Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

På vei mot blåblå samstemt politikk for utvikling?

Mandag fremmet den avtroppende, rødgrønne regjeringa forslag om videreføring av utviklingsbudsjettet på 1% av BNI i 2014 og la fram sjekkliste for samstemt politikk for utvikling. Idag ble det klart at den nye, blåblå regjeringa dropper utviklingsministeren og at Børge Brende (H) blir ny utenriksminister. Er vi på vei mot en mer samstemt politikk for utvikling eller vil "bistandsæraen" bli ersattet av egeninteresser? KrF er bekymret.
Onsdag 16. oktober 2013
Linker oppdatert: Torsdag 31. oktober 2013

Børge Brende (H) er hentet inn fra World Economic Forum for å fronte norske utenriks- og utviklingspoltikk for de blåblå regjeringen.- Holder løftet om en prosent til bistand, var tittelen på UDs pressemelding om avtroppende utviklingsminister Heikki Holmås' (SV) siste utviklingsbudsjett, som raskt ble fulgt opp av KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen:

"Vi er glad for at bistanden til den fattige delen av verden holdes oppe på 1 pst. av Norges brutto nasjonalinntekt. Jeg vil advare den nye regjeringen mot å reversere dette."

Samtidig reagerer KrF idag kraftig på at den blåblå regjeringen har valgt å droppe utviklingsministerposten. Dette ble tidligere i år foreslått av forskerne Henrik Thune og Leiv Lunde i boka "Hva Norge kan være i verden" og utdypet av Lunde i en kommentar i Norads magasin Bistandsaktuelt.

Tidligere utviklingsminister Erik Solheim (SV) er overfor avisa Vårt Land idag (ikke på nett) ikke så bekymret for at utviklingsministerposten forsvinner. Han har også tillit til at den nye regjeringa vil "legge vekt på fordeling, ikke bare vekst", men i KrF er bekymringen betydelig.

- Med all respekt for gode statssekretærer: Internasjonalt vil Norge uten en minister til stede ikke få samme framtredende plass på taleliste og ellers, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) til Vårt Land og i nyhetsmorgen på NRK P2 i dag er KrF-leder Knut Arild Hareide klar:

"Det at vi ikke får en utviklingsminister er den største skuffelsen med denne regjeringen. Hvis Børge Brende skal gjøre dette vil det lett bli rollekonflikter og interessekonflikter fordi han også skal ivareta norsk utenrikspolitikk og norske egeninterersser."

Mange har vært urolige for dette etter årets stortingsvalg. Det er nettopp for å møte slike interessekonflikter på en måte som ikke undergraver utviklingslandenes muligheter for utvikling at den rødgrønne regjeringen i statsbudsjettets "rapport for samstemt politikk for utvikling" også har lagt fram en sjekkliste for politikkutforming. - De norske samstemtrapportene skal rapporterer om positive og negative synergier mellom norsk utviklingspolitikk og annen norsk politikk som regjering og Storting ønsker å styrke på bred basis, står det i årets samstemtrapport, som presenterer sjekklisten slik:

"Sjekklisten (...) er ment som et hjelpemiddel for å unngå negative bivirkninger for utviklingsland under formulering av norsk politikk."

- Do no harm, har imidlertid også stått sentralt i Høyres nye utviklingspolitikk og samstemt politikk for utvikling sto øverst på lista i Sundvolden-plattformen om hva den blåblå regjeringen vil gjøre i utviklingspolitikken:

"Føre en samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig gradtrekker i samme retning."

Andrew Preston i ForUM gir i en kommentar til statsbudsjettet uttrykk for sine forventinger til den nye regjeringens oppfølging av sjekklisten:

"Dette er en sjekkliste som fremmer aktsomhet om konsekvenser for gjeld, miljø, likestilling og urfolk. Den påtroppende regjeringen har et uttalt ønske å fremme en mest mulig samstemt norsk utviklingspolitikk. Vi håper og forventer at de vil utvikle denne sjekklisten ytterligere."

