Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Amerika sist - i klimapolitikken

Sist uke kom kunngjøringen mange fryktet: USA trekker seg fra Parisavtalen. Trumps slagord om "Amerika først" ble dermed til et "Amerika sist" i klimapolitikken. De negative reaksjonene er sterke fra mange hold. Nå går debatten om hvordan og i hvilken grad dette vil ramme verdens innsats for å stanse den globale oppvarmingen - og hvordan andre aktører kan begrense skadene. Vi har sett på og samlet mediedekningen og -debatten.

Onsdag 07. juni 2017

Alarmklokkene ringte da verdens klimaforhandlere, samlet til forhandlinger på COP 22 i Marrakesh i november fjor, fikk meldingen om at klimafornekteren Donald Trump var blitt valgt til USAs neste president. Sist uke kom beslutningen mange fryktet: President Trump trekker USA fra Parisavtalen om klima. Da den ble vedtatt i 2015 håpet mange at den skulle bli et vendepunkt i det internasjonale klimaarbeidet.

De nordiske statsministrene, som nylig vedtok "Oslo-erklæringen om Nordisk klimalederskap", sendte sist uke en felles anmodning til Trump om å vise globalt lederskap i klimaarbeidet, men slik ble det altså ikke. Dermed bekreftet Trump, i manges øyne, det New York Times nylig skrev på lederplass:

"Inntil nylig har Kina og India blitt sett på som hindringer, eller i det minste motvillige partnere, i kampen mot klimaendringer. Det omdømmet fremstår nå som veldig utdatert etter at begge landene har økt sine investeringer i kostnadseffektive fornybare energikilder kraftig - og redusert avhengigheten av fossile brensler. Det er Amerika - Donald Trumps Amerika - som nå fremstår som sinken."

I Trumps redegjørelse ble beslutningen om å trekke USA ut av Parisavtalen begrunnet innenfor rammen av hans løfte om å alltid sette "Amerika først":

"Som president kan jeg ikke sette noen andre vurderinger foran hensynet til det amerikanske folkets velvære. Parisavtalen er rett og slett det siste eksempelet på at Washington inngår en avtale som er til ulempe for USA og til enestående fordel for andre land, og overlater til amerikanske arbeidstakere - som jeg elsker - og skattebetalere å ta kostnadene i form av tapte jobber, lavere lønninger, stengte fabrikker og betydelig redusert økonomisk produksjon."

Mange var, som Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), "skuffet, men ikke overrasket", og mange hadde trolig også forberedt seg på at dette ville komme.

- Parisavtalens mål om å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, er langt fra ambisiøs nok, sa FNs generalsekretær António Guterres i forkant av Trumps beslutning. Han hadde følgende budskap til de øvrige landene som hadde sluttet seg til avtalen:

"Dersom noen regjeringer tviler på den globale viljen til, og behovet for å ha denne avtalen, så er det desto viktigere at alle andre står sammen og holder fast ved kursen."

Sterke reaksjoner fra verdenssamfunnet

- Fattige land viser klimalederskap, rapporterte WWF Norge etter at FNs klimaforhandlinger i Marrakesh ble avsluttet i november i fjor, og lederen for Sør-senteret i Geneve, Martin Kohr, innledet sin kommentar til Trumps beslutning sist uke slik:

"Ved å trekke USA fra Parisavtalen har president Donald Trump ikke bare abdisert fra lederskapet, men også fra medlemskapet i det fellesskapet av nasjoner som samarbeider for å takle klimaendringene, den mest alvorlige krisen menneskeheten står overfor."

Allerede dagen etter at Trumps beslutning ble kjent kunne imidlertid både Kohr, FNs generalsekretær og andre som arbeider for å begrense temperaturøkningen på jorda trolig senke skuldrene noe da EU-president Donald Tusk kunngjorde utfallet av et møte med Kinas statsminister Li Keqiang:

"Vi trapper i dag opp vårt samarbeid med Kina om å bekjempe klimaendringene."

Frankrike, Tyskland og Italia avviste at Parisavtalen kunne reforhandles, slik Trump hadde sagt han ville, og andre viktige aktører kom raskt på banen.

