifter ikke gir noen stor klimaeffekt.
 • Ap presser Regjeringen på klima, lederkommentar i Aftenposten 11.11.16
  Arbeiderpartiet gir Venstre og KrF drahjelp, og dytter forhåpentligvis Regjeringen i mer klimavennlig retning.
 • Nå kan du snart fylle norske skoger på tanken, Aftenposten 11.11.16
  Venstre og Ap kappes om å sette de mest offensive kravene til innfasing av biodrivstoff. Det kan utløse milliardinvesteringer i produksjon av klimavennlig drivstoff i Norge
 • Cicero: – Det verste som kunne skje for klimaet, NRK nyheter 10.11.16
  – Valet av Donald Trump som president i USA er truleg det verste som kunne skje for det internasjonale klimasamarbeidet, seier forskingsleiar Steffen Kallbekken i Cicero, Senter for klimaforsking. Eit klimapolitisk jordskjelv, seier Zero-leiar Marius Holm.
 • Skalk lukene, Trump er en katastrofe for kloden, kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 10.11.16
  Det internasjonale klimasamarbeidet, og dermed realismen i å unngå global oppvarming, kan være det første som ryker med Trump.
 • Klimauroen brer seg etter Trump-sjokk, Vårt Land 10.11.16
  Ledende, norske politikere tar til orde for at Norge må ta mer aktivt klimagrep etter USAs valg av president som vil forkaste den historiske Paris-avtalen.
 • Trumpsjokk i internasjonal klimapolitikk, kronikk av Steffen Kallbakken (Cicero) på NRK ytring 10.11.16
  Valget av Donald Trump som USAs president, kan vanskelig sees som noe annet enn et alvorlig tilbakeslag for internasjonal klimapolitikk.
 • Forskere spår at temperaturen vil øke med over syv grader innen 2100, Dagens Perspektiv 10.11.16
  «Apokalyptisk, men realistisk» og «game over for klimakampen» er reaksjonene fra eksperter som har sett på den nye studien.
 • Ruller ut klimaredningen, Vårt Land 10.11.16
  For aller første gang får spørsmålet om hvordan klimautslippene skal kuttes spille hovedrollen i klimaforhandlingene – 22 år etter at arbeidet startet.
 • Her er Arbeiderpartiets klimaplan, NRK nyheter 10.11.16
  Beskyldningene har haglet mellom samarbeidspartiene Høyre, Frp, V og KrF i forhandlingene om klimakutt og grønt skifte på Stortinget. Nå kommer Arbeiderpartiets med sine forslag.
 • Venstre-Grande blir bedt om å felle regjeringen (klima), VG 10.11.16
  Zero-sjef Marius Holm sier Venstre må felle regjeringen om Erna og Siv ikke blir med på å gjøre statsbudsjettet mye grønnere.
 • Ap vil ha radikale utslippskutt i transportsektoren (klima), Aftenposten 10.11.16
  Arbeiderpartiet varsler taktskifte i klimapolitikken: Vil ha beinharde utslippskutt der det monner mest - i transportsektoren.
 • Klimamålene er avlyst, Klassekampen 10.11.16
  Regjeringen innrømmer at de ikke har noen plan for å nå klima­forlikets mål om kutt av sju millioner tonn CO2 innen 2020.
 • – Redd flere trær, Dagsavisen 10.11.16
  Ap vil bevilge 291 millioner mer enn regjeringen til regnskogsatsingen, slik at den kommer opp i 3 milliarder.
 • Oljekatastrofer kan skje i Norge, kronikk av Frederic Hauge (Bellona) på NRK ytring 10.11.16
  I helgen hadde filmen om oljekatastrofen Deepwater Horizon premiere. Den viser hvor ille det kan gå når profitt får trumfe sikkerhet. Tror vi virkelig at Norge er immun mot oljeulykker?
 • Illusjonen om det grønne skiftet, kronikk av Jill Tove Buseth (NMBU/Noracric) i Dagsavisen (nye meninger) 09.11.16
  Ingen av dagens ledende diskurser innenfor den grønne økonomien forholder seg til den store elefanten i rommet – nemlig hvordan vekst, grønn eller ikke, skal kunne løse problemer som nettopp vekst skapte i utgangspunktet.
 • Får tøffere krav til utslippskutt, Dagens Næringsliv 09.11.16
  Nye EU-regler øker kravene til kutt i ­norske klima­gassutslipp kraftig. ­Miljøvernminister Vidar Helgesen tror ­transportsektoren må ta støyten.
 • En større fortelling, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 09.11.16
  Ordet «klima» har vært fraværende i den amerikanske valgkampen, men her hjemme er klima og grønt skifte høstens heteste potet.
 • Unge Høyre svikter Lofoten, kommentar av Sverre Skre (Unge Venstre) i Dagsavisen (nye meninger) 09.11.16
  Unge Høyre hører fortsatt ikke etter. De vil ha oss til å tro at oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har null å si for klima og miljø.
 • Elbilparadiset, lederkommentar i Dagens Næringsliv 09.11.16
  Norske elbilkjøpere fikk ifjor en samlet skattefordel av staten på fire milliarder kroner. I tillegg kommer verdien av å kjøre i kollektivfeltet, gratis bompassering og gratis parkering på offentlige p-plasser. En uforholdsmessig stor del av subsidiene går til tunge og luksuriøse elbiler av typen Tesla hvor kjøperne i snitt er adskillig mer formuende enn resten av befolkningen.
 • Dagsavisen og klimaendringer og sånt, kommentar av Roger Pihl i Dagsavisen (nye meninger) 09.11.16
  Lørdag 5. november brakte Dagsavisen et reisetips om Machu Picchu, og i en velskrevet artikkel var det vel flere enn jeg som fikk lyst på en reise til Peru. Imidlertid er dette reisetipset en miljømessig katastrofe og et eksempel på dobbeltmoralsk journalistikk.
 • Spenning i luften på klimatoppmøte: Frykter Trump-seier, NRK nyheter 08.11.16
  Under første dag av klimakonferansen i Marrakech er det en noe nervøs stemning i forkant av USA-valget. – Dersom Trump vinner, vil det skape usikkerhet, sier klimaminister Vidar Helgesen.
 • Klimastoff er taperen i de største TV-nyhetssendingene, Aftenposten 08.11.16
  Både NRK og TV2 har svært lite dekning av klimaspørsmålet i sine viktigste nyhetssendinger. – Oppsiktsvekkende lavt, sier professor Kristin Skare Orgeret.
 • Miljømilliarder ut av vinduet, kommentar av Leo A. Grünfeld (Menon Economics) i Dagens Næringsliv 08.11.16
  All erfaring tilsier at investeringsselskapet Fornybar as blir et tapssluk.
 • Folk flest kommer ikke til å forandre seg til det grønnere, kommentar av Mathias Juell Johnsen og Petter Lindheim Reinem (masterstudenter ved Norges Handelshøyskole) i Dagbladet 08.11.16
  Et samlet næringsliv har brukt over ett år på å utarbeide rapporten «Grønn konkurransekraft». 
 • De handler mens politikerne prater, Dagsavisen 08.11.16
  Samtidig som politikerne snakker videre om å redde miljøet og klimaet, handler næringslivet.
 • CO2 i retten, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 08.11.16
  Skal Grunnloven berge klimaet? Norges første klimasøksmål er litt tynt.
 • Vil ha vann i sentrum på klimatoppmøtet, Vårt Land 07.11.16
  Forventningene er høye til klimatoppmøtet i Marokko, som starter mandag.
 • Sett klimamål gjennom et Næringslivets CO2-fond, kommentar av Torbjørn Lothe (NHO luftfart) i Dagsavisen (nye meninger) 07.11.16
  De forslag til avgiftsøkninger som er foreslått så langt i budsjettprosessen bærer preg av skulle ta mer av gammel medisin med tvilsom effekt, men vi merker oss at KrF også er positive til et Næringslivets CO2-fond.