Om KrF og andre opposisjonspartier på Stortinget ikke er fornøyde med den blåblå regjeringens utviklingspolitikk er imidlertid den nye regjeringen her på tilbudssiden. I følge Sundvolden-plattformen vil regjeringen:

"Gi en årlig utviklingspolitisk redegjørelse i Stortinget for å bidra til en bredere debatt om mål og virkemidler i utviklingspolitikken, dersom Stortinget ønsker dette."

Et felles henvendelse til Stortingets presidentskap fra ForUM, RORG-samarbeidet og Bistandstorget ifjor hadde forslag i samme renting.

I sine kommentarer til statsbudsjettet har de frivillige organisasjonene forøvrig bidratt med en lang rekke innspill om hva de ønsker at den blåblå regjeringen bør videreføre og styrke i sin utviklingspolitikk. Vi har samlet innspillene i lenkeoversikten nedenfor.


Aktuelle lenker:

Siste relevante saker på rorg.no:

Kommentarer fra organisasjonene til regjeringsskiftet:

Kommentarer fra organisasjonene til statbudsjettet:

Medieklipp og -debatt:

 • 10 utfordringer til Brende, kommentar av Leiv Lunde i VG 31.10.13
  Den nye utviklingsministeren har ingen bistandsminister. Det betyr ikke at utviklingshjelpen blir nedprioritert.
 • Kina for alle pengene?, kommentar av Torbjørn Færøvik i Dagsavisen (nye meninger) 30.10.13
  Norge bør utvide handel og annet samarbeid med andre land i Asia enn Kina. Det vil gjøre Norge mindre sårbart for økonomisk og politisk utpressing framover.
 • Norske varer selges tollfritt i golfstatene, Aftenposten (NTB) 29.10.13
  Nesten alle varer Norge eksporterer til golfstatene, slipper toll etter at De forente arabiske emirater søndag ratifiserte frihandelsavtalen mellom EFTA og Samarbeidsrådet for golfstatene (GCC).
 • Vil regjeringen koble returavtaler og bistand?, kommentar av Maja Janmyr i Dagbladet 29.10.13
  Vi må på alvor diskutere hvilken rolle, om noen, norsk utviklingspolitikk bør spille i inngåelsen av Norges returavtaler.
 • Bistand, likhet, og nyliberal dårskap, kronikk av Benedicte Bull i Morgenbladet 25.10.13
  De blåblå bør ikke la ideologiske skylapper stoppe bistand med brodd mot ulikhet.
 • KrFU-lederen åpner for venstresiden (bistand og klima), Vårt Land 25.10.13
   Uenigheten om klima og bistand viser hvorfor KrF ikke deltar i regjering med de blåblå, mener KrFU-leder Emil André Erstad.
 • – Dette brenner jeg for, Bistandsaktuelt 25.10.13
  Både KrF-leder Knut Arild Hareide og ulike bistandstopper har vært sterkt kritiske til at utviklingsminister- posten er fjernet. Nå gjør utenriksminister Børge Brende sitt beste for å berolige bistands-Norge.
 • Kina og Norge, lederkommentar i Dagens Næringsliv 24.10.13
  Utenriksminister Børge Brende møter forventninger fra norsk næringsliv om å bedre forholdet til Kina, og vi ønsker ham lykke til med det. Men næringslivet må forstå at det er uaktuelt for regjeringen å be om unnskyldning for en pris gitt av Nobel-komitéen.
 • - Jeg skal følge utenriksministeren med argusøyne (klima og bistand), Aftenposten 23.10.13
   KrF og Venstre skal samarbeide med den blåblå regjering - men varsler kamp om klima, bistand og landbruk.
 • Davids kamp mot Goliat, kronikk av Helge Lurås i Aftenposten 23.10.13
  Norge bør ofre litt profitt heller enn å bli truet til taushet og ydmykelse av et skrøpelig og korrupt autokrati.
 • Superminister Børge Brende, debatt av Andrew Kroglund i VG 22.10.13
  Vi må legge om politikken, sier direktør for Fritjof Nansen Institutt, Leiv Lunde i VG den 18. oktober. Han tenker på utviklingspolitikken vår. Men hva den skal endres til, sier Lunde mindre om. Men han mener det er bra vi har lagt ned posten som utviklingsminister.
 • Børge Brende - globalminister?, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 22.10.13
  Børge Brende, trønderhøvding og globalist, er tilbake i den norske manesjen. Mange hjerter gleder seg. Samtidig velger den nye regjeringen å avslutte epoken med egen Utviklingsminister. Hvorfor slike doble signaler?
 • Erna degraderte Børge Brende, Dagens Næringsliv 22.10.13
  Allerede første dag på jobb.
 • KrF varsler kamp om bistand, Stavanger Aftenblad (NTB) 22.10.13
  Norge har råd til å holde av en 10-øring til verdens fattige for hver 10-krone vi tjener, mener KrF. Utenriksministeren mener det blir «feil å låse seg til et tall» for bistand.
