Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Et nytt USA: Hva nå med verdenshandelen?

Verdens handelspolitikere står overfor nye realiteter etter at Donald Trump annonserte "en ny æra for handelsavtaler der USAs interesser er viktigst" og globaliseringsentusiaster og globaliseringskritikere i Nord og Sør frykter konsekvensene. Vil det gi rom for bedre og mer rettferdige avtaler innenfor WTO, slik mange av våre politiske partier går inn for i sine nye partiproprammer, eller sikre "anglo-amerikansk hegemoni" på andre måter?

Tirsdag 21. februar 2017
Linker oppdatert: Fredag 10. mars 2017

- Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden, skrev daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (A) etter å ha vært vitne til at forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) brøt sammen for snart 9 år siden. Samtidig bevitnet han "fødselen av en ny", skrev han, og utdypet det slik:

"En verdensorden der alle verdens land er til stede og krever sin rett. Der det kreves en nærmest ubegrenset vilje til forhandlinger, kompromiss og bærekraftige løsninger. For bare noen få år siden avgjorde USA og EU slike strider. Når de samlet seg om en løsning, ble det gjerne slik. De dagene er talte."

Det var en verdensorden med nyliberal politikk (Washington konsensus) innført og dominert av Vesten, som knaket i sammenføyningene i 2008.

I årene som fulgte har framvoksende økonomier i Sør og Øst krevd sin plass ved det internasjonale forhandlingsbordet, men med økende motstand i WTO startet USA og andre istedet forhandlinger utenfor WTO om regionale og bilaterale frihandels- og investeringsavtaler, kjent gjennom forkortelser som TTIP, TTP, CETA og TISA. Både tilhengere og kritikere av frihandel har de siste årene mobilisert kraftig for og imot disse avtalene. 

- Folkets eller elitens handelsavtale?, spurte kritikere i Norge i forbindelse med Globaliseringskonferansen i Oslo 2016. Attac la fram sine seks krav til en god handelsavtale. De lanserte samtidig en kampanje om folkets handelsavtale. Den var også blant de temaene som ble tatt opp i Handelskampanjens sesong 2 av podcaster om handel. Utenriksminister Børge Brende (H), som vært og er en aktiv pådriver for frihandel og globalisering, mente på sin side at vi befant oss i "en skjebnetid for global handel".

Med Trumps valgseier må nå begge leire forholde seg til nye realiteter og i et intervju med Klassekampen etter presidentinnsettelsen i januar så den norske økonomen Erik S. Reinert ikke bare svart på det:

"Eg jubla over­hovud ikkje over Trump, men eg er glad for at me er i ein fase der frihandelen blir angripe både frå venstre- og høgresida, både frå Bernie Sanders og frå Donald Trump."

Om alternativet blir bedre for folk flest i Nord og Sør gjenstår å se.

Nye former for dominans og anglo-amerikansk hegemoni?

Noe av det første Donald Trump gjorde etter at han tiltrådte som president i USA i januar var å varsle "en nye æra for handelsavtaler, hvor USAs interesser er viktigst". Han sa at han ville reforhandle den nord-amerikanske frihandelsavtalen NAFTA og trakk USA fra frihandelsavtalen TPP for landene i Stillehavsregionen. Pressetalsmann Sean Spicer utdypet det siste slik i følge Dagens Næringsliv:

"TPP var ikke en avtale som var i vår interesse. Det at president Trump trakk avtalen baner vei for en ny æra av handelspolitikk, en som setter amerikanske interesser først. USA vil sette en ny standard for handelsavtaler. Presidenten er klar for å kjempe for den amerikanske arbeideren."

Trump-administrasjonens nye handelsrådgiver, Peter Navarro, erklærte uka etter forhandlingene om en tilsvarende avtale mellom USA og EU (TTIP) for døde.

Sist uke fikk frihandelstilhengerne en seier uten USA, da frihandelseavtalen CETA mellom EU og Canada ble godkjent i Europaparlamentet, men tiden da USA er pådriver for slike avtaler er nå over.

- De trekkene (som bragte Trump inn i verdens viktigste embete) er i stor grad de samme som ledet fram til Brexit og kan gi EUs oppløsning i løpet av få år, advarte Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse i en kommentar på ABC-nyheter i januar. Han beskrev dagens endringer slik:

"Sosial, økonomiske og teknologiske endringer fjerner (dermed) logikken til dagens globalisering. Igjen er det Anglo-amerikanerne som ser dette først. Akkurat som de var ledende inn i den nyliberale tiden med Thatcher og Reagan på 1980-tallet, fører Theresa May og Donald Trump an i en redefinering av handel, produksjon, fri flyt og revitalisering av (nasjonal)staten."

- Nå kan ideologisk deglobalisering muliggjort av ny teknologi, sosial frustrasjon og nye allianser, sikre anglo-amerikansk hegemoni også i det 21. århundre, konkluderer han.

Etter at "globaliseringens tapere" i USA valgte Donald Trump til ny president  "endrer Washington reglene, igjen", konstaterer nå også Jomo Kwame Sundaram, tidligere FNs visegeneralsekretær for økonomisk utvikling. I en kommentar for IPS sist uke konkluderer han, mer dystert enn Smedshaug, om utsiktene til fortsatt "anglo-amerikansk dominans":

"Samtidig som retorikken fra det nasjonalsjåvinistiske 'nye høyre' avviser globalisering og multikulturalisme, så avviser den også internasjonal solidaritet, samarbeid og multilateralisme. Dets avvisning av det nyliberale Washington konsensus innebærer ikke motstand mot imperialisme i vår tid, men truer snarere med gjeninnføring av gamle - og nye - former for dominans, økonomisk og på annen måte."

Hvordan USAs posisjoner vil endre seg i WTO, fram mot WTOs 11. ministermøte i Buenos Aires i desember, gjenstår å se, men uroen er nå stor etter at det ble kjent at Trump-administrasjonen vurderer å innføre høy toll på varer fra land de mener har urimelige fordeler i samhandelen med USA, som Mexico og Kina. Advarslene er sterke fra blant andre tidligere sjeføkonom i Verdensbanken, Kaushik Basu, og direktøren ved Sør-senteret i Geneve, Martin Kohr.

- En ny og dødelig form for proteksjonisme

I siste utgave av Sør-senterets bulletin er den foreløpige analysen av Trump-administrasjonens politikk klar, med henvisning bl.a. til vendingen mot proteksjonisme i USAs politikk når det gjelder handel og investeringer: 

"Sjokk for utviklingsland etter de første ukene til president Trump."

