Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Afrika - på god vei mot FNs bærekraftsmål?

Det Afrika som i følge The Economist i 2000 var «det håpløse kontinentet» var i 2011 blitt kontinentet som «stiger frem» («Africa Rising»). Mange har stått på for å endre våre bilder av Afrika, men hvordan ser framtiden ut etter et drøyt tiår med økonomisk vekst i mange av landene? FN mener nå at FNs nye bærekraftsmål vil endre kontinentet, mens Rick Rowden frykter at kontinentets videre utvikling blir hindret av dagens handels- og investeringsavtaler.

Fredag 05. februar 2016

Under tittelen "Afrika stiger frem" skrev The Economist i 2011:

"Etter tiår med lav vekst har Afrika en reell sjanse til å følge i Asias fotspor."

Og ut fra den globale befolkningsutviklingen mente den svenske legen og statistikeren Hans Rosling i fjor vår at for neste generasjon vil Det indiske havet vil være det Atlanterhavet har vært for dagens og at den smarteste eiendomsinvesteringen du kan gjøre i dag er å investere i strandeiendommer i Somalia. Det siste året er det det imidlertid stadig flere som har stilt spørsmål ved om Afrika fortsatt "stiger frem".

- Afrika stiger frem? Si det til de millioner som fortsatt er fanget i fattigdom, skrev for eksempel den prisbelønte nigerianske journalisten og advokaten Chude Jideonwo i en kommentar for CNN rett før jul ifjor, mens den kenyanske rettighetsforkjemperen Sungu Oyoo konkluderte slik i et blogginnleggPampazuka News:

"Det fleste afrikanske landene har ikke lykkes i å forvandle den mye omtalte økonomiske veksten til økonomisk utvikling for sine borgere. Afrika stiger derfor i hovedsak fram til fordel for multinasjonale selskaper og lokale eliter."

- Stans plyndringen av Afrika, var også oppfordringen i New York Times fra FNs tidligere generalsekretær, Kofi Annan, da han la fram "Africa Progress Report 2013". Nettstedet E24 oppsummerte rapportens hovedfunn slik:

"Skatteunndragelser, internprising og avtaler inngått under bordet. Alt dette plyndrer Afrika for mer penger enn man mottar i bistand og utenlandske investeringer til sammen." 

En utvikling til fordel for multinasjonale selskaper og lokale eliter er imidlertid ikke den uttalte visjonen til Den afrikanske unionen (AU). Da AU i 2013 ble enige om Agenda 2063 ble den beskrevet som:

"En global strategi for å optimalisere bruken av Afrikas ressurser til fordel for alle afrikanere." 

Men skatteunndragelser og plyndring av Afrikas ressurser er på ingen måte de eneste utfordringene for kontinentet. I en kommentar i Dagsavisen nylig fremhevet Afrika-kjenner Maren Sæbø fem utfordringer Afrika står overfor i 2016: økonomien, politisk lederskap og maktskifter, helsevesenet, salafijihadistiske grupper og klimaforandringer, og konkluderte:

"Blant 54 land er det selvsagt noen det vil gå bra med i 2016, og noen det vil gå forferdelig ille med. Men det som er sikkert er at det kan bli bratt for noen hver."

- AUs Agenda 2063 i takt med FNs bærekraftsmål

- Bærekraftsmålene er i takt med Afrikas egne prioriteringer, kunne vi lese i desember-utgaven av FN-Magasinet "Africa Renewal" i 2015, som blant annet hadde intervjuet Maged Abdelaziz, spesialrådgiver for Afrika for FNs generalsekretær. Han ble spurt om arbeidet med FNs nye bærekraftsmål og AUs Agenda 2063 og svarte blant annet:

"Med utgangspunkt i våre diskusjoner med Afrika-gruppe i FN og Den afrikanske unionen er de to agendaene gjensidig forsterkende og samstemte. Det noen forskjeller, men disse vil ikke på noen måte påvirke hvordan disse agendaene gjennomføres av de to organisasjonene."

Og den forrige spesialrådgiveren, Amina Mohammed, har tro på en verden uten fattigdom og peker på mens FNs tusenårsmål "bare tok fatt i symptomene", så omfatter FNs bærekraftsmål også redskaper for å nå målene og å finansiere dem. Andre er mer usikre på om forholdene ligger godt til rette for Afrikas utvikling i årene fremover.