 • Frp vil selge våpen til Israel, Dagbladet (NTB) 22.10.13
  Oppsiktsvekkende, mener AUF-leder Eskil Pedersen.
 • La oss dra til Sotsji, Børge Brende!, kommentar av Torill Frøise i Bergens Tidende 22.10.13
  Situasjonen i Russland har ikke endret seg til det bedre, og jeg vil derfor utfordre nåværende utenriksminister Børge Brende til å invitere noen av oss LHBT-aktivister med til Sotsji.
 • Derfor kan Kina-konflikten bli enklere for Brende, E24 21.10.13
  En undersøkelse viser at kineserne er villige til å bruke økonomisk press mot handelspartnere, men sjeldent over lengre tid. BI-professor mener likevel at konflikten med Norge er spesielt alvorlig.
 • Forsoning med Kina, lederkommentar i Adresseavisa 21.10.13
  Tre år etter fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo, håper vi Børge Brende er rett mann på rett plass som norsk utenriksminister.
 • Venstre vil stanse forhandlinger om frihandelsavtale, VG (NTB) 20.10.13
  Venstre ber regjeringen avvise en frihandelsavtale med Hviterussland og Kasakhstan inntil landene viser reell bedring i menneskerettighetssituasjonen i landene.
 • Solidaritet fungerer, kommentar av Heikki Holmås i Aftenposten 20.10.13
  Vår regjeringsdeltakelse har fått konsekvenser og endret norsk utenrikspolitikk ved å flytte kompromissene fra å gå mellom Arbeiderpartiet og Høyre til å gå mellom Arbeiderpartiet og SV. Utviklingspolitikken er intet unntak.
 • Noreg som brubyggjar, NRK nyheter 20.10.13
  Noreg skal spele ei sentral rolle som brubyggjar i arbeidet for ein ny internasjonal klimaavtale ifølgje klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H). Avtalen skal etter planen vere klar i 2015. Sundtoft er optimist.
 • Uten utviklingsminister, kommentar av Kalle Moene i Dagens Næringsliv 19.10.13 (ikke på nett)
  Stolen står tom. For første gang siden 1983 har vi ingen utviklingsminister. Regjeringen mister stemmen som skal se sakene fra utviklingslandenes side. Ute i verden blir det lagt merke til.
 • John Kerry gratulerte Brende med utnevnelsen, Aftenposten (NTB) 19.10.13
  De to utenriksministrene snakket spesielt mye om Midtøsten, Norges sterke engasjement for å løse konflikten og rollen som leder av giverlandsgruppen for Palestina. - Kerry understreket viktigheten av at Norge fortsetter å støtte dette arbeidet, sier Brende.
 • Brende trekker seg fra Kina-råd, Aftenposten 19.10.13
  Norges nye utenriksminister vil ikke lenger sitte i det viktige Kina-rådet. Der har han hatt tett kontakt med den kinesiske statsministeren.
 • Solberg: Hyggelig samtale med Obama, Aftenposten 19.10.13
  - I dag ringte USAs president Barack Obama for å gratulere meg som ny statsminister. Vi hadde en hyggelig samtale, der vi blant annet snakket om betydningen av det gode forholdet mellom Norge og USA, og om det sterke økonomiske samarbeidet. Vi snakket også om situasjonen i Syria, og om internasjonalt samarbeid om klima og helse, sier Solberg på sin Facebook-side.
 • Solberg viser kursendring, Dagsavisen 19.10.13
  – Vi hadde selvfølgelig ønsket en utviklingsminister. Men utviklingspolitikken er fortsatt viktig for regjeringen, og med Børge Brende som utenriksminister kunne vi knapt funnet noen bedre fra Høyre, sier Hareide til TV 2.
 • Kina kan bli et diplomatisk kupp for Brende, kommentar av Anders Magnus på NRK ytring 19.10.13
  Men foreløpig er det ingen tegn til oppmyking fra kinesisk side.
 • Må legge om politikken, kommentar av Leiv Lunde i VG 18.10.13 (ikke på nett)
  Vi må tenke nytt om sikkerhet, ressurser, klima, nordområder og økonomi. Hvordan påvirker endringene bistanden og forvaltningen av de 30 milliardene i årlige bistandsoverføringer?
 • Ernas diplomati, kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 18.10.13
  Erna Solberg har innsatt to utenriksministre, samt en kommunalminister som står i veien for Norges vanskeligste diplomatiske floke.
 • Vi trenger en utviklingsminister, kommentar av Ottar Mæstad i Bergens Tidende 18.10.13
  Børge Brende bør overlate utviklingsarbeidet til noen andre.
 • Kina: Ny regjering ender ingenting, Dagbladet (NTB) 18.10.13
  - Men regjeringen vet hva som skal til for å bedre forholdet, ifølge talsperson.