- Pass opp for USAs nye proteksjonistiske plan, grenseskatten (Border Adjustment Tax), advarer nå Sør-senterets Martin Kohr i en kommentar (del 1) publisert av IPS sist fredag og utdyper det slik i innledningen:

"En ny og dødelig form for proteksjonisme blir nå vurdert av ledere i Kongressen og USAs president, som kan ha ødeleggende effekt på eksport og investeringer for USAs handelspartnere, særlig utviklingslandene."

I kommentaren (del 2) utdyper han hvordan han mener den planlagte grenseskatten vil være i strid med WTOs regelverk og avslutter med å sitere USAs tidligere finansminister, Lawrence Summers:

"Tilhengere av planen forventer at dollaren vil få en verdiøkning med et beløp tilsvarende skattesatsen på 15 til 20 prosent. Dette vil gjøre stor skade over hele verden for de som har gjeld til USA i dollar og fremprovosere finansielle kriser i enkelte fremvoksende markeder."

Advarselen i en kommentar for Project Syndicate fra økonomiprofessor ved Cornell University, tidligere sjeføkonom i Verdensbanken Kaushik Basu, er til forveksling lik. Han kalte det en "underlig nyliberal proteksjonisme" eller "ny-proteksjonisme" og hadde følgende budskap:

"USAs president Donald Trump er i ferd med å begå en politisk feil. Det vil skade - særlig på kort sikt - land over hele Afrika sør for Sahara, Latin-Amerika og Asia, spesielt fremvoksende økonomier som Kina og Sri Lanka (som har store handelsoverskudd vis-à-vis USA) og India og Filippinene. Men ingen vil lide mer enn USA selv."

- Make Mexico poor again, lyder tittelen på en kommentar fra investeringsdirektør i Warren Capital, Peter Warren, på ABC nyheter her hjemme, og andre gjør som den tyske visekansleren Sigmar Gabriel og frykter global handelsekrig. VG oppsummerte nylig dette scenariet slik:

"Mens USAs Trump roper proteksjonisme, roper kineserne globalisering. Trumps «Amerika først» kan føre til handelskrig."

Mange har dessuten kommentert og i hovedsak svart "nei" på det spørsmålet også Aksel Braanen Sterri stilte i en kommentar i Dagbladet etter presidentinnsettelsen:

"Trump lover å kvitte seg med handelsavtaler for å få industriarbeidsplassene hjem. Vil han lykkes"

Hva med TISA?

Forhandlingene om handel med tjenester (GATS) gikk trådt i WTO, syntes mange, og startet derfor nye forhandlinger på siden av WTO, om TISA (Trade in Services Agreement). Forhandlingene har blitt møtt med sterk motstand i mange land, men utenriksminister Børge Brende (H) er positiv og sa det slik i et debattinnlegg i LO-aktuelt sist sommer:

"En avtale om tjenester – Tisa – med klare og robuste rammebetingelser for handelen med tjenester, vil bidra til verdiskaping og arbeidsplasser for Norge."

Vil USA under Trump legge også TISA-forhandlingene døde?

- Donald Trump har fått et rykte på seg for å være mot handelsavtaler, men slik er det ikke. Han har sagt at USA har forhandlet dårlige avtaler, og at han skal forhandle bedre, skrev leder i Attac Norge, Petter Slaatrem Titland, og Paul Magnus Gamlemshaug i Attac Aust Agder i en kronikk i Agderposten 16. januar og utdypet det slik:

"Tjenesteavtalen TISA er en slik avtale. Før jul samlet Trump sine venner i internettindustrien (som Facebook, Google, Apple, Microsoft) og lovet dem gode handelsavtaler. Som alle nye handelsavtaler dreier TISA-avtalen seg mer om hva du ikke får lov til å gjøre, enn om toll, som tradisjonelt har vært viktig i handelsavtaler. TISA-avtalen favner bredt, og lager begrensninger for hva slags politikk du kan føre for alt fra helsetjenester og utdanning til energitjenester. Avtalen kan gjøre politisk styring av internettjenester avtalestridig. Et eksempel gjelder salg av data-informasjonen om deg."

– TISA-avtalen kommer til å bli Trumps avtale. Der er bank-, finans- og internett-industrien og alt privat innenfor helse og offentlig velferd, interessert, sa Titland til ABC nyheter etter at Trump ble innsatt som president uka etter.

Hva med WTO?

- En friere verdenshandel er nødvendig for å skape vekst og nye jobber, vårt viktigste middel i kampen mot fattigdom, skrev Børge Brende (H) i Aftenposten våren 2014 og tok initiativ til en stortingsmelding om "viktigheten av en offensiv politikk for globalisering og frihandel". Han fikk med seg et flertall da Stortinget i desember 2015 fikk ferdigbehandlet meldingen, men ellers gikk det ikke Brendes vei - WTO vaklet videre og det blåste økende motvind mot frihandel.

Sist høst skrev Brende om en "En skjebnetid for global handel" i Dagens Næringsliv og var vertskap for et uformelt ministermøte i Oslo. Møtet var ledd i forberedelsen til WTOs 11.ministermøte i Buenos Aires i desember og i sin oppsummering av møtet i Oslo sa Brende bl.a.:

"Ministrene ble enige om at det er viktig at WTOs forhandlingsfunksjon fortsetter å gi meningfylte resultater. I lys av det tilbakeslaget på handel som vi nå står overfor erkjenner ministrene viktigheten av å ta de bekymringer som har kommet til uttrykk i offentlig debatt om handel alvorlig."

Imidlertid kom velgerne i USA ministrene i forkjøpet og måneden etter vant Donald Trump presidentvalget i USA. Hva det vil bety for WTO gjenstår å se.

Og hva med resten av verden og våre politiske partier?

- Jeg synes vi skal gi den nye administrasjonen tid, når den trår inn i kontorene i januar, til å finne ut i hvilken retning den faktisk ønsker å gå, sa Gunnar Andersen (H) i debatt i Stortingt 10. november om EØS/EU-saker rett etter USA-valget og utdypet det slik:

"Og la oss krysse fingrene for at de fortsetter på en vei mot en åpnere verden, og at USA er en drivkraft mot gode standarder. Samtidig må vi ta inn over oss at det er strømninger ute i befolkningen som gjør at man må konstruere framtidens frihandel i det lys at det er noen skjevfordelinger, at det er noen utfordringer ved hvordan gevinsten av den globale handelen har blitt fordelt."

Våre politiske partier, som de siste månedene har lagt fram sine siste utkast til partiprogrammer i forkant av stortingsvalget til høsten, ser i all hovedsak ut til å satse på at det kan oppnås bedre resultater gjennom å styrke WTO som forhandlingsarena (se utdrag i høyremargen).