VG kunne rapportere at mange amerikanske storselskaper ville motsette seg Trumps klimatale og fortsette å jobbe for klimamålene - og gjenga bl.a. en tweet fra Tesla-sjefen Elon Musk:

"Jeg trekker meg fra presidentens rådgivende paneler. Klimaendringer er ekte. Å trekke seg fra Parisavtalen er ikke bra for USA og verden."

Dagbladet kunne fortelle at "framtredende guvernører danner klima-allianse etter Trumps brudd med Paris-avtalen" - og siterte New Yorks guvernør Andrew Cuomo:

"Det hvite hus' hensynsløse beslutning om å trekke seg fra Parisavtalen har ødeleggende konsekvenser, ikke bare for USA, men for planeten vår."

Og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er en av mange storbyledere verden over, i nettverket C40, som reagerer kraftig på at president Donald Trump vil trekke USA ut av Parisavtalen:

"President Trumps uttalelse om å trekke USA ut av Parisavtalen er et voldsomt tilbakeslag for internasjonalt samarbeid. Den amerikanske presidenten overlater ansvaret til Europa og resten av verden. C40-byene vil trappe opp innsatsen for å sikre at byene over hele verden leverer på de avtalte målene for å bekjempe klimaendringer."

Cicero-forsker: En monumentalt uansvarlig beslutning

Dersom nyheten om at Trump ville trekke USA fra Parisavtalen viste seg å stemme så vil det være "en monumentalt uansvarlig beslutning", skrev Ciceroforsker Steffen Kallbekken i en kommentar i Bergens Tidende sist uke og utdypet det slik:

"Det er vanskelig å forestille seg en enkeltstående politisk beslutning som utgjør et mer ødeleggende slag mot det gode politiske fremdriften i arbeidet med Parisavtalen, og for utsiktene til å øke klimaambisjonene over tid."

- President Donald Trump kan gjøre mye mer klimaugagn enn å trekke USA ut av Paris, advarer han og utdyper det slik overfor Dagsavisen:

"Hvis Donald Trump også velger å trekke USA ut av hele FNs klimakonvensjon, vil det være verre enn at han valgte å bare droppe Parisavtalen."

FNs miljøsjef er likevel optimistisk

I lys av verdenssamfunnets respons kommenterte FNs miljøsjef, Erik Solheim, Trumps beslutning om å trekke USA fra Parisavtalen slik overfor NRK:

"Dette betyr mye mindre enn de fleste har trodd til nå, fordi Kina, India, Europa, den afrikanske union, Japan, Canada, ja man kan nevne nær sagt hvilket som helst land, alle vil fortsette klimaarbeidet, og alle vil holde på Parisavtalen."

Og i følge Dagens Næringsliv var han "veldig optimistisk" også i lys av innsatsen fra privat sektor og næringslivet:

"Donald Trump kan maks forsinke avviklingen av kull litt. Privat sektor og næringslivet er drivkraften i den elektriske revolusjonen."

Reaksjoner fra norsk sivilsamfunn

- En dramatisk dag for verden, mente Bellona om Trumps beslutning og faglig leder Frederic Hauge utdypet det slik overfor Dagbladet:

"Dette er noe av det mest umoralske et menneske og en statsleder i en opplyst del av verden kan gjøre mot menneskeheten. USA isolerer seg fra alt som heter vitenskap og fra resten av verden. Nå blir det vi andre mot dem, uansett blir dette et mareritt for Trump."

Ask Lundberg i Naturvernforbundet sa i sin kommentar til Trumps beslutning bl.a. at:

"Det er et stort tilbakeslag for arbeidet med å begrense utslippene av klimagasser at verdens nest største utslippsland fornekter klimavitenskapen, og trekker seg ut. Vi forventer nå at verdenssamfunnet øker sine ambisjoner om utslippskutt, og samtidig sørger for at USAs uansvarlige og uforståelige alenegang i klimasaken får konsekvenser for dem."

- NÅ må Norge på banen, mente Forum for utvikling og miljø (ForUM), der Kristina Frøberg kommenterte saken slik:

"146 land er fremdeles enige om å gjennomføre Parisavtalen og vi kan bare ikke la en mann som Trump ødelegge verden vi lever i. Derfor er den eneste rimelige reaksjonen å trappe opp våre ambisjoner både når det kommer til implementering og økonomiske bidrag."