 • Fakta og analyse av utviklingspolitikk, kommentar av Unni Berge i Vårt Land 18.10.13 (ikke på nett)
  Den nye regjeringa har høyrt på direktør på Fridtjof Nansen Institutt Leiv Lunde: Utviklingsministerposten er lagt ned. Dessverre viser Lunde i Vårt Land 17. oktober at hans analyser av utviklingspolitikken neppe bygger på særleg inngåande kunnskap.
 • Hva er Børge Brendes største utfordringer?, NRK nyheter 17.10.13
   Er Norges nye utenriksminister Børge Brende hentet inn for å bedre Norges forhold til Kina, vil han trekke Norge ut av Giverlandsgruppen for Palestina eller slutte å betale for Russlands atomsøl i nord? Hva mener du Norges nye utenriksminister bør prioritere?
 • Slår ring om utvikling, Klassekampen 18.10.13
  Mens avtroppende ministre ikke vil kritisere at den nye regjeringen dropper utviklingsminister, er det skepsis og bekymring i bistandsmiljøene.
 • Mat er en menneskerett, kommentar av Kari Helene Partapuoli i Dagsavisen (nye meninger) 17.10.13
  I Høyre og FrPs ferske regjeringserklæring synes to mål å være klare: Regjeringen vil bidra til en realisering av menneskerettighetene, og mennesker skal få arbeide seg varig ut av fattigdom. I dette arbeidet må den universelle menneskerettigheten til mat stå sentralt.
 • Satser på personlig vennskap i Kina-konflikt, NRK nyheter 17.10.13
  Utenriksminister Børge Brende gikk fra sending til sending i NRK på din første kveld som utenriksminister. På spørsmål fra seerne om hva han ville gjøre med Kina, kom det fram at han kjenner den kinesiske statsministeren personlig.
 • En utfordring til Norges neste utenriksminister, kronikk av Magnus Lysberg og Magnus Nystrand i Dagbladet 17.10.13
  I atomvåpenspørsmålet er det ikke endring, men kontinuitet som krever mot av vår kommende utenriksminister.
 • Solberg skrotet utviklingsministeren, Vårt Land 16.10.13
  Skuffende, sier KrF-lederen. Fornuftig valg, sier forsker og eks-statssekretær fra KrF.
 • Utvikling eller avkastning?, kommentar av Andrew Preston i Dagsavisen (nye meninger) 16.10.13
  Den påtroppende regjeringen har signalisert at de vil investere mer i utviklingsland. Det er bra. Men hvordan vil regjeringa sikre at dette bidrar til å redusere fattigdom?
 • Riktig å droppe utviklingsministeren, kommentar av Lars Akerhaug i Minerva 14.10.13
  Norsk politikk har en nesten ubegrenset tro på at politikken blir bedre med antallet handlingsplaner, utredninger, departementer eller ministere.
 • - Bedre koordinering for bedre resultater, Bistandsaktuelt 16.10.13
  Børge Brende får utviklingsbudsjettet med seg når han nå blir utenriksminister. - Et oppdrag du ikke kan si nei til om du er politisk interessert og har jobbet mye internasjonalt, sier Brende om den nye jobben.
 • Frykter Norges bistandsrolle blir svekket, Vårt Land 16.10.13 (ikke på nett)
  Kjell Magne Bondevik tror Norge stenges ute fra viktige arenaer uten utviklingsminister. Erik Solheim mener dyktige folk kan veie opp.
 • Velkommen til sjarmøretappen, kommentar av Alf Ole Ask i Aftenposten 16.10.13
  Det blir stø kurs i utenriks- og sikkerhetspolitikken med Børge Brende som utenriksminister og Ine Eriksen Søreide som forsvarsminister.
 • Heikki Holmås blir den siste, NRK nyheter 16.10.13
  Når den nye regjeringen utnevnes i dag, er det ingen som skal erstatte SV-statsråden Heikki Holmås. For første gang siden 1983 blir Norge uten en bistands- eller utviklingsminister. For heretter skal utenriksministeren ta seg av alt.
 • Slutt for utviklingsministeren, Bistandsaktuelt 16.10.13
  Heikki E. Holmås er den foreløpig siste utviklingsministeren. 30 år etter at Høyre opprettet statsrådposten, legger de den ned. - Det vil være bra, mener forsker Leiv Lunde. KrF frykter at utviklingspolitikken blir et venstrehåndsarbeid.
 • Håper Brende skal løse opp floken med Kina, Vårt Land (NTB) 14.10.13
  Erna Solberg velger Børge Brende til utenriksminister i håp om at Norges spente forhold til Kina kan løses opp, mener eksperter.
 • Utfordrer med 1,3 milliarder mer til bistand, Bistandsaktuelt 14.10.13
  De rødgrønne øker bistandsbudsjettet med 1,3 milliarder kroner. Utdanningsbistanden økes og Fisk for utvikling lanseres. Om to uker vil tallene se annerledes ut når de blåblå legger fram endringsforlag.