Noen plan B, dersom USA under Trump skulle stikker kjepper i hjulene også for forhandelingene i WTO, ser det foreløpig ikke ut til at noen har kommet opp med, men Jomo Kvame Sunderam avslutter sin kommentar slik:

"Mer enn noensinne vil det være avgjørende viktig for utviklingsland å arbeide sammen, ikke bare for å sikre sør-sør- og 'triangulært' (med Nord) samarbeid som kan representere progressive alternativer til Washington konsensus og deres nasjonale sjåvinistiske etterfølgere. Slik solidaritet vil avgjøre hvor godt Sør - og verden som helhet - vil klare seg gjennom den forestående mørketiden (eclipse)."

Det er kanskje et godt råd å ta med seg både for de som i tiden framover skal vedta ny handelspolitikk på våre politiske partiers landsmøter utover våren og sommeren, så vel som de som nå forbereder seg til WTOs 11. ministermøte i desember?

________________________________

Aktuelle lenker:

Tidligere saker om globalisering og handel på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Tid for murer? (globalisering/frihandel), kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land (verdidebatt) 10.03.17
  Egentlig er det ikke frihandelen som skaper problemene. Det er de enkelte land som ikke fører en politikk som sørger for fordeling, skikkelige arbeidsvilkår og grenser for utbytting. Disse problemene forsvinner ikke om frihandelen avskaffes.
 • Meksikansk valg bremser Nafta (frihandel), Dagens Næringsliv 10.03.17
  Reforhandling av frihandelsavtalen Nafta kan ta meget lang tid. Valg i Mexico hardner frontene og kompliserer forhandlingene.
 • Rir først i handelsløp (CETA/handel), Klassekampen 07.03.17
  Den danske regjeringen vil haste gjennom EUs frihandels­avtale med Canada med hjelp fra sosialdemokratene.
 • Rollebytte (WTO), lederkommentar av Yohan Shanmugaratnam i Klassekampen 06.03.17
  Igjen ble det tydelig at rollene virker å være byttet om: Mens USA anklages for å velge en mer proteksjonistisk handelspolitikk, framstiller Kina seg som den globale kapitalismens frelser, slik president Xi Jinping gjorde da han stjal showet på Verdens økonomiske forum i Davos i januar.
 • Trump-regjeringen til felts mot WTO, Dagens Næringsliv (NTB) 03.03.17
  I et brudd med tidligere amerikansk praksis varslet president Donald Trumps regjering denne uken at Washington ikke anser seg bundet av WTOs avgjørelser.
 • Første globale handelsavtale på 21 år, ABC Nyheter (NTB) 25.02.17
  – Avtalen om handelsfasilitering vil føre til mer åpenhet og informasjon, færre skjemaer, kortere køer, mindre byråkrati og mindre korrupsjon. Det er viktig for verdensøkonomien at det blir lettere å handle på tvers av landegrensene, sier utenriksminister Børge Brende.
 • Trumps toll-plan kan bryte med USAs forpliktelser i WTO, ABC Nyheter 25.02.17
  President Trumps planer om å innføre høy toll på import og gi skattelette på amerikansk eksport, får EU og andre til å true med WTO. Det kan bli den største konflikten i WTOs historie.
 • Ny rapport: Verdenshandelen rammet av politisk usikkerhet, E24 24.02.17
  Veksten i verdenshandelen i fjor var den laveste siden 2009. Donald Trump har noe av skylden, antyder Verdensbanken i en ny rapport.
 • Tror Kina kan fylle et tomrom etter USA, Dagens Næringsliv 22.02.17
  Donald J. Trump vil gjennomføre endringer i den amerikanske utenrikspolitikken og skape et tomrom. – Dette kan bli fylt av Kina, mener Nordeas senioranalytiker for Asia, Amy Yuan Zhuang.
 • Kina er viktigst for USA, kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI) i Dagsavisen (nye meninger) 21.02.17
  Bilateralismen er et gjennomgående trekk ved Trumps utenrikspolitikk. Den er rotfestet i administrasjonens sammensetning, som består av rike forretningsfolk og militære offiserer. Begge er vant til å gjøre avtaler og håndtere forholdet til andre én for én. Ingen av dem har erfaring fra multilaterale arenaer. Trump har allerede vendt ryggen til multilaterale handelsavtaler, og det er bare begynnelsen.
 • Den farlege bløffen om TiSA-avtalen, kommentar av Odd Tarberg i Vårt Land (verdidebatt) 17.02.17
  TiSA vil øydelegge fleire arbeidsplassar enn den vil skape. Stikk i strid med det som regjeringa og andre tilhengarar av avtalen påstår.
 • EU-parlamentet godtok onsdag frihandelsavtalen CETA, ABC Nyheter 16.02.17
  Skriking og uro brøt ut i salen da EU-parlamentet onsdag stemte over liberaliseringsavtalen CETA mellom EU og Canada. CETA ble godkjent med 408 mot 254 stemmer.
 • Propagandatur for TiSA-avtalen til Geneve?, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 15.02.17
  Ein delegasjon frå LO, Unio og YS på nærare 20 stk var nyleg i Geneve og fekk «skolering» om TiSA-avtalen av ein liberaliseringsentusiastisk WTO-direktør.
 • Hensikten var å stenge Kina ute. Nå får Beijing i stedet ny lederrolle, mener eksperter. Aftenposten 13.02.17
  En av verdens største handelsavtaler skulle styrke USAs innflytelse og demme opp for Kina. Nå kan det motsatte skje.
 • Ikke glem globaliseringens vinnerne!, kommentar av Rune Jansen Hagen (UiB) i Bergens Tidende 12.02.17
  Globalisering har medført større inntektsforskjeller i de rike landene, men mindre forskjeller globalt. Utfordringen er å fordele gevinstene hos oss på en bedre og mer effektiv måte som ikke går på bekostning av utviklingslandene.
 • Fordelingspolitikk à la Trump, kronikk av Ole Egil Distad Andreassen (Førsteamanuensis i juss og økonomi ved Handelshøgskolen, Universitetet i Tromsø)NRK ytring 11.02.17
  I det nye USA er handelsbarrierer den nye fordelingspolitikken. Hvor lenge klarer Amerika seg uten meksikanerne og billige varer fra Kina?
 • Kina vokser frem som USAs største utfordrer, VG 10.02.17
  Mens USAs Trump roper proteksjonisme, roper kineserne globalisering. Trumps «Amerika først» kan føre til handelskrig.
 • Da arbeiderne tapte, Dagens Næringsliv 10.02.17
  Amerikanske forbrukere fikk billige varer fra Kina. Industriarbeiderne måtte betale regningen.
 • Hvem stjeler jobbene våre?, Morgenbladet 10.02.17
  Er det 1. roboten. 2. Innvandreren. Eller 3. kineseren? NEI! DET ER IKKE SÅ ENKELT!