– Norge kan fylle Trumps tomrom, mente også Natur & Ungdom, mens WWF Norge foretok en rask faktasjekk av Trumps tale og konkluderte slik:

"President Trumps tale om Paris-avtalen er spekket med løgn."

"Falske nyheter" fra Trump

- Klimaforskere hvis forskning Donald Trump i går lente seg på da han kunngjorde at USA skal ut av Parisavtalen, sier at presidenten totalt har misforstått klimaproblemstillingen, kunne Dagbladet fortelle med henvisning til CNN etter Trumps klimatale.

- Trump-talen som begrunner klimanekten full av usannheter, konstaterte Dagbladet i et annet oppslag, som viste til faktasjekkere i Washington Post og Politifact.

Overfor VG kommenterte WWF-sjef Nina Jensen Trumps klimatale slik:

"Det er nesten vanskelig å ta det han sier seriøst, fordi det er spekket med feil, løgn og ikke minst en fremstilling av at nå settes Amerika og amerikanere først. Det er ikke tilfelle."

VG snakket med både Jensen og Frederic Hauge i Bellona og konkluderte at bl.a. følgende påstander fra Trump var feil:

  1. Avtalen er en byrde for den amerikanske økonomien
  2. Kina får fortsette utslippene mens USA må la være
  3. Parisavtalen vil uansett ha minimal effekt
  4. USA vil uansett ha fokus på klima
  5. USA kan reforhandle avtalen

- "Fake news" Donald, konstaterte VGs Astrid Meland og innledet en kommentar slik:

"Det verste med Trumps nei til klimaavtalen er at verdens mektigste mann tror på falske nyheter."

Trump har begrenset støtte hjemme

De negative reaksjonene fra representanter for USAs næringsliv og storbyer kom raskt etter Trumps klimatale. I dag skriver VG om et diplomatopprør mot Trump og viser bl.a. til denne saken:

"Mandag kunngjorde chargé d’affaires David H. Rank, ved den amerikanske ambassaden i Beijing at han trekker seg. Overfor staben skal han ha gitt uttrykk for at han ikke kan forsvare Trump-administrasjonens beslutning om å trekke USA ut av klimaavtalen, melder New York Times."

Og i følge NTB viser en fersk måling utført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters at over 70 prosent fortsatt mener USA bør iverksette "aggressive" tiltak for å begrense den globale oppvarmingen, mens 68 prosent svarer at USA bør lede den globale innsatsen for å takle problemet.

Mostemmene

- Milliardæren Øystein Stray Spetalen berømmer Trump og slakter Paris-avtalen, kunne Dagbladet fortelle, men utover dette har mediedekningen her hjemme gjengitt få motstemmer i debatten om Trumps klimatale.

I en kommentar i Bergens Tidende i forkant av Trumps tale kalte imidlertid Bjørn Lomborg ved Copenhagen Consensus Centre Parisavtalen for en "papirtiger" og redegjorde slik for sine vureringer av klimaplanen til USAs forrige president, Barrack Obama:

"Selv om Obamas Clean Power Plan var blitt fulgt til punkt og prikke, ville den bare ha oppfylt en tredjedel av USAs løfter under Paris-traktaten. Hadde planen fått virke hele dette århundret, ville det ha redusert temperaturstigninger med bare 0,013 grader celsius ved århundrets slutt, ifølge min fagfellebedømte forskning som er gjort ved hjelp av FNs klimaendringsmodeller."

Han er nå positiv til at Trump trekker USA ut av Parisavtalen og begrunner det slik overfor NTB:

"Vi burde benytte denne sjansen til å erkjenne svakhetene i tilnærmingene fra Kyoto og Paris og endre kurs. For å løse global oppvarming må vi investere mye mer i å gjøre grønn energi konkurransedyktig. Hvis produksjon og lagring av sol- og vindkraft var billigere enn fossil energi, ville det ikke vært nødvendig å tvinge eller subsidiere noen til å slutte å forbrenne kull og olje."