Søk:

Avansert søk

Den blåblå regjeringen vil:

 • Føre en samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig gradtrekker i samme retning.
 • Resultatorientere utviklingspolitikken, gjennomføre systematiske evalueringer med budsjettkonsekvenser og legge til rette for full åpenhet om omfanget, gjennomføringen og effektene av norsk utviklingspolitikk.
 • Praktisere nulltoleranse mot korrupsjon og misligheter.
 • Øke handelen med fattige land. Det skal legges til rette for import og handelsfasilitering.
 • Ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle.
 • Videreutvikle innsatsen innen global helse, særlig innen kvinne- og barnehelse.
 • Prioritere tematiske områder som menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse, utvikling av sivilsamfunn og godt styresett, samt humanitær bistand.
 • I større grad stille krav til mottakerne av norsk bistand om fremgang innen områdene demokrati, rettsstatsutvikling og menneskerettigheter
 • Gi en årlig utviklingspolitisk redegjørelse i Stortinget for å bidra til en bredere debatt om mål og virkemidler i utviklingspolitikken, dersom Stortinget ønsker dette.
 • Legge vekt på næringsutvikling, investeringer og økonomisk vekst i samarbeidsland gjennom et moderne og diversifisert virkemiddelapparat.
 • Prioritere kapasitetsbygging, kompetanseoverføring og teknisk bistand til samarbeidsland for å sette landene i stand til å forvalte egne ressurser.
 • Bidra til gjeldslette for fattige land gjennom både internasjonale og bilaterale avtaler.

Hentet fra Sundvolden-plattformen.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.