Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

WTO vakler videre

Representanter fra norsk sivilsamfunn mener at utviklingsagendaen ble tilsidesatt og Afrika sviktet i en udemokratisk og skammelig prosess på WTOs ministermøte i Nairobi før jul, der utviklingslandenes behov i verdenshandelen skulle stått i sentrum. Er dette i tråd med FNs nye bærekraftsmål? I morgen skal Stortinget drøfte regjeringens melding om globalisering og handel og Helene Bank i For Velferdsstaten frykter et taktskifte for norske eksportinteresser.

Mandag 18. januar 2016
Linker oppdatert: Tirsdag 26. januar 2016

Siden Verdens handelsorganisasjon (WTO) i 2001 ble enige om å starte en ny forhandlingsrunde som særlig skulle styrke rammevilkårene for utviklingslandene, den såkalte "Doha-runden" eller "utviklingsrunden", har forhandlingene vært preget av store uenigheter og liten framgang. WTOs 10. ministermøte i Nairobi før jul ble intet unntak.

- "Nairobi-pakken" er en hyllest til vertskapet for konferansen, Kenya, ved å levere på det som særlig vil gagne organisasjonens fattigste medlemmer, mente WTO-sjef Roberto Azevedo i en kommentar for IPS og utdypet det slik:

"Beslutningen om eksportkonkurranse er virkelig historisk. Det er WTOs viktigste resultat på jordbruk. Avskaffelse av eksportsubsidier på landbruksprodukter er spesielt viktig. WTOs medlemmer, særlig utviklingsland, har konsekvent krevd handling i denne saken på grunn av den enorme konsekvensen disse subsidiene har for innenlandsk produksjon og handel."

- WTO leverer en banebrytende avtale for utvikling, mente også EU i sin kommentar, mens USAs ambassadør Michael Froman i en uttalelse kalte det "et vendepunkt" og mente at "Nairobi-pakken vil bistå utvikling over hele verden". Og i sin oppsummering av året som gikk, i en kronikk i VG, tok utenriksminister Børge Brende (H) utfallet av ministerkonferansen i Nairobi med blant fjorårets positive hendelser, "slik at WTO kan fortsette som et bolverk mot proteksjonisme".

460 sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden, inkludert Norge, stilte seg i begynnelsen av desember bak et felles sivilsamfunnsbrev til ministermøtet med innspill om hvordan WTO kan bidra til realiseringen av de nye bærekraftsmålene vedtatt av FN. De overstrømmende og optimistiske kommentarene fra WTO-sjefen, EU og USA står imidlertid i sterk kontrast til kommentarene fra norsk og internasjonalt sivilsamfunn.

- Utviklingslandene kom tomhendte hjem fra ministermøtet i Nairobi, konkluderte Focus on the Global South, mens Johan Hermstad i Fellesrådet for Afrika mente at "utviklingsagendaen ble tilsidesatt i WTO" og Heidi Lundeberg, som var ForUMs representant i den norske delegasjonen til ministermøtet, sa det slik:

"Det er et stort svik mot Afrika at vi her på ministermøtet i Kenya ikke imøtekommer noen av de sentrale kravene fra utviklingsland."

Hva mener Børge Brende om den udemokratiske prosessen?

- Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden, skrev tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter at WTO-forhandlingene brøt sammen i Geneve i 2008, og utdypet det slik:

"Men samtidig bevitnet jeg fødselen av en ny. En verdensorden der alle verdens land er til stede og krever sin rett. Der det kreves en nærmest ubegrenset vilje til forhandlinger, kompromiss og bærekraftige løsninger. For bare noen få år siden avgjorde USA og EU slike strider. Når de samlet seg om en løsning, ble det gjerne slik. De dagene er talte. Rundt dette bordet kommer ingen rundt land som India og Brasil. Sammen taler de på vegne av rundt 100 utviklingsland. Sammen med meg sitter kolleger fra Kenya, Mauritius og Lesotho. De har makt til å påvirke. De har makt til å si nei, hvilket ett av dem gjorde tirsdag kveld."