- Afrikas oppsving er over

- Utsiktene til økonomisk vekst i Afrika er fortsatt relativt gode- hverfall så langt, konkluderte forskere ved Det italienske instituttet for politiske studier (ISPI) i rapporten "Africa - Still Rising?" i oktober ifjor, samtidig som IMF varslet:

"Svakere økonomisk vekst i Afrika sør for Sahara, mens de globale rammebetingelsene svekkes."

- Sklir Afrika tilbake til bare rot? Nei, mener Carlos Lopes i FNs økonomiske kommisjon for Afrika (UNECA). I et intervju med den sør-afrikanske avisa Mail&Guardian i november ifjor pekte han på fem grunner til at Afrika vil fortsette å stige frem og konkluderte:

"I et historisk perspektiv brukte Tyskland 60 år på å doble sitt brutto nasjonalprodukt (BNP), Storbritannia brukte 150, mens Afrika har gjort det på 15 år. Vi skal derfor ha tro at denne voksende kurven er avgjør fordi det bare er ett land som har slått oss og det er Kina."

Om veksten i Afrika vil fortsette har vært tema for debatt i mange miljøer det siste året og blant de som har ytret seg er Rick Rowden, som med bakgrunn fra Action Aid og UNCTAD nå skriver på en doktorgrad i økonomi ved Jawaharlal Nehru University i New Delhi.

- Afrikas oppsving er over, mener Rowden, som i en kommentar i tidsskriftet Foreign Policy nylig innledet slik:

"Afrika ville aldri kunne komme særlig langt uten industri - og det kan de ikke gjøre med dagens handels- og investeringsavtaler."

Han utdypet det slik:

"Afrika har hatt problemer med industrialisering fordi dens ledere kjøpte troen på frie markeder og frihandel, som ble tilbudt dem av Verdensbanken, IMF og økonomiavdelingene ved de beste universitetene i løpet av de siste 30 årene. Det som har vært særlig skadelig er kravet om at Afrika måtte oppgi bruken industripolitikk, som midlertidig handelsbeskyttelse, subsidiert kreditt, favoriserende skatteregimer og offentlig støttet forskning og utvikling. Et resultat av dette er at afrikanske land har unnlatt å bruke disse viktige verktøyene, som de kunne ha brukt til å bygge opp sin innenlandske industri."

Rowdens analyse har mye til felles med analysene til den norske økonomen Erik Reinert, som for noen år tilbake mente at politikken som ble gjennomført i forbindelse med FN tusenårsmål skapte "et system av 'velferdskolonialisme', som bare øker de fattige landenes avhengighet og hindrer mer enn å fremme langsiktige strukturelle endringer".

- Mange Afrikanske land har dessverre skrevet under på WTO-regler som klart begrenser deres 'politiske handlingsrom' for å bruke slik politikk, skriver Rowden nå og mener at situasjonen har blitt ytterligere forverret med stadig nye frihandelsavtaler og bilaterale investeringsavtaler fremmet av rike land de siste 15 årene.

Hvordan det går gjenstår å se, men uansett er det klart at våre bilder av Afrika endrer seg. 

Afrika-bilder i endring

Med sin statistikk på Gapminder viser Hans Rosling at afrikanere i gjennomsnitt fortsatt tjener mindre og lever kortere enn vest-europeere, men samtidig at utviklingen i Afrika når det gjelder disse indikatorene har fulgt etter utvikling i Vest-Europa, særlig når det gjelder økt levealder. Han har også vist at nordmenn flest tror verden, særlig den fattigste delen av den, er verre enn den faktist er. Det er en utfordring mange har sett og mange har gjennom de senere årene vært med på å endre medienes og bistandens tradisjonelle bilder av Afrika som et kontinent av krig og konflikt, nød og elendighet.

- Vi har konstruert et ensidig bilde av Afrika som et kriserammet kontinent som vi må hjelpe. Dette må endres, skrev daværende utviklings- og miljøminister Erik Solheim (SV) i en kronikk i Dagbladet i 2007. Den skrev han i forbindelse med at UD arrangerte konferansen "Nye bilder av Afrika", om suksesshistorier, mangfold, framtidstro og muligheter.

