Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Utviklingsvalget 2013: Krig, bistand, skattesnusk, klima og gjeld og sånn

Et samlet Storting har ytret ønske om at organisasjoner som mottar statlig informasjonsstøtte skal bidra med kunnskap og kritisk debatt som kan styrke utviklingspolitikken. Det har de gjort – også i valgkampen – og fortsetter nå presset på saker som skattesnusk (ForUM m.fl.), gjeld (SLUG), finanskrise (Attac) og klima (alliansen klimavalg 2013), og selvsagt: bistand (Redd Barna, SAIH m.fl.). Navlebeskuende? Det mener Morten Høglund (FrP).

Tirsdag 03. september 2013
Linker oppdatert: Onsdag 04. september 2013

Syria, ikke politikerne, brakte verden inn i valgkampen i NRKs valgdebatt 28. august. Presset fra organisasjonene om mer utviklingspolitikk i valgkampen har imidlertid tid vært der hele tiden.Under årets valgkamp har Kirkens Nødhjelp (KN) og en rekke andre organisasjoner gjort en stor innsats for å sette utviklingspolitikk på dagsorden, nettopp på den måten en samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget har ytret ønske om. I en felles merknad til regjeringens forslag til statlig støtte til organisasjonenes opplysningsarbeid i budsjettet for 2012 sa de det slik:

"Komiteen mener debatten om en mer samstemt utviklingspolitikk har tydeliggjort behovet for at ulike organisasjoner og ressurspersoner fra Sør kan bidra med kunnskap og kritisk søkelys på hvordan ulike deler av norsk politikk slår ut for utviklingsland. Det kan bidra til debatt om områder der det er behov for forbedringer. Det er etter komiteens mening viktig at ulike synspunkter kommer til ordet i denne debatten og at man unngår en situasjon hvor konsensuspress begrenser en erfaringsutveksling som kan gi nyttige innspill til forbedring av Norges utviklingspolitikk."

Dessverre har politikerne, i følge NRKs Kyrre Nakkim, ikke ytret det samme ønsket overfor NRK i forbindelse med valgkampen.

På spørsmål fra Fri Fagbevegelse opplyste NRK og TV2 sist uke at de ikke hadde noen planer om å følge opp oppfordringer fra NUPI, Aftenposten og Erling Borgen om mer utenrikspolitikk i valgdebattene.

- Ingen politikere har ytret ønske om å diskutere utenrikspolitikk, uttalte NRKs Kyrre Nakkim og la til:

"Det har vært forsvinnende lite press fra allmennheten også."

Dagen etter førte spørsmålet om militært angrep i Syria likevel til at Borgens oppfordring i noen grad ble fulgt opp i NRKs valgsending, der det ble politikerdebatt etter at saken hadde blitt drøftet i lukket møte på Stortinget tidligere på dagen. I NRK tenkte de kanskje at "dett var dett", men selv om NRK har valgt å ikke lytte til deres ønsker har norske organisasjoner med blikk for verden utenfor på ingen måte gitt seg.

FrPs Morten Høglund har karakterisert "bistandsorganisasjonene" som "navlebeskuende" i sin valganalyser, men i svært mange tilfeller synes den kritikken å falle på sin egen urimelighet.

"Navlebeskuende" organisasjoner?

Det var Norads magasin "Bistandsaktuelt" som sist uke kunne fortelle at Høyre og FrP er kritiske til bistandsorganisasjonenes "uavhengige" valganalyser. Høyres Peter S. Gitmark er blant annet kritisk til at KN i sin analyse har belønnet partier som har valgt å være svært detaljerte i sine partiprogrammer. FrPs Morten Høglund tolker"valganalyse-iveren som en navlebeskuende frykt for partier som kan tenke seg å kutte i organisasjonenes overføringer på bistandsbudsjettet".

Og rett skal være rett: Både KN (som under Arendalsuka la fram sin analyse av partiprogrammene), Redd Barna (som sist uka hadde inviterte partiene til debatt om barnas plass i valgkampen) og SAIH og de andre organsiasjonene bak kampanjen "Tenk Større", som ble lansert i helga, er opptatt av at det ikke skal kuttes i bistanden. I motsetning til Høglund ser de det neppe som navlebeskuende og kampanjen "Tenk større" begrunner parolen "lite futt med bistandskutt" slik:

"Norsk bistand har store konsekvenser for millioner av mennesker i verden. Til tross for at det ikke bare er størrelsen på budsjettet som er viktig, vil store kutt i norsk bistand høyst sannsynlig medføre redusert effekt."