I Nairobi forhandlet riktignok EU og USA fram en slutterklæring sammen med de fremvoksende økonomiene Kina, India og Brasil, men for de fleste av verdens fattige land ser det ut til at den nye verdensorden Støre skrev om ikke gjør særlig forskjell. Til tross for det var første gang et ministermøte i WTO ble arrangert i Afrika måtte imidlertid afrikansk sivilsamfunn mot slutten av forhandlingene konstatere at:

"Afrika blir marginalisert på Afrikas egen jord".

Og til tross for at India nå deltok i sluttforhandlingene konkluderte den indiske avisa The Hindu, i en lederkommentar med tittelen "en tapt mulighet i Nairobi", at "India har kommet hjem med få, om noen, krav som har blitt imøtekommet".

- Udemokratisk og skammelig, mente Seniorrådgiver i Utviklingsfondet, Aksel Nærstad, som også er styremedlem i Handelskampanjen, og utfordret utenriksminister Børge Brende (H) i en kronikk i Dagbladet før jul:

"Utenriksminister Børge Brende spilte en sentral rolle under ministerkonferansen. Han var en av de to ministrene som samarbeidet med Kenyas leder for konferansen med å utforme ministererklæringen. Hva mener du Børge Brende om den udemokratiske behandlingsmåten, utelukkelsen av Afrika og de minst utviklede landene fra gruppa som forhandlet fram sluttresultatet, og om at konferansen ikke engang ga alle utviklingsland lov til å gjennomføre program mot sult som India har i dag?"

Brende, som mente det var "godt nytt at WTOs medlemmer har lykkes å komme til enighet i Nairobi" hadde noen dager tidligere kommentert sin egen rolle slik:

"Jeg er glad for at jeg gjennom rollen som fasilitator har kunnet bistå Kenyas utenriksminister som har ledet drøftelsene av ministererklæringen fra Nairobi."

Han har så langt ikke svart på utfordringen fra Nærstad, men vil kanskje benytte anledningen når han i morgen skal delta i debatt på Stortinget om blant annet meldingen om handel og globalisering

Handel og samstemt politikk for utvikling

I sin første utenrikspolitiske redegjørelse våren 2014 la utenriksminister Børge Brende (H) fram regjeringens kurs når gjelder handelens rolle i norske utenriks- og utviklingspolitikk:

"Regjeringens utviklings- og utenrikspolitikk skal bidra til økt demokratisering, fremme av menneskerettighetene og tiltak som bringer mennesker ut av fattigdom. Vi vet at handel, investering og næringsutvikling skaper vekst og varig endring. Derfor legger vi økt vekt på resultater og samarbeid med næringslivet. Uten en sterk privat sektor med små og mellomstore bedrifter, blir det ingen utvikling. Landene må selv legge grunnlaget slik at de kan utvikle seg fra utviklingsland til mellominntektsland."

I sine innspill til regjeringens arbeid med meldingen om handel og globalisering høsten 2014 var det mange innenfor norsk sivilsamfunn som pekte på viktigheten av at handelspolitikken ble utformet i tråd med ambisjonene om en samstemt politikk for utvikling, der hensynet til utviklingslandenes behov tillegges vekt. Det dreier seg, i følge rapporten "Development Beyond Aid", skrevet av Leiv Lunde og Irja Vormedal ved Fritjof Nansen Institutt på oppdrag fra ForUM, om å balansere norske handels- og landbruksinteresser med utviklingslands utviklingsinteresser.

- Den nye utenrikspolitikken handler om å sikre egen lommebok, mener imidlertid Helene Bank i For Velferdsstaten i en kommentar i avisa Klassekampen i dag. Hun mener at Stortingsmeldingen og innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomite gir regjeringen "vide fullmakter til å forfølge snevre norske eksportinteresser" og at:

"Det er lite opposisjon mot en slik linje i flertallsinnstillingen fra Stortinget. Norsk globaliserings- og handelspolitikk blir ensidig rettet mot å øke handelsoverskuddet og sikre eksportinteresser og norsk næringsliv ute."

Om det vil komme andre signaler når meldingen skal drøftes i Stortinget i morgen, gjenstår å se.