Samme året satte Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) våre bilder av Afrika som tema for sin årlige kampanje og noen år senere oppnådde de stor oppmerksomhet over hele verden med sin parodivideo "Radi-Aid", der forholdet mellom Norge og Afrika var snudd på hodet. Gjennom kampanjen "Nyt Afrika" bidro en rekke norske miljø- og utviklingsorganisasjoner til kritisk debatt om Norges handel med Afrika, mens Kjell Roland i Norfund, tok til orde for økte norske investeringer i Afrika og begrunnet det slik i et intervju med Aftenposten i 2011:

"Afrika er antagelig den mest lønnsomme verdensdelen å investere i. Det har kineserne skjønt, og det er det på tide at også norske private investorer forstår."

Dette kan det synes som stadig flere forstår og i fjor vår kunne Bistandsaktuelt rapportere at "Norge tjener rått i Afrika". Men den økonomiske veksten er én ting, utvikling til beste for folk flest noe annet, slik for eksempel rapporten "Afrikas 99%" fra Fellesrådet for Afrika i 2013 og den pågående debatten om Statoils virksomhet i Angola viser. Det er også en del av den uttalte intensjonen når Norfund og andre inviterer til Næringslivets Konferanse for Internasjonalisering og Utvikling 2016 i Oslo 16. februar og presenterer seg slik:

"Næringsutvikling blir en viktig del av Norges framtidige utviklingssamarbeid. Hvordan skal privat og offentlig sektor samarbeide for å fremme vekst og jobbskaping i utviklingslandene?"

Vi får håpe at konferansen også bidrar til at våre nye Afrika-bilder i økende grad vil reflektere en utvikling til beste for folk flest i Afrika. Og det vil nok Fellesrådet for Afrika følge med på, som inviterer til lansering av nye nettsider (afrika.no) den 18. februar, der blant andre Sean Jacobs fra Africa Is A Country, skal holde innlegg om hvordan sosiale bevegelser på nettet kan ha en betydning for det som skjer i den virkelige verden.


Aktuelle lenker:

Internasjonale medieklipp og -debatt:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Oljesmellen tvinger Nigeria til å søke nødlån, Dagens Næringsliv (NTB) 01.02.16
  Oljerike Nigeria, Afrikas største økonomi, har bedt Verdensbanken og Den afrikanske utviklingsbanken om et nødlån på 3,5 milliarder dollar (over 30 milliarder kroner), skriver Financial Times.
 • Året det kan bli bratt, kommentar av Maren Sæbø i Dagsavisen (nye meninger) 18.01.16
  Det er ikke lett å spå på vegne av 54 land og én milliard mennesker, men noen utfordringer vil åpenbart prege Afrika i 2016.
 • Korrupsjonen øker i Afrika, Dagens Næringsliv (NTB) 27.12.15
  Nærmere 75 millioner afrikanere har i løpet av året måttet betale bestikkelser til korrupte tjenestemenn, konstaterer Transparency International.
 • Historisk WTO-konferanse i Nairobi, NRK nyheter 15.12.15
  Ministre fra 162 land deltar på toppmøtet i Verdens handelsorganisasjon som åpner i dag i Kenyas hovedstad. For første gang arrangeres en slik konferanse i Afrika.
 • Afrikas nye ledestjerne, kommentar av Kåre Eriksen i Vårt Land (verdidebatt) 14.12.15
  Mens vi rystes av fascismens frammarsj i Vesten, skjer det heldigvis gledelig ting andre steder. Da Tanzania avholdt presidentvalg nylig, var det den forholdsvis ukjente John Magufuli som stakk av med seieren. Nå er Magufulis navn på alles lepper, ikke bare i Tanzania, men i hele Afrika.
 • Lover milliarder til Afrika, Dagens Næringsliv+ 07.12.15
  Kina gir ikke opp drømmen om økt innflytelse i afrikansk økonomi. President Xi Jinping lovet 60 milliarder dollar under en rundreise. Målet er å skape økonomisk vekst for Afrika – og Kina.
 • Dropper kineserne safaritur til Afrika?, Aftenposten 04.12.15
  Når Kina-Afrika-toppmøtet åpner i Johannesburg i dag, vil den kinesiske presidenten trolig love både langsiktig samarbeid og nye investeringer. På bakrommet derimot, vil praten gå om ulydene i den kinesiske vekstmotoren.
 • Kritisk valgår i Afrika, kommentar av Ingrid Finess Evensmo i Dagsavisen (nye meninger) 30.11.15
  Økende politisk vold og undertrykkelse preger Burundi etter årets omstridte presidentvalg. Neste år avholdes valg i en rekke av Burundis naboland. Freden og stabiliteten i regionen er truet dersom heller ikke disse gjennomføres etter planen.
 • Angola: Norges "perfekte partner" i 40-årskrise, Aftenposten 11.11.15
  Norges "perfekte partner" i Afrika feirer 40 år som selvstendig land med en oljekrise som får nedturen i Norge til å blekne, internasjonal fordømmelse - og uten norske journalister til stede.
 • Middelklassen som ble borte (Afrika), Vårt Land 02.11.15
  Den afrikanske middelklassen er mye mindre enn tidligere antatt, mens en søkkrik elite vokser raskt. Bare i Latin-Amerika er ulikhetene større.
 • Frykter Afrika-kutt, Vårt Land 16.10.15
  Erik Solheim, som leder OECDs bistandskontor, frykter at Afrika kan bli den store taperen når asylregningene nå stiger kraftig i europeiske land.
 • Kinas Afrika-suksess på vippepunktet, Vårt Land 12.10.15
  Beijing har de siste 10–15 årene satset tungt i Afrika. Nå truer imidlertid Kinas økonomiske nedkjøling med å dempe etterspørselen etter afrikanske råvarer.
 • Vinneroppskrift i Afrika, kommentar av Stein Hansen og Jan Ludolph Andersen i Dagens Næringsliv 17.06.15
  Afrika har betydelige naturressurser og en voksende middelklasse på 300 millioner.
  Hovedutfordringen er tilgang på teknologi og god ledelse som kan utvikle investeringsmulighetene i tråd med hva landene selv etterspør. Fremme av handel og investeringer fra norsk næringsliv i Afrika må ta som utgangspunkt at det skal bidra til langsiktig lokal bærekraftig næringsutvikling. Målsetningen til Innovasjon Norge er internasjonalisering av norsk næringsliv gjennom aktiv tilstedeværelse, men de dekker kun Sør-Afrika, Kenya, Tanzania og Uganda.
 • En fremtidsrettet avtale for Afrika, lederkommentar i Aftenposten 14.06.15
  En frihandelsavtale som dekker hele det afrikanske kontinentet, er en gammel drøm. Denne uken kom visjonen et stort skritt nærmere virkelighet, da utsendinger fra 26 afrikanske land grunnla frihandelsområdet TFTA på et møte i den egyptiske feriebyen Sharm el-Sheikh.
 • Færre går sultne – unntatt i Afrika, Vårt Land 29.05.15
