Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Tro og tvil i en skjebnetid for jordas klima

Kampen om hjerter og hjerner i klimakampen tilspisser seg. Mens lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, er under hardt press etter feil i panelets klimarapport, advarer stadig flere mot å la klimaskeptikerne slippe til. Jordas framtid står på spill, hevdes det, og da bør vi ikke sjanse på at skeptikerne har rett. Denne uka ble slike spørsmål også tatt opp i Stortingets spørretime.
Torsdag 11. februar 2010
Linker oppdatert: Fredag 19. mars 2010

Rajendra Pachauri

- Mektige interesser og klimaskeptikere vil jobbe overtid for å blokkere lovgivning og diskreditere forskning fram mot det neste globale klimatoppmøtet i Mexico, skrev lederen for FNs klimapanel (IPCC) Rajendra Pachauri i den britiske avisa The Guardian i begynnelsen av januar (les mer her). Og det er neppe tatt helt ut av luften.

Pachauri selv uttalte nylig til den indiske avisa Hindustan Times at (les mer her):

"... det er 2300 lobbyister i Washington, som har som eneste jobb å sørge for at det ikke utvikles noe politikk eller lovgivning for å takle klimaendringene."

Og sist helg kunne for eksempel den britiske avisa The Independent fortelle at "tenketanker tar oljepenger og bruker det til å finansiere klimafornektere" (les mer her). Det dreier seg om tenketanker som Atlas Economic Research Foundation i USA og International Policy Network i England, som skal ha mottatt "hundretusner av pund" fra oljeselskapet ExxonMobil.

Likevel, etter "climategate" (stjålne e-poster fra klimaforskere, les mer her) og påvisning av feil i klimapanelts rapport har det kritiske fokuset i økende grad blitt rettet mot klimapanelet og Pachauri selv.

- Påstanden om at isbreene i Himalaya kan være smeltet bort innen 2035 var en beklagelig feil, erkjente Pachauri i midten av januar (les mer her) og stadig flere aviser laget oversikter over "klimajukset", som i Dagbladet Magasinet 4. februar (les mer her):

"Klimatrusselen er fortsatt like reell, men slurv, naivitet og overdrivelser fra aktivister, forskere og FNs klimapanel har gitt klimaskeptikerne vann på mølla, skapt mediestorm, men også brakt fram viktig kritikk mot et forskningsmiljø man ikke skulle tro hadde behov for å overdrive."

Og verre skulle det bli. - Klimaboss bør gå, skrev Jan Arild Snoen på E24 denne uka og viste til nye avsløringer i britiske aviser (les mer her):

"En serie avsløringer i britiske kvalitetsaviser har ført til at både Sunday Times og Sunday Telegraph på lederplass har krevd Pachauris avgang. Det dreier seg om feil i rapportene som avslører at kvalitetssikringen av IPCCs arbeid er mangelfull."

Kritikken mot klimapanelets rapport bekymrer mange, ikke minst de som er bekymret for at kritikken kan svekke politikernes vilje til handling, som Drude Beer i avisa Nationen (les mer her):

"Problemet med klimaskepsisen er ikke muligheten for at de kan ha rett. Den muligheten er der, heldigvis. Selv om tusenvis av forskere verden over dessverre sier det motsatte. Problemet er at det kan være katastrofalt om skeptikerne ikke har rett. For tvilen blir brukt som en unnskyldning for passivitet i klimapolitikken. Plutselig kan det vise seg at vi har tvilt for lenge."

Og i Stortingets spørretime denne uka fikk miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) følgende spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP): Hva mener statsråden vi bør gjøre i forhold til FNs klimapanel og troverdigheten i rapporteringen deres?