 • Her er Gro Harlem Brundtlands klimaoppskrift, ABC Nyheter (NTB) 07.11.16
  Gro Harlem Brundtland mener Norge trår vannet i klimapolitikken. Hun tar til orde for høyere bensinavgift for å få utslippene ned.
 • Grøne intensjonar som ender opp med eit mageplask, kommentar av Klaus Mohn (Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger) i Aftenposten 07.11.16
  Rapporten om grøn konkurransekraft etterlet eit lappeteppe av innspel frå eit bredt sett av særinteressar.
 • Kan bli klimafiasko, Klassekampen 07.11.16
  Regjeringen gikk til valg på å styrke klimaforliket, men er milevis unna å kutte de nær 7 millionene tonn CO2 som de forpliktet seg til å kutte innen 2020.
 • Nei til konsekvensutredning av LoVeSe har ingen klimaeffekt, kommentar av Nicolai Øyen Langfeldt (H) i Dagsavisen (nye meninger) 07.11.16
  Hvis Arbeiderpartiets landsmøte går imot konsekvensutredning, så viser partiet liten innsikt i europeisk klimapolitikk.
 • Vi kan ikke fase ut olje/gass industrien vår over natta, kommentar av Kristine Larsen (LO i Troms) i Dagbladet 07.11.16
  Vi vil ha viten og vitenskap før vi sier ja eller nei til virksomhet utenfor Lo,Ve,Se.
 • Mener større klimakutt trengs for å unngå tragedie, Dagens Næringsliv (NTB) 04.11.16
  Utslippskuttene som verdens land har lovet så langt, er for små til å unngå en menneskelig tragedie, advarer FNs miljøsjef Erik Solheim.
 • Gasser på i klimapolitikken, kommentar av Iselin Stensdal (FNI) i Dagens Næringsliv 04.11.16
  Kampen mot klimaforandringene ser ut til å ha fått vind i seilene: Fredag trer Parisavtalen i kraft, og neste uke starter årets klimaforhandlinger i Marrakech. Kina har bidratt til denne optimismen: I 2014 annonserte president Xi Jinping at Kina skal nå utslippstoppen omtrent i 2030.
 • Det store klimagapet, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 04.11.16
  Torsdag feires at det er 50 år siden olje- og gassalderen startet i Norge. Bare noen timer tidligere ble en ny rapport lagt frem i London av FNs miljøprogram (UNEP) med Erik Solheim i spissen. Den viser at oljebransjen står i fare for å basere seg på vel optimistiske scenarioer for hvor mye fossil energi som kan brennes i årene fremover.
 • Olje-Norge har gitt oss unik kunnskap, kommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 04.11.16
  Samme uke som Olje-Norge feirer sitt 50 års jubileum demonstreres næringens politiske sprengkraft på to andre arenaer.
 • Oljen har tjent oss vel!, debatt av Tina Bru (H) i VG 04.11.16
  Det hevdes at Norge ville vært på god vei mot lavutslippssamfunnet uten oljen. For det første har regjeringen sammen med KrF og Venstre gjennom flere år tatt kraftfulle grep som gjør at vi er på vei dit. For det andre forutsetter Hermstad at det vi produserte i stedet for norsk olje og gass ville hatt vesentlig lavere klimagassutslipp. Det forblir en spekulasjon.
 • Oljeeventyr, lederkommentar i Klassekampen 04.11.16
  Nå skaper klimaet nye utfordringer for oljenæringen, og den må regne med sterke krav til utslippsreduksjoner. Norge har forpliktet seg til Parisavtalen, som trer i kraft i dag. Her slås det fast at temperaturen på kloden ikke skal stige med mer enn to grader – helst 1,5 – før århundreskiftet.
 • Venter ikke oljeopprør, Dagens Næringsliv 04.11.16
  Mens oljemotstanderne har manet til kamp i LO, er det ifølge Kristin Skogen Lund ingen motstand i NHO mot konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen.
 • – Vi er fagbevegelse, ikke miljøbevegelse!, ABC Nyheter 04.11.16
  LOs fylkeskonferanse i Troms krever konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Leder Kristine Larsen er tillitsvalgt i Handel og Kontor, som er imot.
 • LO-leder: Ikke faen om oljevirksomhet her nord skal avgjøres av dere der nede i Oslo, VG 04.11.16
  Her kommer klar melding fra LO i Nord: – Ikke faen om oljevirksomhet her nord skal avgjøres av dere der nede i Oslo. Den som sier det er Kristine Larsen i LO Tromsø.
 • Vi kunne klart oss fint uten oljen, kronikk av Arild Hermstad (FIVH) i VG 03.11.16
  Målet for landets politiske flertall er å pumpe olje og gass i 50 år til. Men kraftig vekst i fornybar energi, en forsterket internasjonal klimapolitikk og økt hyppighet av ekstremt vær, kan umuliggjøre måloppnåelsen.
 • Ikke nu, men NU!,  kronikk av Kristin Halvorsen (Cicero) i Dagsavisen (nye meninger) 03.11.16
  Grønn konkurransekraft har mange interessante forslag, og noen av dem kan regjeringen starte forberedelsene av parallelt med en offentlig høring.
 • Erna Solberg har vært en naturkatastrofe som klimastatsminister, Kommentar av Heikki Holmås og Kari Elisabeth Kaski (SV) i Aftenposten 03.11.16
  Skal man lykkes med å bekjempe klimaendringene, trengs det en «ny kurs og tydelig ledelse». Det slo Idar Kreutzer fra finansnæringen og Connie Hedegaard, en konservativ tidligere klimakommisjonær i EU, fast på fredag.
 • Tidenes tøffeste budsjettoppgjør, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 03.11.16
  Grønt skatteskifte kan gi rødgrønn regjering.
 • Derfor er én krone den magiske grensen for drivstoffavgifter, Dagbladet 03.11.16
  - Det holder å øke med én krone, du trenger ikke fire eller fem kroner for å få aktørene til å bytte til fornybart drivstoff, men 35 øre blir for lite. Det blir bare litt plagsomt, men fører ikke til særlig endringer. Skal du få med resten av tungtranspornæringen, må det være lønnsomt, mener Fløystad (WWF).
 • Det står mellom grønt skifte og regjeringsskifte. Partene har ikke råd til noen av delene, kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 03.11.16
  I forrige statsbudsjett ble de fire enige om dette budsjettet skulle bli det virkelige gjennombruddet for et grønt skatteskifte. Eller «skatte SKIFTE», som pedagog og Venstre-leder Trine Skei Grande konsekvent uttaler det. Hun håper det skal gå opp for folk og næringsliv av grå skatteøkninger også skal innebære tilsvarende grønne skattelettelser sektor for sektor. Krone for krone.
 • Budsjettforhandlingene: KrF vil mekle mellom Venstre og regjeringspartiene, VG 03.11.16
  KrF har en plan for hvordan striden mellom regjeringspartiene og Venstre om diesel og bensin kan bilegges. Onsdag gikk startskuddet for høstens budsjettforhandlinger.
 • Setter ned «fredsgruppe» i budsjettstrid, Vårt Land 03.11.16
  Budsjettkjempere tar gammelt knep i bruk: En egen arbeidsgruppe skal sjekke ut forsonende løsninger i grønn avgiftskrangel.
 • Ny grønn gruppe inn i drivstoff-drama på Stortinget, Aftenposten (NTB) 03.11.16
  Nok en gang tyr Regjeringen og samarbeidspartiene til en egen arbeidsgruppe for å bistå i den beinharde borgerlige budsjettbataljen om klimaavgifter og grønt skatteskifte.