Organisasjonene er imidlertid opptatt av mye mer enn bare bistandsbevilgningene, selv om både politikere og journalister fortsatt synes å mene at utviklingspolitikk er synonymt med bistand.

- Bistand er ett av åtte temaer, måtte Wenche Fone i KN understreke da hun i Dagsnytt 18 på NRK P2 deltok i debatt om KNs analyse av partiprogrammene, og de siste dagene har andre organisasjoner satt fokus på en rekke utviklingspolitiske temaer som har lite eller ingenting med bistand å gjøre.

ForUM og Tax Justice Network: Lite snakk om skattesnusk

- Regjeringsskifte eller ei; hvor går veien videre for saker som våpeneksport, forvaltningen av Oljefondet, klima og kapitalflukt?, spør Forum for utvikling og miljø (ForUM), som har gjennomført en spørreundersøkelse blant partiene. Undersøkelsen viser blant annet at det er bred enighet om å avvikle bruk av skatteparadiser for norske aktører og sist uke kommenterte Andrew Preston i ForUM dette slik:

"Kapitalflukt fra utviklingsland utgjør ti ganger summen av verdens totale bistand. Skatteunndragelse er en viktig årsak til dette. Det er gledelig det er tverrpolitisk enighet om at Norge skal bidra til å unngå skatteunndragelse og kapitalflukt gjennom å avvikle bruk av skatteparadis for norske selskaper."

Et viktig tiltak i denne sammenheng er såkalt land-for-land rapportering (LLR).

- Norge vil få den beste lovgivningen i verden mot korrupsjon og kapitalflukt dersom en arbeidsgruppe oppnevnt av Finansdepartementet får det som de vil, sa Mona Thowsen i Publish What You Pay (PWYP) Norge etter at finansdepartementets forslag til LLR ble sendt ut på høring tidligere i år. Nå frykter hun at lovforslaget ikke vil gå langt nok og oppfordrer: Velg åpenhet!

- Globalt skattesnusk fraværende i valgkampen, mente Tax Justice Network, som sammen med Skatterevisorenes forening tok opp spørsmål knyttet til internasjonal skatteunndragelser og skatteparadis under Arendalsuka i begynnelsen av august. Nå får de følge av Preston, som også er bekymret for LLR-forslagets skjebne og mener partiene burde sette dette høyt på dagsorden.

SLUG: Hvilket parti er best på gjeld?

Blant andre organisasjoner som nøye følger norsk utviklingspolitikk utover bistandsbudsjettets bevilgninger er Slett u-landsgjelda (SLUG). Organisasjonen har i de senere årene blant annet jobbet med oljefondets investeringer i statsobligasjoner, som de frykter kan bidra til nye gjeldskriser, og regjeringens arbeid med den norske gjeldsrevisjonen, som nylig fikk hederlig omtale i den britiske avisa The Guardian. Sist uke la SLUG fram sin egen "skyggerapport" til regjeringens gjeldsrevisjon, men de la også fram en oversikt over gjeld i partiprogrammene til de ulike partiene.

- Hvilket parti er best på gjeld?, spør de og begrunner sin interesse slik:

"Regjeringsplattformen Soria Moria II har verdens sterkeste gjeldspolitikk, og har vært avgjørende for å sikre SLUGs gjennomslag de siste åtte årene. Partiprogrammene legger grunnlaget for regjeringsforhandlingene, og god gjeldspolitikk i programmene er derfor en viktig forutsetning for at Norge kan fortsette å bane vei for ansvarlig gjeldsslette- og utlånspolitikk internasjonalt."

I en kommentar i Dagens Næringsliv i går roste Bill Gates Norges engasjement i freds- og utviklingsarbeid og kommenterte denne saken slik (ikke på nett):

"Senest i sommer publiserte Utenriksdepartementet en banebrytende revisjon av gjelden som utviklingsland skylder Norge. Denne gjeldsrevisjonen bør inspirere andre långivere til å revurdere gamle og byrdefulle låneavtaler."