  Siden 1990 har verdens befolkning økt med to milliarder. Likevel går 200 millioner færre sultne i 2015. Afrika er unntaket fra suksessen.
 • 2015 er kvinnenes år i Afrika, kommentar av Bodil Maal i Dagsavisen (nye meninger) 30.04.15
  Den Afrikanske Unionen (AU) har erklært 2015 for Afrikas kvinneår - nærmere bestemt året for «Kvinners myndiggjøring og utvikling».
 • Satsar meir på Apple enn Afrika, Vårt Land 16.03.15
  Norske selskap hentar store utbytte i Afrika, men Oljefondet er forsiktige. Aksjeposten i Apple er meir verdt enn heile Afrika-investeringa.
 • Sultens pris, Kommentar av Bodil Maal i Dagsavisen (nye meninger) 05.03.15
  Mens tusenårsmålet om å halvere antall underernærte innen 2015 har dokumentert positive resultater i Asia og Latin Amerika - er det få resultater å vise til i Øst-Afrika og Mosambik.
 • 130 år siden Afrika ble delt opp, Vårt Land 03.03.15
  Målet var å dele Afrika mellom seg i fredelige og ordnede former. Det endte med tallrike blodige konflikter.
 • Ni tiltak for større matsikkerhet, kronikk av Kofi Annan i Aftenposten 24.01.15
  Hvordan kan vi gjøre Afrika til verdens nye spisskammer?
 • Silkeveien mot Afrika, kommentar av Maren Sæbø i Dagsavisen (nye meninger) 19.11.14
  Båndene mellom Kina og Afrika blir stadig flere. Men de er ikke alltid som vi tror.
 • Mørke skygger over Afrika-handel, kommentar av Geir Ove Fonn i Vårt Land 12.11.14
  Nordmenn og regjeringen vil gjerne handle mer med Afrika. De har neppe olje fra en afrikansk diktator fremst i tankene.
 • Gi oss afrikanske varer, Kommentar av Thomas Haug i Bergens Tidende 19.10.14
  Norsk handel med Afrika kan være bidrag til mindre fattigdom.
 • Nye beregninger: Om hundre år kan halvparten av jordas befolkning komme fra Afrika, Dagbladet 20.09.14
  Stikk i strid med tidligere beregninger, ser det nå ut til at jordas befolkning vil øke kraftig fram mot år 2100, melder nyhetsbyrået Reuters. Grunnen til dette er først og fremst at det fødes flere barn i Afrika sør for Sahara enn ventet.
 • Yara vil bygge for milliarder i Afrika, Dagens Næringsliv 04.09.14
  Yara International planlegger en ureagjødselsfabrikk til 2,5 milliarder dollar, eller 15,5 milliarder kroner, i Vest eller Øst-Afrika, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg News. Yara har vært i samtaler med myndighetene i land som Tanzania, Angola, Ghana, Nigeria og Mosambik, som skal forsyne så vel det afrikanske markedet, som eksportmarkeder.
 • Anklager TV 2 for Afrika-stereotypier, Dagsavisen 28.08.14
  TV 2s «Ingen kjære mor» kritiseres for å spille på stereotypier og gjøre Afrika mer eksotisk enn det er.
 • Hvorfor Afrika, TV 2?, kommentar av Sigbjørn Kiserud i Dagsavisen (nye meninger) 28.08.14
  TV 2 dumper seks bortskjemte jenter i en afrikansk by og lager underholdning av det. Her bør det ringe mange varselbjeller.
 • Det nye kappløpet om Afrika, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten (meninger) 07.08.14
  Afrika og Kina er hver på sin måte vår tids nye økonomiske stjerner, og USA er redd for å komme på etterskudd. Derfor inviteres 45 afrikanske statsoverhoder til Washington.
 • Obama vil ta Afrika tilbake etter år med kinesisk innflytelse, Aftenposten 07.08.14
  Kineserne handler dobbelt så mye med afrikanske handelspartnere sammenlignet med USA. - Afrika blir en kommersiell slagmark, sier eksperter.
 • USA vil investere for 87 milliarder i Afrika, E24 (NTB) 06.08.14
  Amerikansk næringsliv vil investere for 14 milliarder dollar i Afrika, opplyser en kilde i Det hvite hus. President Barack Obama vil selv kunngjøre avtalene senere tirsdag.
 • To millioner barn under fem år dør hvert år i Afrika, VG (NTB) 23.06.14
  Hvert år dør to millioner barn under fem år i Sentral- og Vest-Afrika.
  Det er en tredel av alle barnedødsfall i den aldersgruppen i hele verden.
 • Skatt for utvikling, kommentar av Frøydis Olaussen i Bergens Tidende 12.06.14
  Skal handel få Afrika ut av fattigdom, trengst det systemer som hindrer skattesnusk fra internasjonale selskaper.
 • Mæland vil satse på Afrika, Dagens Næringsliv (NTB) 02.06.14
  Mæland skisserer videre tre satsningsområder: Fremforhandling av handelsavtaler og investeringsavtaler, Økt tilstedeværelse av Innovasjon Norge og Bidrag til at norske delegasjoner, Norges Sjømatråd og kongehuset skal bli invitert med på besøk