I sitt svar sa Solheim bl.a. at "det er veldig nyttig at klimaskeptikerne påviser denne type feil i materialet" og konkluderte slik (les mer her):

"Til sjuende og sist er FNs klimapanel en gigantisk triumf for internasjonal vitenskap, for aldri har verdens politikere lagt til grunn en konsensus mellom et bredt spekter av vitenskapsfolk på den måten som her har skjedd. USAs president, Kinas president, Indias statsminister og EUs ledere – hele verden – bygger på dette."

Solvik-Olsen karakteriserte etterpå Solheim som "en sleip ål" (les mer her). Solheims kollega i England, Ed Miliband gikk nylig "til krig" mot klimaskeptikerne (les mer her) og Norsk klimanettverk, som denne uka satte søkelys på klimaskeptikerne på et debattmøte på Litteraturhuset i Oslo, har mer sans for Miliband enn Solheim (les mer her):

"Mye tyder på at klimaskepsisen er på frammarsj. Siv Jensen gikk nylig hardt ut mot angivelig uetterrettelighet i FNs klimapanel. Erik Solheim sier at klimaskeptikere er ”nyttige” for klimasaken, mens den engelske klimaministeren Ed Miliband inntar en langt hardere – og trolig modigere – posisjon."

De mener at skeptikerne rett og slett ikke ser "elefanten i rommet" (les mer her).

- Tvilen må selvfølgelig få komme fram, mener likevel Drude Beer i Nationen, mens andre, som økologivernbiolog Tormod V. Burkey er usikker på det. I et debattinnlegg i Dagsavisen konkluderer han (les mer her):

"Pressen, som slipper disse folka til i sine spalter, må også ta sin del av ansvaret for at vi kjører så friskt på veien til helvete."  

Tro og tvil, såvel som feil og fakta, fyller mediene i det mange oppfatter som en skjebnetid for jordas klima, slik vi også hadde det for to år siden (les mer her). I den situasjonen mener Burkey også at folk må ta ansvar selv:

"Til syvende og sist trenger folk å lese seg opp på denne materien selv – ta litt ansvar for egen opplysning. Skolens oppgave er å lære folk å lære, og å gi dem en viss forståelse av hvilke områder det er viktig å kunne noe om. Et fundamentalt premiss for demokratiet er at folket er opplyst. Om så ikke er tilfelle, har vi et demokratisk problem. Som alle avstemninger på nettsider rundt omkring dokumenterer, er det ingen vits å stemme over ting man ikke forstår."


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Mediedebatt og - klipp:

Internasjonalt:
 • How Wrong Is the IPCC?, Mother Jones 08.02.10
  What's going at the Intergovernmental Panel on Climate Change? After a rash of stories about inaccurate data in the reports produced by the world's preeminent climate science research organization, Kevin Drum wonders what impact the recent scandals have had on public opinion.
 • Think-tanks take oil money and use it to fund climate deniers, The Independent 07.02.10
  ExxonMobil cash supported concerted campaign to undermine case for man-made warming.

Kommentarer og debatt:

 • Skepsisens lyse sider, Kommentar av Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende 18.03.10
  Klimadebatten har snublet i sine egne føtter. Fredsprisvinner Al Gore prøver å løfte den på beina igjen.
 • Hva har vel de gjort for oss? Kommentar av Lars Haltbrekken i Nationen 17.03.10
  Glemmer vi våre etterkommere - vil de aldri glemme oss. Ordene er hogget i stein på trappa foran et av Butans templer. Vil vi bli husket skal vi låne våre ører til de som hevder at klimaendringene ikke er menneskeskapte, til de som mener at mennesket står over naturen og kan herje som vi vil.
 • Klimadebatt er ingen trussel, lederkommentar i Nationen 09.03.10
  Fredsprisvinner Al Gore var nylig i Norge for å lansere boka si «Vårt valg. Løsninger på klimakrisen». Boka har skapt nye bølgetopper i debatten om klimatrusselen. Men tsunamieffekten av kjendisbesøket uteble.
 • Året det var så kaldt, Kommentar av Halvor Finess Tretvoll i Dagsavisen 05.03.10
  Nobelprisvinner Al Gore er i Oslo for å lansere klimaløsninger i bokform. Toppmøtekollapsen i København og bråket rundt Klimapanelet har gjort det vanskeligere. Og viktigere.
 • Klimatrusselen kan ikke avfeies, Debatt av Erik Solheim i Aftenposten 04.03.10
  Jeg diskuterer gjerne med klimaskeptikere, og mengden avisinnlegg tyder ikke på at de har vanskelig for å slippe til. Men vi må kreve at de tar hensyn til all tilgjengelig kunnskap.
 • Klimaskeptikerne mangler troverdighet, Kronikk av Erik Solheim i Dagbladet 04.03.10
  Spenningen lå i lufta da verdens miljøvernministre møttes på Bali forrige uke. Lederen for FNs klimapanel, inderen Rajendra Pachauri, hadde bedt om et lukket møte for å ta opp innvendingene fra såkalte klimaskeptikere mot panelets rapport.
 • Tillit til FNs klimapanel, Kronikk av Thomas Cottis i Nationen 25.02.10
  Selv om FNs klimapanel har arbeidsmetoder som skal luke ut feil i rapportene er det blitt noen få tekniske feil i IPCCs delrapport nr. 2 fra 2007. Slikt er jo akademisk pinlig og skal ikke skje, men disse feilene har ingen påvirkning på hovedkonklusjonene verken i delrapport 2 eller hovedrapporten.
 • Ulikheter og klima, Debatt av Erling Wanvik i Nationen 22.02.10
  Global oppvarming, eller global nedkjøling, sistnevnte har forresten vært et velkjent faktum i et nedfrosset Norge i nærmere to måneder. Hva skal vi tro egentlig?
 • Kalde føtter, Kronikk av Halvard C. Hanssen i Bergens Tidende 21.02.10
  Langvarig kulde gir dårlig klima for debatter om global oppvarming, men debatten vil komme tilbake så snart det begynner å dryppe fra taket. Argumentene for klimaendringer blir mer troverdige for hver plussgrad. De blir mer troverdige for hvert eneste målbare resultat, og jeg tror på vitenskapsmenn. Det er ideologene deres som gir meg frysninger.
 • Klima-venterne, Kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet 19.02.10
  Politikere vil alltid gjøre det letteste først når de skal redde klimaet. Konsekvensen kan bli at de aldri klarer å ta de tunge og dyre avgjørelsene.
 • Nødvendig skepsis!, kommentar av Svenn Korset sr i Klassekampen 18.02.10
  Klassekampen har den 11/2 et stort oppslag om klima, og klimarealister er nevnt. Som styreleder for Klimarealistene vil jeg gi noen korrigerende fakta. Klimarealistene er en upolitisk organisasjon. Vi vil at viktige samfunnsmessige avgjørelser skal bygge på vitenskapelige fakta. Slike fakta prøver vi å bringe ut til folket, og vi baserer oss på fagfellevurderte arbeider av internasjonalt anerkjente vitenskapsmenn.