 • Kina-sjokket, kommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv 10.02.17
  Det er ikke noe nytt i at handel skaper tapere og vinnere internt i land, men i globaliseringens første fase ble økonomene overbevist om at færre industriarbeidsplasser og stagnerende lønninger for ufaglært arbeidskraft i USA og andre vestlige land hadde lite med handel å gjøre, men først og fremst skyldtes automatisering.
 • Europas opptur, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 08.02.17
  Striden om internasjonale handelsavtaler er illustrerende. Aktivistgrupper til høyre og venstre har i årevis protestert mot internasjonale avtaler som Nafta, TTP og TTIP. Nå har de tilsynelatende fått en alliert i Donald Trump. Hans foretrukne alternativ er imidlertid bilaterale handelsavtaler der USA kan bruke sin styrke til å tvinge frem konsesjoner fra mindre land. Det er ikke helt sikkert at miljøvern og arbeiderrettigheter vil tjene veldig mye på å ha «The Donald» på den andre siden av forhandlingsbordet.
 • Worst case: Olje­fondet selger seg ned, Dagbladet (hegnar.no) 08.02.17
  Valutastrategene i Bank of America Merrill Lynch (BofAML) vurderer konsekvensene av tre scenarier der globaliseringen går i revers: sterkere handelsproteksjonisme i USA, en global handelskrig, og at investorer i flere land i stor grad avvikler oversjøiske posisjoner og henter pengene hjem.
 • Handelsavtalar - ikkje til å spøke med, kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 07.02.17
  I mai i 1998 skreiv eg eit avisinnlegg om globalisering og utrygge arbeidsplassar, som er nifst aktuelt i desse TiSA- og TTIP-tider. Litt seinare det året vart ein TTIP og TiSA-liknande MAI-avtale stansa i tolvte time, men no prøver altså dei same udemokratiske kreftene seg på nytt.
 • Trump vil skape jobber med handelsstopp. Men er det fullt så enkelt?, Aftenposten 06.02.17
  Sjeføkonom Catherine Mann peker på teknologiske endringer som den viktigste grunnen til at mange amerikanere mister jobben. Da hjelper det ikke å stenge grensene.
 • Aldri har det vært bedre for Norge å stå utenfor EU. Men aldri har det vært viktigere å beholde EØS-avtalen. Kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 01.02.17
  Der Storbritannia prediker global frihandel, varsler Trump økt proteksjonisme. Håpet om at Trump vil gi ved dørene i forhandlinger med britene, virker håpløst optimistisk.
 • Rapport: Handel med Kina har kostet millioner av jobber i USA, NRK nyheter (NTB) 01.02.17
  Det store handelsunderskuddet med Kina har kostet USA 3,4 millioner jobber i løpet av 15 år, ifølge en ny rapport.
 • Wall Street gjør opprør mot Trump, Dagens Næringsliv 01.02.17
  Pedersen er først og fremst bekymret for at USAs politikk vil bli mer proteksjonistisk under Trumps ledelse. – Det er risiko for global handelskrig. Norge er en liten og sårbar økonomi og er derfor avhengig av gode handelsvilkår globalt, sier Pedersen.
 • Trump vil ha handelsavtaler med 30-dagers oppsigelse, Aftenposten 27.01.17
  – Hvis vi gjør det på den andre måten kommer vi oss ikke ut av det – det er som å stå i kvikksand. Presidenten sa også at de nye handelsavtalene vil gjøre USA i stand til å «kontrollere valutamanipulasjon og devaluering», og at regjeringen allerede var i gang med å utforme grunnlaget for slike avtaler.
 • Trump fikser ikke alt, lederkommentar i Vårt Land (verdidebatt) 26.01.17
  Å si opp handelsavtalen er altså ikke noen enkel fiks. Det fører bare til at USA skaffer seg nye problemer. Slik er det også med Trumps planer om å droppe handelsavtale og innføre restriksjoner mot Mexico og Canada. Det kan nok redde noen amerikanske industriarbeidsplasser, men vil samtidig skade mange andre amerikanske bedrifter og trolig svekke USA totalt sett.
 • Make Mexico Poor Again, kommentar av Peter Warren (Warren Capital) i ABC Nyheter (meninger) 26.01.17
  Løfter om sanksjoner mot amerikanske selskaper som produserer varer i Mexico og straffetoll som rammer andre utenlandske selskaper som velger Mexico som produksjonsland, har medført stor økonomisk usikkerhet for landet. Landet skal mures inne ved hjelp av toll og betong.
 • Det blir ikke lett for Trump å få industrien hjem, kommentar av Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 25.01.17
  Trump lover å kvitte seg med handelsavtaler for å få industriarbeidsplassene hjem. Vil han lykkes? 
 • Solberg ønsker «nær dialog» med Trumps team, Dagsavisen (NTB) 25.01.17
  – Norge er et lite land som er avhengig av internasjonale institusjoner, internasjonalt samarbeid og handel. Vi er derfor opptatt av en fri og åpen verdenshandel, sier Solberg til NTB.
 • Hvorfor kjører ikke alle amerikanske biler?Kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 25.01.17
  Både tekniske fremskritt og handel bidrar til økt velstand. Men noen faller utenom. I USA er det farlig.
 • Reaksjonen er herkommentar av Asle Toje i Dagens Næringsliv 25.01.17
  Globalister og nasjonalister er aksjon og reaksjon.
 • Attac tør ikke fryde seg over Trumps stopp for TPPABC Nyheter 25.01.17
  Noe av det første Donald Trump gjorde som president, var å oppfylle solidaritetsbevegelsen Attacs våte drøm. Det begeistrer ikke leder Petter Slaatrem Titland.
 • – En ny æra for handelsavtaler, hvor USAs interesser er viktigstDagens Næringsliv 24.01.17
  President Donald Trumps vil starte en "ny æra for handelspolitikk", sa pressetalsmann Sean Spicer på sin første pressekonferanse i Det hvite hus.
 • – Det er svært skammelig, men ikke uventet, ABC Nyheter (NTB) 24.01.17
  Land i Asia og Stillehavsregionen fortsetter med en egen regional handelsavtale, etter at USAs president Donald Trump signerte ordre om å trekke landet fra frihandelsavtalen TPP.
 • Trumps «fantastiske gave» til Kina, Dagens Næringsliv 24.01.17
  Kina vil bli den store vinneren etter at Donald Trump formelt har trukket USA fra frihandelsavtalen TPP.
 • Alle er visst enige om at globalisering er en synd. De tar feil. Kommentar av Fareed Zakaria i Stavanger Aftenblad 23.01.17