Aktuelle lenker:

Internasjonale medieklipp og kommentarer:

UD/Regjeringen om ministermøtet:

Kommentarer fra norsk sivilsamfunn:

Tidligere saker om WTO/handel på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Ideologisk frihandel, kronikk av Tori Loven Kirkebø, Bjørnar Berntsen og Mari Gjengedal i Vårt Land 26.01.16
  I forrige uke behandlet Stortinget regjeringens forslag til en ny retning i norsk handels- og globaliseringspolitikk. Regjeringen presenterer en retning som tar utgangspunkt i en økonomisk ideologi hvor frihandel er et mål i seg selv og hvor den alltid fører til vekst. Vi ønsker med dette innlegget å kritisere de norske politiske partiene som ser ut til å ha frihandel som ideologi, uten å reflektere over hvordan den økonomiske virkeligheten ser ut.
 • Advarer mot å tro på Brendes og Hansens forsikringer, ABC nyheter 22.01.16
  – Det er tull å tro at en TISA-avtale ikke vil påvirke nasjonale myndigheters spillerom for å regulere offentlige tjenester, sier spesialrådgiver Helene Bank etter stortingsdebatt om globalisering og handel.
 • Norske interesser, kommentar av Helene Bank i Klassekampen 18.01.16
  Når Stortinget i morgen, den 19. januar, skal diskutere stortingsmeldingen om globalisering og handel, skjer et taktskifte i norsk utenrikspolitikk. Solidariteten med andre land og med kommende generasjoner er borte. De blåblå gis vide fullmakter til å forfølge snevre norske eksportinteresser. Konsekvenser for folk og samfunn skal regjeringen selv avveie mot eksportinteressene.
 • Myter og utfordringer i bistanden, debatt av Gunnar Bøe i Dagsavisen (nye meninger) 15.01.16
  De viktigste kanaler for tilgang til finansielle ressurser til utviklingsland er landenes mobilisering av egne ressurser gjennom skatter og avgifter, internasjonal handel og private investeringer, og ikke minst kamp mot utbytting og ulovlige pengestrømmer ut av de fattige landene (som er anslått til minst 10 ganger større enn samlet bistand).
 • Frihandel og demokrati, debatt av Tore Myhre i Dagens Næringsliv+ 15.01.16
  Internasjonal handel bidrar til velstandsutvikling. Konkurranse bidrar til teknologiutvikling. Det er samtidig viktig med gode kjøreregler for internasjonal handel. NHO mener at det har vært viktigst å sikre globale regler gjennom Verdens handelsorganisasjon, WTO. Dessverre har forhandlingene om en ny avtale, den såkalte Doha-runden, stått i stampe de siste ti årene. Det er derfor vi har fått en oppblomstring av regionale frihandelsavtaler som TTIP og sektorspesifikke avtaler som TISA.
 • Udemokratiske avtaler?, debatt av Jan Erik Grindheim i Dagens Næringsliv+ 14.01.16
  Cathrine Sandnes og Lars Gunnesdal fra Manifest Tankesmie har i DN 11. januar et innlegg om handelsavtalene TTIP og TISA, med en rekke diskuterbare påstander.
 • Etisk handel på timeplanen, Vårt Land 13.01.16
  Nytt skoleprosjekt skal gi elever kunnskap om hvordan klær blir produsert. – Fremtidens skole må tenke bærekraft i takt med arbeidslivet, mener Skolelederforbundet.
 • Det handler om å produsere mest mulig mat på rimeligst måte, kronikk av Marielle de Roos i Avisa Nordland 13.01.16
  Det har vært en sterk opplevelse, som jeg gjerne vil få lov til å dele. Konsekvensen fra 20 år med WTO er at fokuset har blitt, at maten skal produseres billigst mulig, og at forhandlere skal tjene på det. Dette er en av de viktigste grunnen at vi er imot, at WTO blander seg på denne måten opp i matproduksjon og favoriserer de produsenter og internasjonale bedrifter som produserer uten å ta ikke hensyn til miljøet, matjord, arbeidere eller andre ressurser.
 • Demokratiet må aktiveres, kommentar av Lars Gunnesdal og Cathrine Sandnes i Dagens Næringsliv+ 11.01.16
  Regjeringen må sørge for en demokratisk behandling av handelsavtalene TTIP og TISA.
 • Veivalgene i vår utenriks- og sikkerhetspolitikk, kronikk av Børge Brende i VG 02.01.16