 • Makten, æren og enigheten, kommentar av Lars Nehru Sand NRK ytring 03.11.16
  Det har vært et spesielt oppspill til disse forhandlingene. Helt siden statsministeren og finansministeren presenterte drivstoffpakken og kalte det «så langt det var forsvarlig å gå fra ett år til et annet». Derfor er det på sin plass å si at øre-diskusjonen går på æren løs.
 • Norsk olje og gass kan ta «et jafs» av verdens utslippsbudsjett, Dagens Næringsliv (NTB) 03.11.16
  Norsk olje og gass er ikke alene nok til å skyve verden utfor klimastupet. Det er fortsatt mulig å nå togradersmålet hvis alle forventede gjenværende ressurser av olje og gass på norsk sokkel utvinnes og forbrukes. Det viser beregninger som Miljødirektoratet har gjort for NTB.
 • En klar plikt (klimasøksmål), lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 03.11.16
  Som menneskerettigheter og statsform – og altså, enten Aftenposten og VG liker det eller ikke, forpliktelsen til å ivareta et levelig miljø og klima. Paragraf 112 er der nettopp for å sikre dette bokstavelig talt livsviktige prinsippet når politikken svikter sin klare plikt.
 • EU etterlyser klimatall fra Norge, NRK nyheter 02.11.16
  Det vekker internasjonal oppsikt at Norge ikke har regnet ut effekten av klimatiltakene vi rapporterer inn til FN. Også opposisjonen etterlyser svar i budsjettforhandlingene.
 • Full avgiftskrasj med regjeringen, Dagsavisen 02.11.16
  Med økte avgifter, milliardkutt i vei og flere kvoteflyktninger legger Venstre og KrF seg ut med Frp før budsjettforhandlingene i Stortinget.
 • Solberg om budsjettet: – Vi har levert, Dagsavisen (NTB) 02.11.16
  Regjeringspartiene har strukket seg så langt de kunne om bilavgifter, og det var ikke mulig å få lagt saken død før budsjettforhandlingene, ifølge Erna Solberg (H).
 • Venstre mener dette regnestykket ville gjort at Norge nesten oppfyller klimaavtalen med EU, Dagbladet 02.11.16
  Norge har gjennom en avtale med EU forpliktet seg til å kutte minst 40 prosent av Norges klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med nivået i 1990. Regjeringens framskriving i statsbudsjettet viser at Norge med utgangspunkt i 2014-budsjettet ligger an til å kutte bare 2,1 prosent fram til 2030.
 • I dag starter forhandlingene som avgjør regjeringens skjebne, Dagbladet 02.11.16
  Det er regjeringens framtid som står på spill: Venstre har truet med å trekke sin støtte til regjeringen og ikke skrive under på en budsjettavtale dersom de ikke får gjennom betydelige reduksjoner i klimagassutslippene.
 • Venstres absolutte krav: Utslippene må ned i 2017, VG 02.11.16
  Trine Skei Grande (V) skjerper tonen ytterligere foran budsjettforhandlingene med Høyre og Frp: Utslippene av klimagasser må ned før Venstre kan stemme for statsbudsjettet.
 • Dette får ikke Venstre presset gjennom, kommentar av Astrid Mæland i VG 02.11.16
  Om partiet får bestemme må du betale 1 krone mer for hver liter diesel du fyller.
 • Klart for kaostid, Vårt Land 02.11.16
  Selv om Venstres alternative opplegg i går leverte flere nye verktøy for klimakutt, vil en hel haug av dem provosere Frp i stortingsforhandlingene. Utad bruker Venstre-toppene budsjettforslaget sitt til å lokke Høyre/Frp.
 • Venstre vil ha grønt skatteskifte for 7,5 milliarder, Aftenposten 02.11.16
  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 vil ikke bidra til at Norge når klimamålene, slår Venstre fast. Partiet foreslår en rekke tiltak i sitt alternative statsbudsjett.
 • Dette blir de tøffeste kampene i siste statsbudsjett før valget, Aftenposten 02.11.16
  Må drivstoffavgiftene totalt sett øke mer enn Regjeringen har foreslått for at Venstre skal støtte et budsjett? Det vil ikke Venstre svar på. – Jeg har ingen «MÅ». Det eneste jeg «MÅ» er å kutte utslipp. Hvis noen har en kjempegod idé om en annen måte å gjøre det på, vil jeg gjerne se den, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.
 • – Prøver å ta Ap som gissel, Dagsavisen 02.11.16
  Fellesforbundet og Industri Energi truer med utmelding dersom LO går inn for varig vern av nordområdene. Utpressing, mener Rasmus Hansson (MDG).
 • Er Erna Solberg redd for kunnskap? (LoVeSe), lederkommentar i Dagbladet 02.11.16
  Hva med norsk petroleumspolitikk – burde vi ikke ha en konsekvensutredning av den?
 • LO-striden, lederkommentar i Klassekampen 02.11.16
  For LO er det uheldig at striden om olje i nord har vorte så tilspissa, også fordi det uansett er vanskeleg å sjå for seg at Norge kan få ei regjering som sett i gang utbygging utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Utvalg for grønn konkurransekraft overser «skitten» norsk vannkraft, ABC Nyheter 02.11.16
  Stortinget har vedtatt at norsk industri må betale samme avgift for å kalle sin vannkraft ren, som forbrukere av kullkraft på Kontinentet. Det tar ikke utvalget for grønn konkurransekraft hensyn til.
 • Flere kutter biffen for miljøet, NRK nyheter 02.11.16
  For første gang svarer flere nordmenn at de er villig til å kutte forbruket av kjøtt, klær og flyturer for å skåne miljøet og bekjempe klimaendringene.
 • Solberg-regjeringen har ikke oppfattet at Grunnloven har en forpliktende miljøbestemmelse, kommentar av Pål W.Lorentzen (advokat) i Dagbladet 01.11.16
  Politikernes udugelighet i klimaspørsmålet kan føre til at domstolene vil måtte gjennomføre markerte inngrep i den politiske handlingsfriheten.
 • Klimasøksmålet: For mye eller for lite demokrati?, kronikk av Bård Lahn (Cicero) i Klassekampen 01.11.16
  Mer demokrati er veien for å finne løsninger på klimaproblemet. Domstolers inngripen kan både styrke og svekke den demokratiske prosessen. 
 • Nytt klimamål?, lederkommentar i Dagens Næringsliv 01.11.16
  Norge er et land som er ganske dyktig til å formulere ambisiøse klimamål. Det begynte allerede i 1989. Det har vist seg at det ikke er like lett å nå dem. Nå foreslås det å vedta enda et slikt mål. Men forslaget er ikke særlig godt underbygget.
 • Grønn konkurransekraft: Cicero går for grønn retorikk og grønne innkjøp, Dagens Perspektiv 01.11.16
  – Det aller viktigste er at regjeringen finner en vei som gjør at de kommer fort i gang med det grønne skiftet, sier direktør i Cicero, Kristin Halvorsen. Grønn tankegang ved offentlige innkjøp er et av forslagene hun mener er smart.
 • 40.000 færre jobber i oljenæringen, NRK nyheter (NTB) 01.11.16
  Siden 2014 har over 40.000 jobber blitt borte i olje- og gassbransjen.
 • Lien krever Lofoten-svar fra Støre, NRK nyheter (NTB) 01.11.16
  Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) ber partileder Jonas Gahr Støre avklare Arbeiderpartiets holdning til konsekvensutredning av LoVeSe.
 • Beskylder LO-kolleger for illojalitetDagens Perspektiv 01.11.16
  Et «nei» til konsekvensutredning i aktuelle områder for oljeutvinning kan bety slutten for en rekke industriforbunds LO-medlemskap. Industri Energi-lederen mener store deler av hovedorganisasjonen opptrer illojalt.
 • Olje eller ikke: Et nytt «EU-valg» for LO, Dagens Perspektiv 01.11.16
  Det er stadig uenigheter mellom foreninger nedover i LO-systemet. Men sjeldent har én stor sak splittet hovedorganisasjonen slik spørsmålet om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja tilsynelatende gjør.