  Du kan ikke skru av teknologiske revolusjoner. Heller ikke kan du hindre Kina i å vokse økonomisk.
 • Verdenshandelen er i spill med Trump som presidentkommentar av Erling Røed Larsen (Eiendomsverdi) i Aftenposten 23.01.17
  I 2016 ble økonomer tatt på sengen av Brexit og Trump. Økt handel er blitt foreslått som én av forklaringene, fordi den skal ha overflødiggjort folk og gjort dem bitre og desperate. Er det riktig? Og hvis det er riktig, er kuren redusert handel?
 • Begynner straks på ny handelsavtaleDagens Næringsliv 23.01.17
  President Donald Trump vil diskutere en ny handelsavtale med Storbritannias statsminister Theresa May i Washington denne uken. Flere store politiske saker står i kø.
 • Trump varsler forhandlinger med Mexico og CanadaAftenposten 23.01.17
  USAs president Donald Trump varsler at han vil begynne å reforhandle frihandelsavtalen NAFTA med Mexico og Canada, slik han lovet i valgkampen.
 • Dette mener Brende og Støre om Trumps beskrivelse av USAVG 22.01.17
  Utenriksminister Børge Brende (H) deler ikke umiddelbart president Donald Trumps portrett av USA preget av drap, utflagging av arbeidsplasser og svekket militær styrke.
 • Verdensånden TrumpKronikk av Frank Rossavik i Aftenposten 21.01.17
  Dybden i det liberale Vestens krise har denne uken vært synlig i Davos: Alle svinset rundt presidenten for diktaturet Kina, frihandelens og globaliseringens nye høye beskytter.
 • Jublar over nye tankar, Klassekampen 21.01.17
  Radikale økonomar gler seg over at frihandelen blir utfordra frå høgre og venstre.
 • Kommentar til ukritisk Civita-forsvar av TiSA-avtalen, kommentar av Odd Tarberg i Vårt Land (verdidebatt) 21.01.17
  Grindheim sitt forsøk på å imøtegå kritikken om at TiSA og liknande avtalar er øydeleggande for WTO, er svært lite overtydande. Når han siterer at «The EU will welcome any WTO members which shares the objectives of the agreement to join the negotiations at any time», så viser berre det tydeleg at den integreringa av TiSA i WTO-systemet han snakkar om, berre vil skje dersom dei landa som til no har vegra seg mot denne liberaliseringa, legg seg langflate og gir etter for presset frå dei sterke landa.
 • Verden frykter Trumps trusler om handelskrig, Aftenposten 21.01.17
  Den tyske visekansleren Sigmar Gabriel er bekymret over Donald Trumps proteksjonistiske linje. Bekymringen deles av flere.
 • Mens vi venter på Trumpkommentar i Dagbladet 20.01.17
  Den kinesiske presidenten Xi Jinping talte som en tradisjonell amerikansk president og hyllet frihandel og miljøavtaler i Davos. Mens Trump...
 • Sprikende budskap fra Theresa May i DavosVG 20.01.17
  Den britiske statsministeren talte for globalisering og frihandel, samtidig som hun gikk til angrep på multinasjonale selskap for å unndra seg skatter og sosialt ansvar.
 • Jakten på nasjonal identitetkommentar av Berit Aalborg i Vårt Land (verdidebatt) 20.01.17
  Globalismens popularitet er på retur. Nå blåser miljøer på både høyre- og venstresiden støv av nasjonalistiske tradisjoner. Helt siden 80-tallet har globalismen vært på fremmarsj på bekostning av mer nasjonal orientert tenkning. Globalismen har vært drevet fram av en mangslungen trend, der troen på liberalistisk frihandel og nedbygging av nasjonale stengsler og tollmurer har vært viktige drivkrefter.
 • WTO-sjefen lover britene et liv etter BrexitABC Nyheter 20.01.17
  Storbritannia kan kjapt få avtalt sine toll-forpliktelser i Verdens handelsorganisasjon WTO, dersom de ikke høyner tollvernet sitt når de forlater EU.
 • Ruster til handelskrigkommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 20.01.17
  USAs konkurrenter håper på handelsfred med Donald Trump. De ruster til krig.
 • Bråstopp for stillehavsdrøm, Dagens Næringsliv 19.01.17
  De asiatiske landene følte de ble oversett under president George W. Bush. Barack Obama lovte en ny tilnærming til Asia. Resultatene har latt vente på seg.
 • Donald Trump skjønner ikke hvorfor USA går med underskudd. Det kan bli farlig.  Kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 16.01.17
  USA må regne med å bli klaget inn for WTO, Verdens handelsorganisasjon. Trump forhåndsvarsler egentlig et provoserende brudd på organisasjonens regelverk. Men WTOs kvern maler sakte. Viktigere er det at andre land kan gå til mottiltak, med straffetoll på amerikansk eksport.
 • Den røde blindsonen, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 14.01.17
  På to tiår er verdens ekstreme fattigdom og barnedødelighet halvert. 6,7 millioner færre barn dør årlig enn i 1990. Nesten ni av ti barn får vaksine mot de vanligste smittsomme sykdommene. Levealderen har økt med omtrentlig et tiår. Volden på kloden er gått ned, skrev Solheim. Hans hovedforklaring på at det er blitt en milliard færre fattige – samtidig som verdens befolkning har økt med over to milliarder mennesker – er internasjonal handel, eller om man vil: Globalisering.
 • Trer ut av USAs skygge, Klassekampen 07.01.17
  Donald Trump betyr amerikansk «tilbaketrekning» og «bedre kort» for USAs rivaler. Notater fra Norges diplomater i Kina og Russland gir innblikk i en stadig mer multipolar verden.
 • Frykter mindre handel med president Trump, Dagens Næringsliv 06.01.17
  Donald J. Trump er den største usikkerheten for veksten i verdensøkonomien, ifølge NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.
 • Tisa-avtalen grip i avgjerande grad inn i det politiske handlingsrommet til kommunane, kommentar av Odd Tarberg i Stavanger Aftenblad 05.01.17
  Der er fleire element i avtalen som er sterkt udemokratiske og har skapt mykje bråk i utlandet, men slike negative konsekvensar av avtalen gjer UD og Næringsdepartementet sitt yttarste for å «stikke under stolen».
 • Tisa-avtalen grip i avgjerande grad inn i det politiske handlingsrommet til kommunanekommentar av Odd Tarberg i Stavanger Aftenblad 05.01.17
  Der er fleire element i avtalen som er sterkt udemokratiske og har skapt mykje bråk i utlandet, men slike negative konsekvensar av avtalen gjer UD og Næringsdepartementet sitt yttarste for å «stikke under stolen».
 • Handelsfryktenkommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv 04.01.17
  Først brexit, deretter Trump. Skal året 2016 oppsummeres i ett ord, er det vanskelig å komme unna «proteksjonisme». Troen på globaliseringens velsignelser er definitivt for nedadgående.
 • Kapitalismens endeliktKlassekampen 04.01.17
  Wolfgang Streeck mener kapitalismen står for fall og at verden står framfor en tids­epoke med uforutsigbarhet og ubehagelige overraskelser.
 • Fattige bønder mot kapitalkrefterlederkommentar av Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse 04.01.17
  Må WTO og EU ha konsekvensene av antiglobaliseringstrenden inn med teskje? Det betyr blant annet at fattige land som India må gis større frihet til å beskytte og favorisere sine fattigste bønder samtidig som de går inn for frihandel.
 • Mener statsministerens nyttårstale grenser til naivitetABC Nyheter (NTB) 02.01.17
  Talen imponerte ikke mange av hennes politiske motstandere. Marit Arnstad (Sp) mener at Solberg hadde en enkel analyse av internasjonalt samarbeid og handel.
 • WTO bekymret for økende lønnsforskjeller i USAABC Nyheter 20.12.16
  Smuldrende infrastruktur og økende lønnsforskjeller i USA gir grunn til bekymring, advarer WTO. For ikke å snakke om en offentlig gjeld tilsvarende 87 norske statsbudsjetter.
 • Ikke fritt frem for Australia, Dagens Næringsliv 20.12.16
  Det ventes økt proteksjonisme under Donald Trump som president i USA. Kina ønsker økt handel og vil ta ledertrøyen. Nå gjenopptas frihandelsforhandlingene mellom Norge og Kina.
 • Tripper inn i minefelteneKlassekampen 16.12.16
  Frihandelsavtalene er ute å svømmer. Det er tidlig å erklære TTIP-avtalen mellom EU og USA død fordi den transatlantiske monopolkapitalen har samme interesser av avtalen. Men avtalen mellom EU og Canada (Ceta) havnet på enda dypere vann etter at EU-parlamentets sysselsettingsutvalg mandag anbefalte nei til avtalen på grunn av den «klare ulikheten» mellom investorenes særrettigheter og arbeidernes interesser, på toppen av misforholdet mellom bedrifter og stat gjennom tvisteordningen Investor-State Dispute Settlement (ISDS).
 • Lærevanskerlederkommentar i Klassekampen 10.12.16
  Victor D. Normann går av med pensjon som økonomiprofessor til nyttår. I den forbindelse ble det avholdt et symposium for ham på Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen. Der gikk han selvkritisk til verks på vegne av egen stand. I et intervju med Dagens Næringsliv sier han at mange økonomer har skjønnmalt globaliseringens virkninger og slik banet veien for opprøret mot de politiske og økonomiske elitene.
 • Nei til TTIPdebatt av Toril Mongstad i Bergens Tidende 08.12.16
  Leiar i Hordaland Unge Høyre, Tobias Strandskog, åtvarar i BT 1. desember om å seia nei til TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Han hevdar den norske modellen vil stå i fare dersom Noreg vel å stå utanfor avtalen. Eg er redd for at det motsette kan verta realiteten.
 • EØS og TISA handler ikke om maktkonsentrasjondebatt av Jan Erik Grindheim i Dagbladet 08.12.16
  Fri handel over landegrensene har vært med på å sikre hundretusenvis av arbeidsplasser. 
 • – Vi må ta deler av skyldenDagens Næringsliv 07.12.16
  – Jeg mener vi – økonomiprofesjonen – må ta en del av ansvaret for at vi har fått Trump i USA, brexit i Storbritannia og høyrepopulistiske reaksjoner i Europa, sier NHH-professor Victor D. Norman til DN.
 • Hvordan unngå Trumpokrati i det norske demokratiet?kommentar av Ada Johanne Arnstad (Senterungdommen) i Dagbladet 06.12.16
  Globalisering og handel er goder. Samtidig har den rådende ideologien i den vestlige verden, markedsliberalisme, mange ulemper. Folk opplever det gjennom lavere lønn, arbeidsledighet, dårligere demokratisk forankring og ikke minst – maktkonsentrasjon.
 • Ti feil om TTIP og Tisadebatt av Jan Erik Grindheim (Civita) i Dagens Næringsliv 03.12.16
  Leder i Attac, Petter Slaatrem Titland, kommer i DN 1. desember med ti påstander om de internasjonale handelsavtalene TTIP og Tisa som er feil.
 • De viktige spørsmålenekommentar av Karen Helene Ulltveit-Moe (UiO) i Dagens Næringsliv 02.12.16
  Nobelprisvinner Joseph Stiglitz uttalte tidligere i høst at økonomene har hevdet at globaliseringen skulle tjene oss alle – men de tok feil. Stiglitz setter det på spissen. Økonomer har ikke hevdet at globalisering nødvendigvis vil tjene oss alle. De har hevdet at sett under ett bidrar globalisering til en større kake.
 • Ny handelspolitikk eller kaos?kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac) i Dagens Næringsliv 01.12.16
  Det går an å lage gode internasjonale avtaler, men da må dere først snakke med oss i bevegelsen mot TTIP og Tisa.
 • Eksperter tror Trumps politikk kan løfte verdensøkonomienAftenposten 30.11.16
  – Det finnes nå utsikter til at verden kan komme seg ut av lavvekstfellen, sier OECD-sjef Angel Gurría i en kommentar.
 • Norge og Storbritannias unike mulighetkommentar av Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Espen Thygesen i ABC Nyheter 30.11.16
  Etter brexit og presidentvalget i USA kan Norge bidra til å sette en ny agenda i handelspolitikken. 
 • Kina venter på Trumpkommentar av Torbjørn Færøvik i Dagsavisen (nye meninger) 29.11.16
  Mens Obamas frihandelsavtale stedes til hvile, arbeider kineserne på spreng for å etablere sin egen asiatiske frihandelssone, men uten USA. Flere asiatiske land som lenge har hatt et anstrengt forhold til regimet i Beijing – og som nå frykter at USA er i ferd med å svikte dem – innser med ett at Kina kan bli deres «redning».
 • Trumps «USA først» kan bety tap for Norgekommentar av Vibeke Hammer Hansen (Virke) i Dagsavisen (nye meninger) 29.11.16
  Økt amerikansk proteksjonisme er dårlig nytt for Norge, som tjener mye på internasjonal handel. Det er mer enn de fleste andre land hvis vi ser på betydningen av import og eksport for vår økonomi.
 • Forsvarer EØS og frihandelDagsavisen 28.11.16