  Det finnes også positive utviklingstrekk. Arbeidet mot klimaendringer har fått en opptur. Avtalen om Irans atomvåpenprogram er et betydelig fremskritt. Gjenetablering av diplomatiske forbindelser mellom Cuba og USA. De siste ukers initiativ for politisk løsning i Syria gir grunn til forsiktig optimisme.  Og ikke minst at vi fikk på plass en løsning også for WTO i Nairobi. Dette slik at WTO kan fortsette som et bolverk mot proteksjonisme. 
 • Skammelig, Brende!, kommentar av Aksel Nærstad i Klassekampen 31.12.15 (ikke på nett)
  Den udemokratiske prosessen på WTO-møtet er skammelig. Utenriksminister Børge Brende spilte en sentral rolle under ministerkonferansen. Han var en av de to ministrene som samarbeidet med Kenyas leder for konferansen med å utforme ministererklæringen. Hva mener du, Børge Brende, om den udemokratiske behandlingsmåten, utelukkelsen av Afrika og de minst utviklede landene fra gruppa som forhandlet fram sluttresultatet? Hva mener du om at konferansen ikke engang ga alle utviklingsland lov til å gjennomføre program mot sult som det India har i dag?
 • WTO-kontraster i Nairobi, kronikk av Marielle de Roos i Nationen 24.12.15
  På vei hjem fra Nairobi i Kenya begynner jeg å skrive et avisinnlegg om handelsavtalene i forbindelse med det tiende ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon WTO.
 • Udemokratisk og skammelig i WTO, kommentar av Aksel Nærstad i Dagbladet 23.12.15
  Den udemokratiske prosessen på WTO-møtet i Nairobi er skammelig!
 • Bøndene vil ha igjen for bortfall av eksportstøtte, Dagens Næringsliv (NTB) 22.12.15
  Norges Bondelag krever kompensasjon for melkebøndenes tap over statsbudsjettet samt en grundig utredning av avtalens videre konsekvenser.
 • Avvikler eksportstøtte, Dagens Næringsliv+ 21.12.15
  Etter at det ble enighet på WTOs ministermøte i Nairobi, skal det norske landbrukets eksportsubsidier avvikles innen fem år.
 • Enighet under WTO-kon­fe­ranse i Nairobi, ABC Nyheter (NTB) 20.12.15
  Landbruk ble det vanskeligste temaet på WTO-møtet i Nairobi. Ministrene kom til slutt til enighet, noe som for Norges del betyr at landbrukets eksportsubsidier må avvikles innen fem år.
 • Børge Brende sliter med å få til mer enn ingenting på WTO-toppmøte, ABC Nyheter 19.12.15
  Hele ministererklæringa som skulle konkludere det 10. ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon WTO, står i stampe. – Alt de fattigste landene ønsket seg, er vannet ut, sier Helene Bank.
 • Heftig strid om eks­ports­ub­si­dier på WTO-toppmøte, ABC Nyheter 19.12.15
  Mens det norske Stortinget ensidig har vedtatt å kutte eksportstøtten til jarlsbergost, slåss WTO-landene så busta fyker i Nairobi om de skal forplikte seg til å kutte sin støtte til landbrukseksport.
 • Sparka forhandlingsleiar midt under WTO-møte, Nationen+ 18.12.15
  Morten Høglund (Frp) leidde WTO-forhandlingane for Noreg i Nairobi, men vart avsett som statssekretær midt under møtet.
 • Brende støtter ikke FN-krav om mat, ABC Nyheter 17.12.15
  Igjen har Norge fått en nøkkelrolle i WTO, mens våre naboland blir representert av EU. Men Børge Brende vil ikke oppfylle ønsket til FNs spesialrapportør for retten til mat.
 • Historisk WTO-konferanse i Nairobi, NRK nyheter 15.12.15
  Ministre fra 162 land deltar på toppmøtet i Verdens handelsorganisasjon som åpner i dag i Kenyas hovedstad. For første gang arrangeres en slik konferanse i Afrika.
 • Vert åtvara mot å stykke opp WTO, Nationen+ 15.12.15
  LO, Sp og Handelskampanjen åtvarar regjeringa mot å vurdere WTO-avtalar ikkje alle WTO-landa er med på.
 • Trøbbel for u-lands mat­sik­ker­het idet Børge Brende drar til WTO, ABC Nyheter 15.12.15
  Lite ser ut til å bli vedtatt når utenriksminister Børge Brende deltar på WTOs ministermøte i Kenya denne uka. Norge lover å bidra i framtida, men vil ikke stille seg på u-landenes side i strid om mat til de fattige nå.
 • Noreg kan opne for oppstykking av WTO, Nationen+ 12.12.15
  Dersom det ikkje vert rørsle i WTO under minister­konferansen i Nairobi neste veke, kan Noreg vere villig til å vurdere avtalar som ikkje alle WTO-landa er med på. Det seier statssekretær Morten Høglund (Frp).