 • Vil han være Olje-Jonas eller Miljø-Jonas?, kommentar i VG 01.11.2016
  Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre vil ikke si om hva han mener om oljen utenfor kysten i Nordland.
 • – Regjeringen er en katastrofe, Dagsavisen 01.11.16
  Regjeringen varmer opp til det kommende klima-toppmøtet med omfattende kutt i Miljødirektoratet.
 • - Nå kommer klimakrigene, og murer vil ikke hjelpe, Dagbladet 01.11.16
  Klimaendringene truer med å tvinge millioner av mennesker til å bli flyktninger, og kan være hovedkilden til å sette igang store kriger som kan «destabilisere verden fullstendig», advarer den sjefsgeneral Munir Muniruzzaman i Det Globale militære rådet for klimaendring (GMACCC).
 • Grønn konkurransekraft: Her er de viktigste forslagene, Dagens Perspektiv 31.10.16
  Ekspertisen er klar. Skal det blir et grønt skifte kreves det grønne skatter, grønne innkjøp og grønn transport.
 • Hvis domstolene ikke skal kunne håndheve grensene Grunnloven setter, hvem skal da gjøre det?, kommentar av Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg (advokater og prosessfullmektiger for Greenpeace og Natur og Ungdom) i Dagbladet 31.10.16
  Det er legitimt å mene at domstolene burde være varsom med å prøve om lover strider mot Grunnloven, men det å argumentere mot domstolens adgang til å overprøve slike beslutninger er noe annet.
 • Klimasøksmålet: Alt er politikk, kommentar av Morten Walløe Tvedt (FNI) i Aftenposten 31.10.16
  Klimasøksmålet innebærer ingen revolusjon i norsk rett – domstolene gjør allerede i dag en rekke politiske vurderinger.
 • Venstre vil ha nullmoms på kollektivtransport og mer til grønne fond, Dagens Næringsliv (NTB) 31.10.16
  I sitt alternative budsjettforslag foreslår Venstre nullmoms på kollektivtransport og redusert årsavgift på bil i de delene av landet som ikke har gode kollektivtilbud.
 • Norge glemmer et viktig klimabidrag: FISK, kommentar av Erik Skontorp Hognes (SINTEF Fiskeri og havbruk) i Aftenposten 31.10.16
  Det er på høy tid at også maten kommer på bordet i klimapolitikken. Da kan vi virkelig gjøre en forskjell.
 • Norge svekkes som grønn energinasjon, Kronikk av Asle Strand og Audun Kolstad Wiig (KS Bedrift Energi) NRK ytring 31.10.16
  Norsk vannkraft er nøkkelen til energiomlegging og grønn innovasjon både i Norge og Europa. Da er det paradoksalt at den skattes i hjel.
 • IMO med nye klimakrav til skipsfarten, ABC Nyheter (NTB) 30.10.16
  FNs skipsfartsorganisasjon ble fredag enige om nye klimakrav. Klimaminister Vidar Helgesen (H) mener 2016 blir et veiskille i internasjonalt klimaarbeid.
 • Grønt skifte krever tydelig prioritering, lederkommentar i Aftenposten 30.10.16
  Statens ansvar for det grønne skiftet vokser i omfang. Noe må vike.
 • Et grått statsbudsjett, kronikk av Silje Ask Lundberg og Holger Schlaupitz (Naturvernforbundet) i NRK ytring 30.10.16
  Det grønne skatteskiftet gjenspeiles ikke i regjeringens forslag til statsbudsjett.
 • LO og Stortinget bør si ja til konsekvensutredning i nord, kommentar av Per Steinar Stamnes (Industri Energi) i Stavanger Aftenblad 30.10.16
  Den politiske striden om vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja hardner til. Et stort spenningsmoment er om hva LO-kongressen og landsmøtet i Arbeiderpartiet vil komme til å vedta.
 • Et grønt skifte – eller katastrofe, Kronikk av Noralf Veggeland (HiL) i Vårt Land (verdidebatt) 29.10.16
  Paris-avtalen om det globale klimaet setter grensen til 1.5 grader, før de riktig store økokatastrofene setter inn som følge av klimaendring. Emmott påviser at med den vekstraten vi har i dag vil derimot 4 grader bli den gjennomsnittlige temperaturøkningen i løpet av noen tiår.
 • Grønn konkurransekraft - norsk vinneroppskrift, kronikk av statsminister Erna Solberg (H) i Aftenposten 29.10.16
  På veien mot lavutslippssamfunnet skal vi ikke bare ta vare på klimaet. Vi skal også skape lønnsomme arbeidsplasser.
 • Norge kritiseres for dobbeltmoral i TV-program om klima, NRK nyheter 29.10.16
  362.000 australiere har sett TV-programmet «Keep Calm and Drill On». Mange mener det er et paradoks at Norge fremstilles som klimahelt samtidig som statsbudsjettet smøres med oljepenger, sier journalisten bak dokumentaren.
 • Domstolenes makt og politikernes avmakt, kommentar av Hanne Skartveit i VG 29.10.16
  Det er ikke Høyesterett som skal legge rammene for norsk klimapolitikk. Og det er ikke FN som skal bestemme norsk asylpolitikk. Våre folkevalgte må ta disse avgjørelsene.
 • Regjeringens eget utvalg ser slutten for norsk olje og gass, Aftenposten (NTB) 29.10.16
  Utvinningen av olje og gass har passert toppen, konkluderer regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Rapporten fra utvalget tar til orde for endringer i dagens petroleumspolitikk.
 • – Vil se flere søksmål, Dagsavisen 28.10.16
  Miljøbevegelsens søksmål mot staten for å hindre olje-boring i nord er bare det første i en lang rekke lignende søksmål, tror professor.
 • NHO-sjefen: Vi når aldri klimamålene med dagens politikk, VG 28.10.16
  NHO-sjef Kristin Skogen Lund kommer med klar advarsel til landets politikere: – Vi nå aldri klimamålene, hvis dere ikke skifter spor.
 • Ny Ap-plan kan forsure klimaet på borgerlig side, Aftenposten 28.10.16
  Aps mål er å stjele showet under budsjetthøsten ved å legge frem et grønnere statsbudsjett enn Regjeringen og en ny, langsiktig klimaplan.
 • Det vil være behov for både olje og gass i mange år framover, debatt av olje- og energiminister Tord Lien (FrP) i Dagbladet 28.10.16
  Jeg arbeider for en mest mulig faktabasert klimadebatt. Da er det forstemmende å bli møtt med påstander som de fungerende styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Finn Bjørnar Lund, kom med i onsdagens avis under tittelen «Usant fra Tord Lien».
 • Den siste oljen, Dag og Tid 28.10.16
  Om vi ikkje snøgt finn ny olje og gass, må det verta færre arbeidsplassar i offentleg sektor. Likevel vil Fagforbundet ha LO og arbeidarrørsla til å seia nei til leiting etter ny olje. Klimasaka er viktigare enn ny olje.
 • Over 1000 barn på klimakonferanse: - Vi kan klare å redde verden, Aftenposten 27.10.16
  Nesten 1200 barn fylte salen på Aftenposten Juniors klimakonferanse. - Vi er litt bekymret for jordkloden. Men vi tror vi kan klare å redde den, sier tiåringene Osman, Sjur og Maja.
 • Bergesen-prisen på to millioner til Aftenpostens klimajournalist Ole Mathismoen, Aftenposten 27.10.16
  I 30 år har Aftenpostens lesere lært om klima og miljø av Ole Mathismoen (54). Det settes det bokstavelig talt pris på.