 • Solid klimaforskning, Kronikk av Knut H. Alfsen, Terje K. Berntsen, Trond M. Dokken, Helge Drange, Jon Ove Hagen, Inger Hanssen-Bauer, Ivar Isaksen, Ketil Isaksen, Eystein Jansen, Snorre Kverndokk, Øyvind Lie, Cecilie Mauritzen, Gunnar Myhre, Karen O’Brien, Kjell Olav Skjølsvik og Øyvind Paasche i Aftenposten 16.02.10
  De siste ukenes massive kritikk av FNs klimapanel er i stor grad grunnløs. Noen små fjær er blitt til en hel hønsegård.
 • Fimbulvinter, Kommentar av Sigbjørn Grønås i Bergens Tidende 13.02.10
  Tilfeldige variasjoner gir ekstreme forhold i år. Men én streng vinter gir ikke grunnlag for å avlyse den globale oppvarmingen.
 • For kaldt til å være sant?, Kommentar av Espen Utaker i Vårt Land 11.02.10
  Sør-Norge har nettopp lagt bak seg den kaldeste januar på 23 år. Det er lett å tro at den globale oppvarmingen har stoppet opp når gradestokken kryper under ti minusgrader. Flere klimaforskere spår at vi kan få flere hvite og kalde vintre i årene som kommer.
 • Klimaboss bør gå, Kommentar av Jan Arild Snoen på E24 10.02.10
  En serie avsløringer i britiske kvalitetsaviser har ført til at både Sunday Times og Sunday Telegraph på lederplass har krevd Pachauris avgang. Det dreier seg om feil i rapportene som avslører at kvalitetssikringen av IPCCs arbeid er mangelfull.
 • Fri oss fra den dårlige samvittigheten, Kommentar av Drude Beer i Nationen 10.02.10
  Problemet med klimaskepsisen er ikke muligheten for at de kan ha rett. Den muligheten er der, heldigvis. Selv om tusenvis av forskere verden over dessverre sier det motsatte. Problemet er at det kan være katastrofalt om skeptikerne ikke har rett. For tvilen blir brukt som en unnskyldning for passivitet i klimapolitikken. Plutselig kan det vise seg at vi har tvilt for lenge.
 • Stø kurs uaktuelt, Kommentar av Ole-Jacob Christensen i Nationen 10.02.10
  De stadig sikrere og mer skremmende prognosene fra FNs klimapanel tyder på at vi vil se betydelig avlingssvikt særlig i landene i Sør i tiårene som kommer. Allerede nå rammes mange regioner av at årstidene kommer ut av sin vanlige rytme med påfølgende avlingstap.
 • Klimaklok, Kommentar av Morten A. Strøksnes i Bergens Tidende 06.02.10
  De som tror vi ødelegger jordens klima opplever en hard og vond tid. Tenk om det ikke er sant?
 • Helt sikkert ganske usikkert, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 06.02.10
  Det er like greit å gi klimaskeptikerne rett først som sist: FNs klimapanel har faktisk ikke skrevet bibelen.
 • Klimaskifte i emning, Kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen 03.02.10
  Klimaforskningen har fått et imageproblem. Det forsvinner ikke ved å nekte kritikerne spalteplass.
 • Gjenstart i klimadebatten, Lederkommentar i Bergens Tidende 02.02.10
  Etter København-toppmøtet er mistroen i klimadebatten blitt påfallende. Det er ingen tjent med, aller minst våre etterkommere.
 • Forskning og debatt, Debatt av Tormod V. Burkey i Dagsavisen 02.02.10
   Jeg er ikke imponert over Hans Henrik Ramms måte å lese klimalitteraturen på (innlegg 1.2). Naomi Oreskes artikkel i Science fra 2004 er linket til på nettutgaven av min kronikk, og hennes presisering kan leses der. At dette ikke ble gjort i min kronikk skyldes de strenge plasshensyn som må tas.
 • Frp og klima, Lederkommentar av Anders Horn i Klassekampen 01.02.10
  Siv Jensen og Frp framstår som konspirasjonsteoretikere av verste sort når de framstiller det som om tusenvis av forskere innen et bredt spekter av fagdisipliner, som legger ned et utall timer på å finne ut av hva som skjer med klodens klima, er involvert i en slags verdensomspennende sammensvergelse for å begrense klimagassutslippene.