Søk:

Avansert søk

Om handel og utvikling i norske media:


"Når Stortinget i morgen, den 19. januar, skal diskutere stortingsmeldingen om handel og globalisering skjer det et taktskifte i norsk utenrikspolitikk. Solidariteten med andre land og kommende generasjoner er borte. De blåblå gis vide fullmakter til å forfølge snevre norske eksportinteresser."

Helene Bank (For Velferdsstaten) i Klassekampen 18.01.16 (ikke på nett)

"De viktigste kanaler for tilgang til finansielle ressurser til utviklingsland er landenes mobilisering av egne ressurser gjennom skatter og avgifter, internasjonal handel og private investeringer, og ikke minst kamp mot utbytting og ulovlige pengestrømmer ut av de fattige landene (som er anslått til minst 10 ganger større enn samlet bistand)."

Gunnar Bøe (tidligere Norad) i Dagsavisen (nye meninger) 15.01.16

"Det er (...) viktig med gode kjøreregler for internasjonal handel. NHO mener at det har vært viktigst å sikre globale regler gjennom Verdens handelsorganisasjon, WTO. Dessverre har forhandlingene om en ny avtale, den såkalte Doha-runden, stått i stampe de siste ti årene. Det er derfor vi har fått en oppblomstring av regionale frihandelsavtaler som TTIP og sektorspesifikke avtaler som TISA."

Tore Myhre (NHO) i Dagens Næringsliv 15.01.16

"Det har vært en sterk opplevelse, som jeg gjerne vil få lov til å dele. Konsekvensen fra 20 år med WTO er at fokuset har blitt, at maten skal produseres billigst mulig, og at forhandlere skal tjene på det. Dette er en av de viktigste grunnen at vi er imot, at WTO blander seg på denne måten opp i matproduksjon og favoriserer de produsenter og internasjonale bedrifter som produserer uten å ta ikke hensyn til miljøet, matjord, arbeidere eller andre ressurser."

Marielle de Roos (Norge Bonde og Småbrukarlag) i Avisa Nordland 13.01.16

"Tre nyliberalistiske tiår med intens deregulering av handel, investeringer og finans har ikke klart å gjenskape veksttakten fra de tre gyldne, keynesianske tiårene etter 1945. Tvert imot loset det verden trygt inn i tidenes finanskrise og det verste økonomiske tilbakeslaget i vesten siden 1930-tallet. Like fullt synes makthaverne i EU og USA samstemte om at veien til fornyet vekst er å deregulere enda mer og øke investorenes makt overfor folkestyret ytterligere."

Cathrine Sandnes og Lars Gunnesdal (Manifest) i Dagens Næringsliv 10.01.16

"Over 20 000 mennesker dør hver dag av sult, og det er nesten 800 millioner mennesker som sulter. Likevel forkastet ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (WTO), som ble avholdt i Kenya i midten av desember, forslag om at alle utviklingsland skal kunne sette i verk program som fungerer godt i India og noen få andre utviklingsland for å bekjempe sult."

Aksel Nærstad (Utviklingsfondet og Handelskampanjen) i Dagbladet 22.12.15

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.