 • Klare klimamål må til, debatt av Torbjørn Lothe (NHO) i Dagens Næringsliv 27.10.16
  Forskningsleder Taran Fæhn i SSB påpekte i DN 24. oktober at Norge mangler konkrete mål for hvor mye de innenlandske klimagassutslippene skal reduseres. Norges klimamål er formulert i runde vendinger, slik at vi skal kunne møte våre klimaforpliktelser så billig som mulig ved å gjøre klimatiltak i utlandet.
 • Her kan Siv Jensen gi Venstre raske utslippskutt, Aftenposten 27.10.16
  Endring i emballasjeavgiften kan gi raske utslippskutt og et «grønnere» budsjett allerede til neste år.
 • Vinner ikke uten folket, Klassekampen 27.10.16
  Jussprofessor Hans Petter Graver vil at dommerne skal redde klimaet. Ledende skikkelser i miljøbevegelsen advarer mot å tro at klimakampen kan vinnes i rettssalen.
 • Klimamål og grønne innkjøp, kommentar av klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i Dagens Næringsliv 27.10.16
  Norges klimamål er ambisiøse og sender et tydelig signal om at samfunnet vårt må gå i en grønnere retning. Offentlige anskaffelser er et eksempel på at klimapolitikk handler om å gi flere signaler enn å sette snevre prosentmål.
 • Domstolene skal ikke styre klimapolitikken, lederkommentar i Aftenposten 26.10.16
  Miljøorganisasjonenes søksmål knyttet til oljeboring i Barentshavet bør ikke vinne frem.
 • Oljeminister Tord Lien sprer desinformasjon, kommentar av Finn Bjørnar Lund (Besteforeldrenes klimaaksjon) i Dagbladet 26.10.16
  Oljeministeren setter dermed ikke befolkningen i stand til å handle i samsvar med Parisavtalen.
 • DN i løse luften, debatt av Steffen Kallbekken (Cicero) i Dagens Næringsliv 26.10.16
  DN skriver på lederplass 24. oktober at Cicero Senter for klimaforskning, ved undertegnede, bidrar til forvirring om klimapolitikk i statsbudsjettet.
 • Sjefsidealist vil på Stortinget, NRK nyheter 25.10.16
  Ein av Noregs mest profilerte idealistar er nominert som førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland. Arild Hermstad frå Bergen planlegg å slutta som leiar i Fremtiden i våre hender og flytta heim frå Oslo.
 • Ernas største løftebrudd, kommentar av Rasmus Hansson (MDG) i Dagsavisen (nye meninger) 25.10.16
  Før forrige valg skulle regjeringen styrke klimaforliket og ta Norge igjennom et grønt skifte. Nå prøver Erna Solberg å avlyse begge deler. Det kan sette norsk klimapolitikk minst ti år tilbake.
 • Vil avsløre kriseprat, Vårt Land 25.10.16
  Sps topper vil avkle budsjettspillet om grønne avgifter. Men om samarbeid ryker, kan de selv gjøre avtaler med Høyre og Frp.
 • Ingen sak for rettsvesenet, lederkommentar i VG 25.10.16
  Til våren skal regjeringen legge frem sin plan for hvordan Norge skal nå målene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen. Det blir ingen enkel oppgave. Men det må være opp til politikerne å prioritere hvor de tøffe kuttene skal tas.
 • Underlig korstog for olje fra Høyres Tina Bru, Kommentar av Truls Gulowsen (Greenpeace) i Stavanger Aftenblad 25.10.16
  Det er underlig at Tina Bru, som jo kjenner til klimaproblemet, er så allergisk mot klimatiltak som virker.
 • Klimatradisjonen, debatt av Håkon Grindheim (Kirkens Nødhjelp) i Dagsavisen (nye meninger) 25.10.16
  I fredagens Dagsavisen skriver klimaminister Vidar Helgesen at regjeringens klimasatsninger er riktige og viktige for at vi skal nå 2030-målet, selv om de ikke vil føre til noe kutt neste år. Vel, la oss se på noen tall.
 • Søksmål, lederkommentar i Klassekampen 24.10.16
  Det er ikke vanskelig å være enig i at klimasaken er svært viktig. Men som professor Graver selv peker på kan et slikt søksmål medføre grunn­leggende forandringer i forholdet mellom domstoler og folkevalgte. I neste omgang kan det bane vei for helt andre pressgrupper som har helt andre søksmål på hjertet.
 • Typisk norsk å redde klimaet?, kommentar av Arne Johan Vetlesen (UiO) i VG 24.10.16
  Hva om Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen skulle komme til å innse at fortsatt norsk olje- og gassutvinning forsterker problemene han sier den løser?
 • CO2 i løse luften, lederkommentar i Dagens Næringsliv 24.10.16
  Klimapolitikk er et av de viktigste temaene ikke bare denne budsjetthøsten, men for årene fremover. Da er det sørgelig at debatten om den så ofte bidrar til forvirring. Ekstra ille er det når Cicero Senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo bidrar til forvirringen.
 • Norske klimamål – hvilke mål?, kommentar av Taran Fæhn (SSB) i Dagens Næringsliv 24.10.16
  Uten tydelige innenlandske klimamål blir det nærmest umulig å stimulere private aktører til omstilling og investeringer.
 • Klimasøksmål kan gi dominoeffekt, Vårt Land 24.10.16
  Striden om oljeboring i Arktis er langt fra den eneste norske klimasaken som kan havne i retten. Erfaringer fra klimasøksmål verden over kan bli brukt i Norge.
 • Grunnlovsstridig oljeutvinning, kommentar av Gunnar Kvåle (UiB), Thelma Kraft (Besteforeldrenes klimaaksjon) og Peter Haugan (Concerned Scientists – Norway) i Bergens Tidende 24.10.16
  Det er tragisk at det skal være nødvendig å reise sak mot staten.
 • Underslår Norges største klimarisiko, debatt av Nina Jensen (WWF) i Dagens Næringsliv 24.10.16
  Klimaminister Vidar Helgesen skriver i Dagens Næringsliv 12. oktober om behovet for å ta hensyn til klimarisiko i viktige økonomiske beslutninger. Dessverre utelater han den største klimarisikoen for Norge – nemlig faren for at vi blir sittende med fossile investeringer som blir ulønnsomme i en verden som tar klimamålene alvorlig.
 • LO og arbeidsplasser på en død planet, lederkommentar i Dagbladet 24.10.16
  Et LO-vedtak om vern av LoVeSe vil kunne ha stor betydning for framtida for norsk oljepolitikk.
 • Grande sier regjeringen dytter på klimaproblemet, Dagsavisen 22.10.16
  Venstre-leder Trine Skei Grande sier at regjeringen dytter klimaproblemet foran seg med forslaget til statsbudsjett.
 • Snur norsk juss på hodet, Klassekampen 22.10.16
  Om Greenpeace får medhold i sitt søksmål mot staten, vil det bli det største inngrepet en norsk domstol har gjort siden krigen. Men det kan bli nødvendig for å redde klimaet, mener ledende jussprofessor.
 • Ja til konsekvensutredning, lederkommentar i VG 22.10.16
  En konsekvensutredning må si noe om hvorvidt det er mulig å hente opp fossilressursene her på en bedre og mer miljøvennlig måte enn Norges konkurrenter. Om det er saken, og det samtidig viser seg at lokale miljø- og naturhensyn kan ivaretas, ser vi ingen grunn til å overlate dette til russerne eller saudierne. Derfor er det på tide at en slik utredning igangsettes.
 • Vern Lofoten, lederkommentar i Klassekampen 22.10.16
  Klare pålegg og krav til CO2-deponering og elektrifisering kan presse industrien til å bli mer klimavennlig ved at utslippene reduseres, samtidig som selskapene blir tvunget til å utvikle stadig bedre og mer miljøvennlige teknologiske løsninger.
 • Tar fagforeningene i forsvar i oljestriden, Dagsavisen 22.10.16
  - Tina Bru og Høyre lever i drømmeland når de drømmer om oljeboring i noen av våre mest sårbare naturområder, sier MDG-leder Rasmus Hansson.