SLUG har tanker om hvordan gjeldsrevisjonen bør følges opp internasjonalt, men det har knapt engasjert hverken medier eller politikere i valgkampen, unntatt statssekretær Arvinn Gadgil (SV), som også deltok på lanseringen av SLUGs "skyggerapport".

Attac med solidaritetsbarometer - i tråd med Stortingets ønsker

Spørsmål om skattesnusk, LLR og gjeld inngår også i Attacs solidaritetsbarometer, som ble lansert slik i går:

"Hvilke løsninger har partiene for å bekjempe den økonomiske krisa? Hvem vil gjøre noe med finansmakt og skatteparadis? Vil partiene la profitt komme foran folk og miljø i internasjonale handelsavtaler?"

- Bruk Solidaritetsbarometeret for se trykket i partienes internasjonale solidaritet, oppfordrer Attac.

- Han vet tydeligvis ikke hva vi holder på med, svarte Attacs Benedicte Pryneid Hansen etter at Høyres Peter S. Gitmark i Bergens Tidende tidligere i sommer kritiserte den statlige opplysningsstøtten og mente at Attac "jobber mot tyngdekraften", men selv om både Høyre og FrP ikke deler alle Attacs synspunkter vil nok en karakteristikk som "navlebeskuende" her falle på sin egen urimelighet. Snarere kan det argumenteres godt for at både Attac og en rekke av de andre organisasjonene som har satt utviklingspolitikk på dagsorden i valgkampen har gjort det i tråd med de ønsker både Høyre og FrP, i likhet med øvrige partier i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, la inn i sin merknad til regjeringens forslag til statlig støtte til organisasjonenes opplysningsarbeid i budsjettet for 2012.

Energi og klima

Sist, men ikke minst, bør det nevnes at organisasjonene, med god hjelp fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), har bidratt til å sette spørsmål om energi og klima på dagsorden i valgkampen. Riktignok viser Naturvernforbundets spørreundersøkelse blant toppkandidater i stortingsvalget at valget med overveiende sannsynlighet gir et oljevennlig storting, men stadig flere, som Bjørn Stærk i Aftenposten i helga, erkjenner at Norges kortsiktige egeninteresser hemmer nødvendig vilje til omstilling:

"Oljeavhengigheten plasserer oss på kollisjonskurs med den viktigste negative trenden på globalt nivå: Klimaendringene. Vi tjener så mye på å bidra til problemet at vi ikke har råd til å la være. Ingen av de store partiene tar dette alvorlig."

Dét er kanskje det beste resultatet det er rimelig å forvente seg på kort sikt? Godt valg!


Aktuelle lenker:

Andre nyhetssaker på rorg.no om valgkampen 2013:

Aktuelle lenker om gjeldsrevisjon:

Medieklipp og -debatt:

 • Et retningsvalg i utenrikspolitikken, kommentar av Liv Tørres i Dagsavisen (nye meninger) 04.09.13
  En mer urolig verden vil slå hardt inn også på vår velferd og sikkerhet her hjemme. Derfor er vi dypt bekymret for det valget som står foran oss. Det er fem grunner til det.
 • Adjø solidaritet?kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 04.09.13
  Svikter jeg den internasjonale solidariteten om jeg stemmer Miljøpartiet De Grønne den 9. september? Gir jeg min stemme til mer privatisering og mer egoisme i det norske samfunnet. Er jeg med på å uthule den norske modellen?
 • Strid om u-hjelp og militær innsats, nettavisen 03.09.13
  Det hersker stor enighet i norsk utenrikspolitikk, men militært engasjement i utlandet skaper fortsatt debatt.
 • Matproduksjon og valgkamp, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 03.09.13
  Høyresidens Tuppen og Lillemor er nå i alle kanaler og snakker om at valget dreier seg om ”fornyelse av Norge”, ”flere valgmuligheter” og ”nye grep”. Tema som matsikkerhet, økologi og internasjonal solidaritet nevner de aldri. Tilfeldig? Neppe.
 • Mange verdisaker i det blå i Høyre, Vårt Land 03.09.13
  Når nye Høyre-representanter blir bedt om å ramse opp sine tre viktigste saker, er det ingen som nevner fattigdom, klima eller religion.
 • Antyder norsk bidrag til Syria-angrepet, VG Nett 03.09.13
  For første gang nevner statsminister Jens Stoltenberg (Ap) nå muligheten for at Norge kan være med i en begrenset militær aksjon mot Syria.
 • Henda vekk fra Syria!, kommentar av Vegard Velle i Aftenposten 03.09.13
  70 prosent av det norske folket er mot et angrep på Syria, men hvem er for? Jo, det er Minerva, Civita, Venstre og Frp.
 • Erna åpner for å gå utenom FN, Dagsavisen 03.09.13
  Regjeringen står fast på at Norge ikke skal krige i Syria uten FN-mandat. Nå åpner statsministerkandidat Erna Solberg (H) for at Norge kan delta uten mandat fra FN.
 • Velg åpenhet, kommentar av Mona Thowsen i Dagsavisen (nye meninger) 02.09.13
  Finansdepartement vil straks legge fram sitt forslag til åpenhetsloven om ”utvidet land for land rapportering”. Regjeringen må da ta stilling til om offentligheten skal få se de reelle regnskapstallene som etterspørres, eller hvilke som helst tall.
 • 80 prosent under 30 år kan ikke nevne ett eneste land Norge gir bistand til, Aftenposten 01.09.13
  Norad bruker seks millioner kroner på en PR-kampanje for å forklare hvordan 30 milliarder bistandskroner brukes.
 • Dette mener partiene om bistand, Aftenposten 01.09.13
  - Absurd at Frp vil kutte kostnadene til administrasjon med 70 prosent, sier SV.
 • Åtte år med flaks og finanskrise, Aftenposten 30.08.13
  Torsdag kveld møtes politikerne til TV-debatt om økonomi. Oljepriser, oljeinvesteringer, Kina og rentekutt har gitt sterk økonomisk medvind i mange år.
 • Regjeringens helse-suksess, debatt av Richard Horton i Aftenposten 30.08.13
  Nordmenn bør være stolte over at Regjeringen har gått foran i kampen for å redde livet til millioner av kvinner og barn.
 • - For enkelt fra The Lancet, kommentar av Naresh Sugandiran i Aftenposten 29.08.13
  Spørsmålet er hva som er vår tids største utfordring innen global helse. Er det fremdeles klimautfordringene, eller det at Norge får en annen regjering? For fire år siden skrev nemlig en Lancet-kommisjon at klimautfordringene er vår tids største helseproblem.
 • Venstre utelukker ikke. Ap krever FN-mandat. Høyre ønsker FN-mandat. SV sier nei. Og Frp vet ikke om de vil bombe Syria, Dagbladet 29.08.13
  Fullt kaos blant partiene på Stortinget om hva de skal gjøre med Syria-situasjonen.
 • - Bred enighet om å ikke angripe Syria uten et FN-mandat, Aftenposten 29.08.13
  Utenriksminister Espen Barth Eide mener at det ikke vil komme noe godt ut av en militær intervensjon i Syria.
 • Frykter blåblått styre, Klassekampen 28.08.13
   «Norges internasjonale fotspor vil bli mindre og som en følge av dette vil den globale helsa bli vesentlig dårligere», skriver Horton. The Lancet-redaktøren frykter at Høyre og Frp vil underminere Norges ledende rolle innenfor internasjonale vaksineprogrammer og mødre- og småbarnshelse.
 • - Den globale helsen blir dårligere uten Jens, Dagbladet 28.08.13
  Redaktøren i det anerkjente tidsskriftet The Lancet hyller Stoltenberg og advarer mot blåblå regjering.
 • Norge slipper ikke unna debatten om en Syria-aksjon uten FN-mandat, kommentar av Per Kristian Haugen i Aftenposten 28.08.13
  Norske politikere er nødt til å ta stilling, selv om dette er en pinefull øvelse i innspurten av en valgkamp.
 • – Stortingsvalget i Norge vil ha stor internasjonal innflytelse, ABC Nyheter 27.08.13
  – Det er ingen overdrivelse å si at stortingsvalget i Norge vil ha stor internasjonal innflytelse, skriver Richard Horton i en lederartikkel som ble publisert forrige uke Han viser til at Norge under Jens Stoltenberg har tatt en lederrolle, både politisk og økonomisk, når det gjelder global helse, først og fremst gjennom vaksinealliansen GAVI som ble lansert i 2000 i samarbeid med Gates Foundation.
 • Solidaritet med utviklingsland, kommentar av Alf Holmelid i Farsund Avis 27.08.13
  Den britiske avisa the Gardian hylla Noreg i ein artikkel sist veke, og fleire internasjonale media har gjort det same. Bakgrunnen er at Noreg og utviklingsminister Heikki Holmås frå SV har gått i front for å sanere urimelege gjeldskrav til utviklingsland. Men vi høyrer svært lite om dette i norske media.
 • Gjeld som gjelder, lederkommentar i Ny Tid 24.08.13
  Noen snakker om å redde verden. Andre gjør noe med det. UD er igang med å redde millioner fra et gjeldshelvete.
 • Norge kan få åpenhetslov uten åpenhet, kronikk av Mona Thowsen i Klassekampen 16.08.13
  Sterke krefter kan hindre at den nye åpenhetsloven om utvidet land-for-land rapportering baseres på reelle regnskapstall. I så fall kan rapporteringen bli utvannet, mindre troverdig og mer kostbar å gjennomføre enn nødvendig.
 • Statoil vil hindre åpenhet, Klassekampen 16.08.13
  Statens eget oljeselskap forsøker å kvele et nytt regelverk som skal hindre korrupsjon og skatteunndragelser i Statoil og andre oljeselskaper.
  - Jeg synes det Statoil gjør er råfrekt, sier generalsekretær i den norske greinen av organisasjonen Publish What You Pay, Mona Thowsen.
 • Norway blazes a trail with audit of developing world debt, The Guardian (IPS) 20.08.13
  Anti-poverty campaigners hail independent appraisal of debts owed to Norway as they call for global debt transparency
 • Historisk revisjon av norske gjeldsavtaler, Bistandsaktuelt 15.08.13
  Som første land i verden har Norge gjort en uavhengig gransking av utestående norske lån til utviklingsland. Norge har fortsatt rundt en milliard kroner i utestående fordringer. Flere av lånene oppfyller ikke dagens krav og fremmer ikke utvikling.
 • Norge setter gullstandarden, kommentar av Heikki Holmås i Dagsavisen (nye meninger) 27.08.12
  Regjeringen har besluttet å gjennomføre en gjeldsrevisjon.
 • Norge først i verden med gjeldsrevisjon for u-land, Drammens Tidende (NTB) 16.08.12
  Regjeringen skal gå gjennom fattige lands gjeld til Norge for å forsikre seg om at utlånene er ansvarlige og i tråd med FNs retningslinjer.