  Et godt trepartssamarbeid forhindrer utenforskap og opprør mot en «politisk elite» som man så i USA-valget, mener Jonas Gahr Støre. Men han avviser deler av fagbevegelsens motstand mot EØS og andre frihandelsavtaler.
 • Varsler EØS-kamp i FrpKlassekampen 28.11.16
  – Forhandlingene om frihandelsavtalen TTIP ligger litt rolig nå, men det vil dukke opp på et annet tidspunkt. Jeg tror det skjer utrolig mange globale forhandlinger som kan ende med at også EØS-avtalen blir reforhandlet.
 • Risikoanalytiker i DNB: - Trumps handels­politikk kan gjøre fattige land enda fattigere, Dagbladet 26.11.16
  - Om Trump trekker USA fra TPP-avtalen, vil Kina få større innflytelse på verdenshandelen.
 • WTO frykter ikke Trump-trusselDagens Næringsliv (NTB) 25.11.16
  Verdens handelsorganisasjon (WTO) tror ikke at påtroppende president Donald Trump vil gjøre alvor av trusselen om å trekke USA ut av organisasjonen.
 • Kina feirer Trump-seier, Dagens Næringsliv 25.11.16
  Kina vil styrke posisjonen i Asia etter at Donald Trump bekreftet at USA vil gå vekk fra handelssamarbeidet Trans-Pacific Partnership (TPP). USAs allierte i Asia og Europa er bekymret.
 • Full stans i TISA-forhandlingeneNationen 23.11.16
  Den internasjonale avtalen om handel med tenester (TISA) kjem ikkje i mål som planlagt, meldar Washington Trade Daily og Politico. Det avsluttande ministermøtet som var planlagt til desember er avlyst.
 • Sosialdemokratiets veikronikk av Noralv Veggeland (HiL) i Dagsavisen (nye meninger) 23.11.16
  Donald Trump er vi utrygge på, men hans prioriterte sak om avvikling av forhandlingene om en frihandels- og investeringsavtale mellom USA og EU, TTIP, må norske sosialdemokrater støtte og håpe på skjer. Komparative fortrinn ender med at det er kapitalfortrinnene som vinner.
 • Kina vinner på TrumpDagsavisen 23.11.16
  Donald Trump vil gjøre alvor av ett av de viktigste løftene fra valgkampen – allerede på sin første dag som president, vil han trekke USA ut av handelsavtalen for Stillehavslandene TPP (Trans-Pacific Partnership).
 • Trumps dramatiske skifteDagens Næringsliv 23.11.16
  En avtale som omfatter 40 prosent av verdens verdiskaping, skal skrotes. Også avtalen mellom USA og Europa kan bli satt i spill.
 • Kinas Xi kan glise over Obamas Trump-trøbbelAftenposten 23.11.16
  Kina har grunn til å glede seg over at Donald Trump vraker handelstraktaten Trans-Pacific Partnership (TPP) straks han overtar i Det hvite hus. Beijing fremmer nå sin egen handelsavtale.
 • Trump vil umiddelbart trekke USA ut av TPP-samarbeidetAftenposten (NTB) 22.11.16
  USAs neste president Donald Trump sier han vil gå inn for å trekke USA fra handelsavtalen TPP «på dag én» når han inntar Det hvite hus. 
 • APEC lover å jobbe for åpne markederDagens Næringsliv (NTB) 21.11.16
  APEC-toppmøtet i Peru ble avsluttet med en erklæring hvor de 21 medlemslandene lover å bekjempe proteksjonisme og fortsette å jobbe for en frihandelsavtale.
 • Vil bekjempe Trump og proteksjonismeDagens Næringsliv 21.11.16
  Ikke siden finanskrisen har veksten i verdenshandelen vært lavere. Stillehavslandene frykter at USA vil isolere seg. Erkerivalene Kina og Japan forsøker å holde globalisering i live.
 • Proteksjonisme er ikke svaretkommentar av Tore Myhre (NHO) i Dagbladet 21.11.16
  Frihandel har vært det viktigste bidraget til å bringe folk ut av fattigdom og øke velstand og vekst over hele verden. Populistene har feil løsning på rett problem. Stengte grenser, mindre handel og proteksjonisme vil ikke gi jobbene eller nasjonal storhet tilbake.
 • De glemte kildene til det amerikanske sinnetkronikk av Doug Rossinow (UiO) i NRK ytring 19.11.16
  Hvorfor mener de at sykdommen er så framskreden? Vi ser mange svar: gode arbeidsplasser er gått tapt på grunn av frihandel, multikulturalisme (dvs.de er rasister) og den relative tilbakegangen i USAs posisjon i verden.
 • Gjør Amerika svakerelederkommentar i Dagbladet 18.11.16
  Han vil nærmest nedlegge arbeidet for å redde klima og miljø. Han vil si opp frihandelsavtaler; han tror på en slags «avglobalisering» av verden. Hvis han tror dette skal styrke økonomien i USA og skape arbeidsplasser der, tar han feil.
 • Verdenshandelen etter TrumpMorgenbladet 18.11.16
  TTIP, TPP, WTO – hva nå? Bak alt pratet om nye frihandelsavtaler har verdenshandelen allerede stagnert.
 • Sluttfører ikke frihandelsavtaleDagens Næringsliv (NTB) 18.11.16
  Valget av Donald Trump innebærer at frihandelsavtalen mellom EU og USA inntil videre vil bli skrinlagt, medgir Tysklands statsminister Angela Merkel.
 • Felles front mot Ceta, Klassekampen 16.11.16
  Folkebevægelsen mod EU jobber for folke­avstemning om handelsavtalen Ceta. Justisministeren sier nej.
 • Ny handelsfloke venter, Klassekampen 15.11.16
  Motstanden mot frihandelsavtalen Ceta i flere EU-land gjør Brussel urolig.
 • Blir Amerika «greit» igjen?, kommentar av Cecilie Hellestveit (ILPI) i Dagens Næringsliv 14.11.16
  USAs forhold til verden etter krigen har hvilt på to pilarer – støtte til et åpent internasjonalt handelssystem, og forpliktelse til amerikanskledede allianser som sikrer verdensfreden. Trumps mantra America first er fra mellomkrigstiden, og har sådd tvil om USA under hans ledelse vil endre denne tverrpolitiske konsensusen.
 • Trump-toll og handelskrig kan bli kostbart, Dagens Næringsliv (NTB) 14.11.16
  Valget av Trump har skapt frykt for en ny periode hvor verdens stormakter blir mer opptatt av å beskytte egen industri mot konkurranse enn å åpne opp for internasjonal handel. Fredag varslet EUs handelskommissær Cecilia Malmström at den transatlantiske handelsavtalen TTIP nå vil bli liggende «i fryseren en god stund».
 • - Trumps fullstendige mangel på forståelse av global handel er livsfarlig, Aftenposten 10.11.16
  Markedene har roet seg etter Trump-sjokket, men eksperter frykter konsekvensene hvis USAs president gjør alvor av å «rive i stykker» handelsavtalene. Sentralbanksjefen frykter handelshindringer.
 • Oppskrytt globaliseringkommentar av Daniel Gros (CEPS) i Dagens Næringsliv 06.11.16
  Globalisering har fått æren for vekst i verdenshandelen. Den bør tilskrives råvareboomen. 