 • Gir Ap skylden for Lofoten-nei, Dagens Næringsliv 22.10.16
  Når Aps nestleder Hadia Tajik snart blir folkevalgt fra oljefylket Rogaland, krever Høyres Tina Bru at hun viser lederskap om Lofoten.
 • Fortsetter å fyre med olje, Dagsavisen 22.10.16
  Tross løftene i klimaforliket, klarer ikke regjeringen å fase ut fossil olje som viktigste oppvarmingskilde i alle statlige bygg innen 2018.
 • CO2-utslippet fra nye biler i Norge synker kraftig, ABC Nyheter (motor.no) 21.10.16
  I september var gjennomsnittlig CO2-utslipp fra førstegangsregistrerte biler 88 gram per kilometer. Dermed har Norge allerede oppnådd EUs mål på 95 g/km for nye personbiler i 2020 med god margin.
 • Venstrelederen blir ledd av når hun hevder at Frp er mer klimavennlig enn Ap, men hun har et poeng, kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet 21.10.16
  Venstres leder Trine Skei Grande har i hele denne stortingsperioden hevdet at hun og hennes parti har presset Høyre og Frp til å føre en langt mer offensiv klimapolitikk enn den SV klarte å få Ap til å føre i den rødgrønne tiden.
 • – Ikke undervurder Venstre, Dagsavisen 21.10.16
  Om du tror kampen om det grønne skiftet bare er politisk spill, er det å undervurdere Venstre, sier Tord Hustveit i Unge Venstre.
 • Klimaendringene øker gapet mellom fattig og rik, debatt av Kari Elisabeth Kaski (SV) i Dagbladet 21.10.16
  Klimakrisen krever sosial og global utjevning. Et samfunn med høy tillit og sterkt fellesskap er bedre rustet til å gjennomføre revolusjonen for vårt århundre, en grønn revolusjon som gir et mer bærekraftig og rettferdig samfunn.
 • Slik kan det være mulig å øke bensinprisen til 25 kroner literen, kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet  21.10.16
  Ideen til dette voldsomme prishoppet er inspirert av den internasjonalt kjente klimaforskeren og aktivisten James Hansen. Han har vært en svipptur i Norge denne uka, og har rukket å både bidra til å saksøke regjeringen for å stoppe mer oljeleting og å reklamere for den såkalte KAF-modellen (klimaavgifter og fordelig).
 • Elbilen er ingen klimaversting, debatt av Anders Imenes, Fredrik Martinsen, Anders Myhr og Floire Daub i Dagbladet 21.10.16
  Elbilen er på ingen måte en klimaversting. Den er framtidas energilager.
 • En klimapolitikk for lavutslippssamfunnet, kommentar av klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i Dagsavisen (nye meninger) 21.10.16
  Jeg sitter i Rwandas hovedstad Kigali og leser Hege Ulsteins kommentar i Dagsavisen 13. oktober om klimapolitikk og symbolpolitikk. Ulstein er tidvis treffsikker. Det møtet jeg nå er på, er i og for seg en god illustrasjon.
 • Ap lytter til LO i Lofoten-saken, Dagsavisen 21.10.16
  Hva fagbevegelsen mener om Lofoten, Vesterålen og Senja vil ha betydning for Arbeiderpartiets avgjørelse i saken, mener flere Ap-fylkesledere.
 • Oljeboring i Arktis er forenlig med Parisavtalen, Kommentar av olje-og energiminister Tord Lien (FrP) i Dagbladet 21.10.16
  Kan Norge drive olje- og gassvirksomhet når vi samtidig skal møte den globale klimautfordringen, spurte den amerikanske klimaforskeren James Hansen i fjor. Da svarte jeg ja. Og i dag svarer jeg fortsatt ja.
 • Statoil-sjefen ser en ende for oljebransjen, Dagsavisen 21.10.16
  I løpet av 2020-tallet kan oljebransjen ha passert toppen som følge av vekst i elbilismen, tror Statoil-sjef Eldar Sætre. Men Statoil vil bidra til å endre energibransjen, lover han.
 • 2016 fortsatt ekstremt varmt, ABC Nyheter (NTB) 20.10.16
  September kan ha vært årets første måned uten global temperaturrekord. 2016 blir likevel høyst sannsynlig et rekordvarmt år.
 • Miljøsøksmål, lederkommentar i Klassekampen 20.10.16
  Kampen for miljøet er en av vår tids viktigste saker, og miljøforkjemperne står fritt til å bruke alle midler i striden. Likevel er det grunn til å advare mot en amerikansk utvikling, der store og omstridte politiske prinsippspørsmål konsekvent avgjøres av Høyesterett og ikke i Kongressen. Vi tror på folkelig mobilisering og mener en kombinasjon av opplysning og demokratisk, folkevalgt makt vil sikre en bærekraftig utnytting av naturressursene til gode for framtidige generasjoner.
 • Hakk i platen, Schjøtt-Pedersen?, debatt av Øyunn Stokkeland Kåset i Bergens Tidende 20.10.16
  Regjeringen er som et lite barn som sovner lenge før de kommer til delen der fortellingen om oljen ender.
 • LO-kongressen kan si nei til oljeboring i Lofoten, Aftenposten (NTB) 20.10.16
  Frp ser rødt, og miljøbevegelsen jubler etter at tre store LO-forbund har sagt ja til varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Derfor saksøker vi oljestaten Norge, kommentar av Ingrid Skjoldvær (Natur og Ungdom) og Truls Gulowsen (Greenpeace) i VG 19.10.16
  Katastrofale klimaendringer truer planeten. Derfor må oljen i Arktis bli liggende.
 • Krangler om grønn revolusjon, Dagens Næringsliv 19.10.16
  Mens oljeanalytiker Thina Saltvedt spår en grønt skifte i ekspressfart, mener oljekonsulent Jarand Rystad at dataene taler et annet språk.
 • Miljøorganisasjoner saksøker staten, VG (NTB) 19.10.16
  Greenpeace og Natur og Ungdom saksøker staten for å få stanset tildelingen av oljelisenser i Barentshavet. De hevder tildelingene er i strid meg Grunnloven og Parisavtalen
 • Nå kan du få et felt i Nordsjøen gratis, kommentar av Astrid Mæland i VG 19.10.16
  Samtidig vil Erna Solberg åpne naturskjønne Lofoten og Vesterålen for olje og gass. Det er mer logisk enn det høres ut.
 • Vern av LoVeSe, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 19.10.16
  Fagforbundets utspill om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er en gedigen utfordring til Jonas Gahr Støre.
 • Gradsforskjell, lederkommentar i Dagens Næringsliv 18.10.16
  Klimaproblemet er langt fra løst. Men det gjøres viktige fremskritt. Og godt er det.
 • Ingen grønn bølge, kommentar av Steinar Andresen (FNI) i Dagens Næringsliv 18.10.16
  Betyr den raske ratifikasjonen av Parisavtalen at en grønn bølge nå skyller inn over store deler av verden?
 • Skiftet går for sakte, kommentar av Anders Bjartnes (Norsk klimastiftelse) i Dagens Næringsliv 18.10.16
  Investeringene i fornybar energi avtar. Karbonbudsjettet blir fort tomt om vi ikke øker tempoet i det grønne skiftet.
 • Klimaendringene kan sende millioner inn i fattigdom, NRK nyheter 18.10.16
  Om bare 13 år kan klimaforandringene ha ført til at mellom 35 og 122 millioner flere mennesker lever i fattigdom, ifølge en FN-rapport.
 • Krangler videre om elbiler, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 18.10.16
  Årsavgiften på fossilt kjøretøy skal altså ned. På elbil skal den opp. Det er for utrolig til å være sant. Men det viser seg å være sant. Venstre og KrF tror nesten ikke det de leser og hører. Forslaget er stikk i strid med prinsippene for det grønne skatte- og avgiftsskiftet.