Søk:

Avansert søk

Organisasjoner med søkelys på verden


"Organisasjonene har stimulert til globalt ansvar ved å spre kunnskap og skape engasjement om vår tids største globale utfordringer og det de mener må til for å skape en global bærekraftig utvikling. Informasjonsstøtten har blant annet bidratt til å fremme organisasjonenes roller som vaktbikkjer og pådrivere i forhold til sentrale og aktuelle utviklingsspørsmål, noe som har bidratt til et kritisk fokus på stadig flere utviklingspolitisk relevante politikkområder knyttet til innenrikspolitikken, som klima- og energipolitikken, etisk forvaltning av oljefondet, handels- og næringspolitikken, landbruks- og fiskeripolitikken, våpeneksport med mer. Utover dette har informasjonsstøtten også bidratt til større fokus på rene utviklingspolitiske spørsmål som handel, gjeld, klima, skatterettferd, investeringer, fordeling, kvinner og likestilling, bedrifters samfunnsansvar med mer, noe som potensielt og reelt styrker utviklingspolitikken og har betydning for utvikling i Sør.

Verden har knapt noen gang endret seg så raskt som nå. Det er derfor avgjørende for vår demokratiske samfunnsdebatt og ha et sterkt sivilsamfunn som har mulighet til å føre et faglig sterkt og oppdatert informasjonsarbeid om globale spørsmål, ikke minst sett i lys av valgkampens manglende fokus på Norge i verden."

Daglig leder i RORG-Samarbeidet, Sidsel E. Aas, i Dagsavisen (nye meninger) 22.08.13

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.