Søk:

Avansert søk

Partiens programutkast om handel og WTO:


FrP vil "arbeide for mer frihandel", "sikre fattige lands markedsadgang til Norge og at resterende tollbarrierer reduseres/fjernes", "intensivere arbeidet for å få på plass flere bilaterale-avtaler og frihandelsavtaler" og "bygge ned tollbarrierer, men det må være basert på at andre land samtidig reduserer sine tollbarrierer".

FrPs programutkast

Høyre mener at "Norge skal være en 
pådriver for internasjonale avtaler som gir friere handel og inkluderer flere land i den globale 
økonomien og den økonomiske veksten. Sentralt står arbeidet med å styrke WTO som 
forhandlingsforum. Samtidig utvikles nye regionale handelsavtaler. Det er også viktig for 
Norge ikke å bli stående utenfor når nye regionale handelsavtaler fremforhandles og settes i 
kraft." Høyre vil "være en pådriver for fri handel. For å støtte norsk eksport og for å ivareta norske bedrifter og arbeidsplasser bør Norge slutte seg til en eventuell handelsavtale mellom USA og EU."

Høyres programutkast

Venstre mener at "Norge 
må føre en helhetlig utviklingspolitikk som fremmer næringsutvikling og handel, 
støtter opp om rettsstaten og styrker det internasjonale rammeverket gir større 
adgang til markedene for lavinntektsland" og vil "arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling" og "at Norge inntar en pådriverrolle for å gjennoppta Doha-forhandlingene" (i Verdens handelsorganisasjon, WTO), samt "sikre at Norge kan være med å videreutvikle internasjonale avtaler om fri handel".

Venstres programutkast

KrF "vil fortsette å prioritere handel innenfor rammene til Verdens handelsorganisasjon (WTO)" og mener at "WTO er den beste arenaen å utforme nye avtaler på, ettersom denne plattformen i større grad greier å balansere maktforholdet mellom fattige og rike land. KrF mener norske myndigheter derfor bør bidra aktivt til utvikling av et mer rettferdig internasjonalt 
handelssystem gjennom WTO. I påvente av en ny avtale i WTO, bør Norge gå foran 
gjennom å gi flere fattige land tollfritak og stimulere til økt import fra fattige land, blant  annet gjennom bistand til tiltak som muliggjør eksport av varer fra fattige land (trade for 
aid). Dumping av norske landbruksvarer i utlandet må stanses."

KrFs programutkast

Arbeiderpartiet peker på at "forhandlingene innenfor den internasjonale handelsorganisasjonen WTO har stagnert. 
Samtidig framforhandles store regionale handelsavtaler. WTO må sikres en sentral rolle i å 
sette rammer for verdenshandelen. Regionale og flernasjonale handelsavtaler må sikre 
 grunnleggende standarder og rettigheter". Partiet vil derfor:"... forsvare og styrke WTO og det regelverket som legger til rette for verdenshandelen i en tid der disse utfordres fra mange hold" og "arbeide for at regionale og flernasjonale handelsavtaler tar inn grunnleggende standarder og rettigheter, som også kan bygges inn i globale handelsavtaler i regi av WTO".

Arbeiderpartiets programutkast

Senterpartiet vil "ha en handelspolitikk som tar utgangspunkt i vårt medlemskap i WTO", "at handels- og investeringsavtaler ikke må begrense det nasjonale og lokale folkestyret, inkludert 
råderetten over naturressursene. Senterpartiet går derfor mot norsk tilknytning til TTIP- og TISA-avtalen", "avvise internasjonale investeringsavtaler med investor/stat-tvisteløsningsmekanisme" og "at Norge arbeider for et nytt WTO-mandat basert på prinsippet om alle lands rett og plikt til egen 
matproduksjon." 


Senterpartiets programutkast

SV mener at "Gode og rettferdige handelsavtaler er særlig viktige for små land. Dagens internasjonale 
handelsregime er drevet fram av interessene til store konsern og rike land. SVs mål er et rettferdig 
handelssystem, hvor alle land sikres styringsrett og politisk handlefrihet til å beskytte arbeidsliv, 
urbefolkning, offentlige tjenester, miljø og naturressurser. Vi går imot å utvide WTO-forhandlingene 
til nye områder, men også å bruke bilaterale og plurilaterale handelsavtaler for å presse gjennom 
privatisering og liberalisering" og SV
 vil bl.a. "at Norge legger til rette for at fattige lands interesser ivaretas i alle handelsavtaler, blant annet gjennom å trekke alle krav mot fattige land om økonomisk liberalisering", "at Norge ikke inngår investeringsavtaler som gir investorer sterke pressmidler mot stater, som investor-stat-tvisteløsning og andre mekanismer for investeringsbeskyttelse", "at Norges posisjoner i forhandlinger om handelsavtaler må være offentlige" og "at internasjonale avtaler om miljø og rettigheter i arbeidslivet går foran WTO-regelverket".

SVs programutkast

Miljøpartiet De Grønne (MDG) "er grunnleggende positive til samarbeid, investeringer og handel på tvers av landegrensene. Internasjonalt samarbeid er spesielt viktig for små land og for utviklingsland, og økt 
markedsadgang har bidratt til å løfte mange land ut av fattigdom" og vil bl.a. "kreve at nye handelsavtaler stiller klare klima- og miljøkrav og er i tråd med Parisavtalen", "jobbe for større åpenhet i handelsforhandlinger slik at en opplyst demokratisk debatt kan finne sted", "at Norges forhandlingsmandat skal vedtas av Stortinget i forkant av forhandlinger om større handelsavtaler" og "jobbe for at WTO og handelsavtaler gir utviklingsland rett til å beskytte miljø og biologisk mangfold, egen næringsutvikling, samt menneskerettighetene, retten til fagorganisering og urfolks rettigheter".

MDGs programutkast

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.