 • Den norske klimakosen går mot slutten, kronikk av Bjørn Stærk i Aftenposten 18.10.16
  Norge lever i en grønnmalt oljeboble. Veien er kort til å gi opp klimamålene helt og innføre positiv tenkning som den nye klimaideologien: Det årnær sæ.
 • Skremmende enkelt, kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 18.10.16
  Politikere bør styre norsk oljepolitikk. Hvis den nå blir en sak rettssalene er det fordi politikerne ikke har forvaltet ansvaret godt nok. «Føre var»-prinsippet må ganske snart erstattes med «etter-snar».
 • Analyse: Elbilen stadig billigere klimatiltak, Dagens Næringsliv (NTB) 18.10.16
  Forventet teknologiutvikling gjør elbilen til et stadig rimeligere klimatiltak, viser en fersk analyse fra Miljødirektoratet.
 • AUF-sjefen krav til Støre: Vern Lofoten, VG 18.10.16
  AUF-leder Mani Hussaini ber Ap-leder Jonas Gahr Støre lytte til LOs største forbund og verne Lofoten og Vesterålen.
 • Varsler vernekamp, Dagsavisen (NTB) 18.10.16
  LOs største forbund, Fagforbundet, varsler kamp for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja og hisser på seg oljeindustrien i nord.
 • Følger ikke egne klimaråd, Dagsavisen 17.10.16
  Ifølge regjeringens budsjett for 2017 er avgifter det beste tiltaket for å få ned utslipp. Synd de ikke bruker tiltaket selv, mener ekspertene.
 • LO-kamp om Lofoten kan presse Ap-Jonas, VG 17.10.16
  Ap-leder Jonas Gahr Støre kan møte motstand fra uventet hold: LOs største forbund vil nemlig verne Lofoten og Vesterålen.
 • Utslipp av superkraftige klimagasser skal kuttes, Aftenposten (NTB) 16.10.16
  Kutt i bruken av de kraftige klimagassene HFK er vedtatt etter harde internasjonale forhandlinger. Resultatet er en av tidenes viktigste klimaavtaler, ifølge klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).
 • Leonardo DiCaprio om klimakrisen: – Opp til alle å løse, VG 16.10.16
  Årets viktigste klimaavtale ble i natt inngått mellom 197 land, mener klimaminister Vidar Helgesen (H). Den amerikanske skuespilleren Leonardo Di Caprio støtter politikerne, og sier alle har et ansvar for å løse klimakrisen.
 • Venstre om statsbudjsettet: - Ikke grønt, men svart skifte, Aftenposten (NTB) 16.10.16
  Statsminister Erna Solberg (H) må følge opp sine klimaløfter med konkret handling, krever Venstre-leder Trine Skei Grande.
 • Forsker støtter Venstre: Her må klimakuttene starte, NRK nyheter 16.10.16
  Drivstoffavgifter ser ut til å være en tapt sak for Venstre, men Cicero-forsker mener klimakuttene fortsatt må komme i transportsektoren.
 • Skei Grande: - Jeg blir litt matt, for jeg brukte sommerferien min på å ta med ei viss dame til Canada, Dagbladet 16.10.16
  Venstre-lederen hevder det grønne skiftet er like enkelt som å ta på seg pysjamas før sengetid. 
 • Venstre-Trine venter at Erna kutter utslipp, VG 16.10.16
  Spår en vanskelig høst i jakten på et grønt skatteskifte.
 • Ny klimaavtale vil gi tidenes utslippskutt, Aftenposten (NTB) 15.10.16
  En avtale om redusert bruk av de kraftige klimagassene HFK er inngått etter internasjonale forhandlinger i Rwanda hvor over 170 land har deltatt.
 • – Ta deg en Schjøtt-fri fredag, Jonas!, ABC Nyheter 15.10.16
  AUF-erne på landsmøtet forlangte at Arbeiderpartiet sier endelig nei til oljeboring eller konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Ap-leder Jonas Gahr Støre skyver svaret foran seg.
 • Flere klimatopper kan komme på Stortinget, Aftenposten 13.10.16
  – Jeg vil endre MDGs image som tilbakeskuende «grønn-av-sur-plikt»-parti til et livsbejaende parti, sier miljøgründer og klimaprofil Per Espen Stoknes – som er innstilt som toer på MDGs stortingsliste for Oslo.
 • Det borgelige prosjekt, kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land (verdidebatt) 13.10.16
  Spekulasjonene rundt mulig regjeringskrise pågår nå for fullt. Diskusjon og spenning er særlig knyttet til Venstres ultimatum om klimagjennomslag, og hvor langt Frp er villig til å strekke seg.
 • Bensin på bålet, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 13.10.16
  Det finnes mange gode klimapolitiske tiltak. Norske politikere er mest opptatt av det som ikke virker.
 • Frp avviser Venstres klimaønske, Dagbladet (NTB) 13.10.16
  - Jeg synes Siv og Erna har vært befriende klare på at dette er så langt vi kan gå, sier Frps finanspolitiker Roy Steffensen til NTB om regjeringens bilavgiftspakke.
 • Forsker: – Ingen nye oljefelt hvis klimamålene skal nås, Aftenposten (NTB) 12.10.16
  – Ingen overraskelse, sier CICERO-forsker om en rapport som tyder på at det ikke er rom for flere olje-, gass- og kullfelter i verden hvis klimamålene skal nås.
 • Torsdag var det for «krevende» for Siv å regne ut. Nå har Høyre laget sitt eget klimaregnestykke, Dagbladet 12.10.16
  Høyre svarer på klimakritikken med et regnestykke som påberoper seg utslippskutt på to millioner tonn.
 • Vi må begynne å telle CO₂, kommentar av Rasmus Hansson (MDG) i Dagbladet 12.10.16
  Det er umulig å forstå klimapolitikken så lenge vi ikke har noen felles oversikt over de prioriteringene som står foran oss.
 • Klimaet trenger mer enn avgifter, kommentar av klimaminister Vidar Helgesen (H) i Dagens Næringsliv 12.10.16
  Klimapolitikken har sin andel av lite kostnadseffektiv symbol­politikk. Det skal gudene vite. Sosialøkonomene vet det som kjent allerede.
 • – Helgesen motsier Erna, Dagsavisen 12.10.16
  Venstres Ola Elvestuen mener regjeringen snubler i egen retorikk om drivstoffavgiftene. Hvis drivstoffavgiftene har så lite å si, hvorfor er motstanden så stor, spør han.
 • Dette kan dempe klimakrigen på Stortinget, NRK nyheter 12.10.16
  Det er full klimakrig mellom Venstre og regjeringen allerede før de har startet forhandlingene om statsbudsjettet. Nå lanserer miljøorganisasjon et NHO-forslag som mulig fredsmekler.
 • Regjeringskrise? Derfor kan alle tape, Dagbladet 09.10.16
  Frp og Venstres steile fronter om det grønne skiftet kan føre til en regjeringskrise ingen vil tjene på.
 • Venstre har kravlisten klar, Aftenposten (NTB) 08.10.16
  Venstre vil prioritere flat CO2-avgift og kutt i pendlerfradraget når budsjettforhandlingene kommer i gang.
 • Grasrota i Frp om bensinpris: Vi rikker oss ikke en millimeter, Aftenposten 08.10.16
  Frp er «ikke tjent med å strekke strikken» for å imøtekomme Venstres krav om grønnere statsbudsjett. Det er budskapet fra fylkesledere i Frp.
 • KrF-Syversen krever klimatall: – Stortinget kan ikke famle i blinde, NRK nyheter 08.10.16
  I sommer ga Stortinget regjeringen beskjed om at oppdaterte klimatall måtte komme i budsjettforslaget. Det ble det ikke noe av. Nå krever opposisjonen svar.