 • Satser tyngre i Afrika, Dagens Næringsliv 28.05.14
  Jotun-sjefen tror på sterk vekst i malingssalget i Afrika og tar sikte på å bygge flere nye fabrikker der.
 • Gambler på ny grunn, Bergens Tidende (innsikt) 04.05.14
  Finnes det mindre olje i Afrika enn i OECD-landene? Nei, men høy politisk risiko gjør det dyrere å utvinne den. Men nå kommer Kenya og Uganda. Og kanskje Kongo.
 • Jobber for Afrikas rikeste mann, Aftenposten 11.04.14
  Aliko Dangote (56) er det nærmeste du kommer en næringslivets superstjerne i Afrika. En svart Rockefeller. Bak suksessen står en nordmann: Knut Ulvmoen.
 • Lønnsomt landbruk, kommentar av Melinda Gates i Dagens Næringsliv (meninger) | 31.03.2014
  Det er ikke olje eller gull som skaper vekst i Afrika. Det er bøndene, og mange av dem er kvinner.
 • Skal vi gi beng i Afrika?, kommentar av Ole Mathismoen i Aftenposten 28.02.14
  Det er svært fristende å ta Ugandas president på ordet, og droppe mye av bistanden til Afrika.
 • Solheim skeptisk til stans i Uganda-bistand, VG 27.02.14
  Tidligere utviklingsminister Erik Solheim frykter det er de homofile i Uganda som blir skadelidende av bistandsstans, mens de politiske ledere i Afrika og Vesten blir populære på hver sin måte.
 • Afrika er ikke ett land, kommentar av Kjetil Tronvoll i Aftenposten 25.01.14
  «Jeg vil aldri investere i Afrika», uttaler Jens Ulltveit-Moe kategorisk under Davos toppmøtet, med referanse til Yara-korrupsjonssaken i Libya. En uttalelse tilsynelatende tuftet på mangelfull kunnskap, mangelfull interesse for økonomisk gevinst, og/eller fordommer som en næringslivsleder med, presumptive, internasjonale ambisjoner helst ikke bør inneha.
 • Ulltveit-Moe: Jeg vil aldri investere i Afrika, Aftenposten 23.01.14
  - Hold deg unna enkelte land og regioner, er konklusjonen fra to av våre mest profilerte næringslivsledere etter korrupsjonssaken i Yara.
 • H&M: Vurderer å flytte fra Asia til Afrika, Aftenposten 16.01.14
  Hennes & Mauritz jakter på billige produksjon av billigklær i Afrika.
 • Kinesisk imperialisme i Afrika?, kommentar av Sjur Papazian i Dagsavisen (nye meninger) 13.01.14
  Kina er i dag Afrikas største handelspartner, og har blitt Afrikas største finansielle bidragsyter til vekstfrembringende infrastruktur, men vil den økonomiske modellen tjene det afrikanske kontinentets interesser?
 • Verdens største «demografiske dividende»,  kommentar av Kjetil Melkevik i E24 09.01.14
  Denne uken ser vi nærmere på en meget interessant demografisk utvikling. Det afrikanske kontinentet vil kunne bli hele verdens fabrikk og utbyttemaskin.
 • - Ikke se Afrika under ett!, E24 09.01.14
  Økende beskyttelse over egne handelsgrenser setter en stopper for verdensøkonomien. - Barrierene må settes ned, mener zambisk økonom.
 • Et kontinent med håp, lederkommentar i Afrika 27.12.10
  HVORFOR INVESTERER ikke norske og andre selskaper mer i Afrika? Det er fremtidens kontinent. Den som er tidlig ute, vil få mye igjen for sine penger og sin innsats. Mannen som sa dette, er den irske rockestjernen Bob Geldof. Ved siden av musikken har han tatt ansvar for utvikling i denne verdensdelen.

Søk:

Avansert søk

Africa Progress Reports:


"For Afrika sør for Sahara er 2015 et vendepunkt. Toppmøtene om bærekraftig utvikling, finansiering og klimaendringer setter ikke bare søkelyset på Afrikas behov for å akselerere utviklingen og tilpasse seg den globale oppvarmingen, men også på regionens presserende energikrise. To av tre afrikanere mangler tilgang til elektrisitet."

Africa Progress Report 2015

"Afrika er et rikt kontinent. Noen av disse rikdommene - spesielt olje, gass og mineraler - har drevet frem rask økonomisk vekst det siste tiåret. Den ultimate målet på fremgang er imidlertid menneskers velvære - og Afrikas siste vekst har ikke gjort på langt nær så mye som den burde for å redusere fattigdom og sult eller forbedre helse og utdanning."

Africa Progress Report 2014

"Afrikas økonomier har ridd på toppen av en global råvarebølge som kan forvandle kontinentets fremtidsutsikter. Africa Progress Report 2013 forklarer hvordan denne enestående sjansen kan løfte millioner ut av fattigdom og styrke mulighetene for kommende generasjoner."

Africa Progress Report 2013

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.