På nettsidene til de norske klimaskeptikerne, Klimarealistene, som i perioder tidligere har gjort seg gjeldende i mediedebatten, innleder kjemiprofessor Ole Henrik Ellestad sin kommentar til Trumps tale slik:

"Trumps ‘exit’ fra Parisavtalen (PREXIT) betyr minimalt for klima som varierer naturlig, og ingenting for de mange innbyggerne i de mange landene som notorisk setter klima på 16. plass, nederst på listen over oppgitte samfunnsutfordringer. Men det betyr mye for den etablerte ‘elite’ i USA, som Trump har lite til overs for, og i EU.

Hvordan Trumps beslutning vil påvirke det internasjonale klimasamarbeidet og oppfølgingen Parisavtalene vil månedene og årene framover vise. Nedenfor har vi blant annet samlet lenker til den siste tidens mediedekning og -debatt i Norge om Trumps klimapolitikk.

________________________________

Aktuelle lenker:

Kommentarer fra norsk sivilsamfunn:

Tidligere klimasaker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:


Søk:

Avansert søk

Medienes kommentarer til Trumps klimabeslutning:


"USAs president bekrefter sin forakt for vitenskap, kunnskap og internasjonalt samarbeid. USA ønsker ikke lenger å bedrive globalt lederskap, og isolerer seg enda mer. Konsekvensene for verdenssamfunnet kan bli dramatiske."

Lederkommentar
i Bergens Tidende 03.06.17

"At Trump velger å ta USA ut av klimaavtalen som ble undertegnet av 195 land i Paris i 2015 er et alvorlig tilbakeslag i kampen mot global oppvarming. Trumps avgjørelse er et uttrykk for en forkastelig ansvarsfraskrivelse i møte med en av vår tids aller største utfordringer."

Lederkommentar
i VG 03.06.17

"Han sjokkerere oss igjen og igjen, men utfører bare den politikken han gikk til valg på. En reaksjonær, egoistisk og dum politikk."

Lederkommentar
i Dagsavisen 03.06.17

""Donald Trump vil gå inn i historien som en historisk uansvarlig og uforutsigbar amerikansk president."

Lederkommentar
i Vårt Land 01.06.17

"Følger verdens ledere opp Parisavtalen, blir effekten av Trumps kunnskapsløse styre mindre."

Lederkommentar
i Aftenposten 01.06.17

"Et viktig utgangspunkt for å forstå dynamikken i USAs klimapolitikk er dette: På få områder har den sterke politiske polariseringen i det amerikanske samfunnet slått hardere ut enn i klimasaken. Undersøkelser viser at republikanske velgere er blitt mindre bekymret for klimaendringer, samtidig som demokratenes velgere er blitt mer bekymret.

Geir Ramnefjell
i Dagbladet 03.06.17

"Det verste med Trumps nei til klimaavtalen er at verdens mektigste mann tror på falske nyheter. Og det er den falske nyheten om at menneskene ikke varmer opp kloden Donald Trump har sagt han tror på, og som nå ligger bak når han sier nei til Parisavtalen."

Astrid Meland
i VG 02.06.17

"Trump representerer en reaksjon på Obama på de fleste områder. Når det gjelder miljø og klima er forskjellen enorm. Parisavtalen var et av høydepunktene i Obamas presidenttid. Han brukte sin utøvende makt til å gjennomføre utslippskutt hjemme og støtte klimatiltak utenlands. Etter flere års diplomatisk innsats fant USA og Kina sammen i klimapolitikken, noe som var en viktig årsak til at klimaforhandlingene i Paris ble en suksess."

Per Olav Ødegård
i VG 02.06.17

"USA melder seg ut av de gode kreftene i verden, og etablerer sin egen ondskapens akse av klimasabotører."

Geir Ramnefjell
i Dagbladet 01.06.17

"Donald Trump abdiserer USA fra internasjonalt lederskap, nå også i klimakampen."

Per Olav Ødegård
i VG 01.06.17

"Når USA sporer av i klimaarbeidet, kan det bli tidkrevende å få landet med igjen selv etter at Trump har forlatt Det hvite hus. Det kan bli den tunge arven etter Trump."

Kjetil B. Alstadheim
i Dagens Næringsliv 01.06.17

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.