 • Erna Solberg er forsynt med grønt, kommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 08.10.16
  Erna Solberg og Siv Jensen klarer ikke å svelge mer grønt fra Venstre. Trine Skei Grande satser på tvangsforing, men har ikke all verden å true med.
 • Grønn fallitt, lederkommentar i Klassekampen 08.10.16
  I statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag, er det lite som minner om de ambisiøse klimaløftene den sittende regjeringen har gitt både velgere, samarbeidspartier og det internasjonale samfunn. Regjeringens bebudede «grønne skatteskifte» har vist seg å være en netto skattelette til bilistene på 900 millioner kroner.
 • Bensinsluk er budsjettvinner, Dagens Næringsliv 07.10.16
  Én av vinnerne i regjeringens grønne budsjett er spreke sportsbiler med høyt CO2-utslipp.
 • Statsbudsjett uten ubehag, lederkommentar i Aftenposten 07.10.16
  Statsbudsjettet svarer på mange utfordringer, men glipper på muligheten til å ta Norge i grønnere retning.
 • – Still kabinettsspørsmål, Erna, Dagsavisen 07.10.16
  Finansminister Siv Jensen leverte i går det som er regjeringas valgkampbudsjett. Men selv om hun bruker over 1.300 milliarder kroner til gode formål og varme hjertesaker, kommer ikke Frp og Høyre fra at alt framover kommer til å handle om bensin- og dieselavgift og CO₂-utslipp.
 • Dette er tallene regjeringen ikke ville du skulle se, Dagbladet 07.10.16
  - Det var Erna Solberg personlig som ga oss et løfte om «betydelige reduksjoner». Det er ikke mulig for Venstre å stemme for dette. Budsjettforslaget kutter ikke nok og svarer ikke på de utfordringene vi står overfor, sa en provosert Trine Skei Grande etter at Sivs finanstale var ferdig.
 • Grande: – Det er ikke noe grønt skifte - Siv og Erna har skuffet meg, ABC Nyheter (NTB) 07.10.16
  – Dette er ikke noe grønt skifte, sier en skuffet Trine Skei Grande. – Avskjedssøknad fra regjeringen, mener organisasjonen Zero.
 • Venstre-opprør landet rundt: Vil bryte med Regjeringen hvis ikke klimaprofil endres, Aftenposten 07.10.16
  Mange fylkesledere i Venstre mener partiet må bryte samarbeidsavtalen med Regjeringen hvis ikke Regjeringen snur og kommer med store innrømmelser på klimafronten.
 • Trine Skei Grande raser: – Erna og Siv har skuffet meg, VG 07.10.16
  Det grønne skiftet statsminister Erna Solberg lovet Skei Grande er redusert til et avsnitt i statsbudsjettet for neste år.
 • Klimakamp på oljeberget, kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 07.10.16
  Uten en trussel om å bytte ut Erna med Jonas, kommer ikke Venstre noen vei med klimasaken i oljenasjonen Norge.
 • Finner ikke krisehjelp, Vårt Land 07.10.16
  Dramaet om grønne skatter ble ikke mindre da Siv Jensen la frem det endelige forslaget til statsbudsjett: Der var det ingenting nytt som gjorde avstanden mellom spesielt Venstre og regjeringen mindre.
 • Klima-forskerens regnestykke: Avgiftsendringene gir null utslippskutt, VG 07.10.16
  Det «betydelige» utslippskuttet til regjeringen er egentlig ikke noe kutt i det hele tatt, mener Transportøkonomisk institutt.
 • Regjeringen og Venstre er på bevisst kollisjonskurs. Ingen vet hvordan krasjet kan unngås. kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet 07.10.16
  Venstre hadde et lite håp torsdag. Kanskje hadde regjeringen noen nyheter i sitt forslag til statsbudsjett for neste år som kunne dempe inntrykket av at Siv Jensen og Erna Solberg har bestemt seg for å droppe klimaløftet fra i fjor. Men nei.
 • Forskerne om det «grønne skatteskiftet»: – Det er ikke grønt, det er grått, Aftenposten 07.10.16
  Miljøbevegelsen og miljøopposisjonen var veldig tidlig ute med å si at neste års statsbudsjett var veldig lite grønt. Forskerne er enige.
 • Arbeiderpartiet skuffet over et «ikke-eksisterende grønt skifte», ABC Nyheter 07.10.16
  Samarbeidspartiene og venstresiden i norsk politikk har i hele dag rast mot regjeringens manglende satsing på klima. Heller ikke Arbeiderpartiet er fornøyd. 
 • Opprør mot regjeringen i Venstre, VG 07.10.16
  Vil felle regjeringen hvis ikke klimaprofilen på budsjettet skjerpes.
 • Statsbudsjettet: Grått og blått, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 07.10.16
  Man må være fargeblind for å påstå at regjeringen har levert et grønt statsbudsjett.
 • – Et historisk svakt klimabudsjett, Dagens Perspektiv 07.10.16
  Klimatoppmøtet i Paris ga en historisk klimaavtale, men det er null historisk sus over dette statsbudsjettet, hevder Bellona-sjef Frederic Hauge.
 • Venstre raser mot manglende klimatiltak, Aftenposten 07.10.16
  Vestre-leder Trine Skei Grande er ikke fornøyd med Regjeringens tiltak for et grønt skifte. Hennes partifelle Tord Hustveit tror det kan gå mot regjeringskrise.
 • Siv Jensens miljø-søster: – Regjeringen har sendt sin avskjedssøknad, VG 07.10.16
  WWF-generalsekretær Nina Jensen mener forslaget til grønt skifte som regjeringen har presentert er pinlig.
 • Øker bensinavgiftene mer enn de sa, VG 07.10.16
  For en uke siden varslet regjeringen at avgiftene på bensin og diesel ville bli satt opp med henholdsvis 15 og 35 øre. Men det skulle vise seg å være bare en del av økningen.
 • Uroa for regjeringskrise, Klassekampen 07.10.16
  Venstre er svært misnøgde med regjeringas framlegg til statsbudsjett. Samstundes lovar Ap eit langt grønare opplegg.
 • Blå optimisme, kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land (verdidebatt) 07.10.16
  Regjeringspartiene har liten tro på at Venstre vil kaste regjeringen på grunn av manglende «grønt skatteskifte».
 • Her er statsbudsjettpostene med klimaeffekt, Morgenbladet 07.10.16
  Samfunnsendringene med aller størst klimaeffekt foregår utenfor statsbudsjettet. Men hvordan skårer statsbudsjettet for 2017 på de viktigste tiltakene, sett med utslippsøyne?
 • Overtrukken utslippskonto, Morgenbladet 07.10.16
  Glem statsbudsjettet. Om Norge faktisk skal klare å kutte 40 prosent av alle klimautslipp, vil velstanden om få år dikteres av utslippsbudsjettet.

Søk:

Avansert søk

10 grønne klimabud fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft:


Vi anbefaler 10 prinsipper for utforming av politikk. Politisk enighet, og vilje til å bruke slike prinsipper, kan utløse innovasjonskraft og investeringsvilje:

 1. Forurenser skal betale
 2. Utslipp og andre eksternaliteter skal prises
 3. Det vi vil ha mindre av, skal skattes mer. Det vi vil ha mer av, skal skattes mindre
 4. Det skal legges til rette for at forbrukere kan foreta informerte beslutninger
 5. Offentlige anskaffelser skal være grønne
 6. Planlegging og investeringer skal ta utgangspunkt i målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050
 7. Livssyklusperspektivet skal legges til grunn for offentlige investeringer og anskaffelser
 8. Nye lovforslag skal inkludere en vurdering av CO₂-effekter der det er relevant
 9. Grønn konkurransekraft skal bygges på velfungerende markeder
 10. Det skal rapporteres på det vi vil oppnå og det vi vil unngå
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.