 • Den hellige klimaallianse, Kommentar av Rognvaldur Hannesson på E24 30.01.10
  I opptakten til klimamøtet i København ble det i tur og orden ringt med landets kirkeklokker. Det begynte på Svalbard. Jeg trodde ikke noen mente det var for varmt på Svalbard, men nu er den misforståelsen korrigert.
 • Ny storm kring klimaforskinga, kommentar av Per Anders Todal i Dag og Tid 29.01.10
  Klimapanelet til FN er i hardt vêr. Det er ikkje ufortent.
 • Paneldebatt igjen, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 28.01.10
  Et innbrudd i en epostserver, en feil om Himalaya og en kald vinter svekker FNs klimapanel. Det skaper vansker for Barack Obama.
 • Medias klimaansvar, debatt av Tormod V. Burkey i Dagsavisen 27.01.10
  Om vi ikke klarer å løse klimakrisen, må folk som Erik Bye, som forvirrer folk ved å skrive om ting de ikke har greie på, ta en vesentlig del av skylden. Pressen, som slipper disse folka til i sine spalter, må også ta sin del av ansvaret for at vi kjører så friskt på veien til helvete.
 • Hvor er klimaet i lærerplanen?, Debatt av Pål J. Kirkeby Hansen i Dagsavisen 22.01.10
  Det er fortsatt et stykke å gå før klima og bærekraft har fått sin rettmessige plass i utdanningen av framtidas lærere.
 • Indoktrinering om klima, Kommentar av Erik Bye i Dagsavisen 20.01.10
  Kunnskap er roten til alt godt. Men dersom en ser på klimaundervisningen i skoleverket, er den så ubalansert og ensidig at det er grunn til å kalle det indoktrinering om klima i skolen.
 • Klima: Har FN utspilt sin rolle?, kommentar av Steinar Andresen på Minerva 19.01.10
  COP15 i København er historie, og viser begrensningene i en FN-ledet prosess der alle 192 medlemsland skal få sagt sitt. Fremover vil vi se en fragmentering av arbeidet med å begrense klimautslippene – noe som ikke nødvendigvis er negativt.
 • Hva om vi tar feil?, Kommentar av Nils Chr. Stenseth i Dagsavisen 19.01.10
  Klimapolitikken må bygge på foreliggende faglig kunnskap – en kunnskap som, lik annen vitenskapelig kunnskap, har ulike grader av usikkerhet knyttet til seg.
 • Hvem skal løse klimakrisen?, Debatt av Arild Angelsen i Dagsavisen 19.01.10
  Lars Haltbrekken mener i Dagsavisen (11.1) at det er «grenseløs naivt» når jeg (9.1) tror at global klimapolitikk i økende grad vil utformes utenfor FNs klimakonvensjon, og kan se gode argumenter for en slik utvikling.
 • Å gjøre det usynlige synlig, Kommentar av Hilde Gunn Slottemo i Adresseavisa 18.01.10
  I en litt naiv tro på at verdens ledere vil finne gode løsninger for oss, krysser jeg og tusenvis av andre mennesker fingrene og setter vår lit til klimatoppmøtet i Mexico. For at miljøutfordringene i dag ikke er synlige, det kan vi ikke lenger skylde på!
 • Med buksene nede, Debatt av Svenn Korseth sr. i Morgenbladet 15.01.10
  I Morgenbladet 8. januar har Tove Gravdal en interessant artikkel under overskriften «Tillit ved nullpunktet». Hun tar opp Norsk Polarinstitutts rolle i Gahr Støre og Al Gores mediepåfunn før København-møtet. Som hun sier, det gikk visst litt fort for seg.
 • Klimaslaget er tapt, Stéphane Holmière(18) på Si:D i Aftenposten 15.01.10
  Er det ikke på tide at mediene, politikerne og akademia endelig innser at «slaget om klimaet» er tapt? Folk flest er, ifølge meningsmålingene, ikke spesielt redde for klimaendringene.
 • Kunnskap trumfer alt?, Debatt av Erik Knain og Astrid Sinnes i Dagsavisen 12.01.10
  Klimadebatten viser at lærebokas kvalitetssikrede og systematiserte kunnskap alene ikke er nok for å møte dagens og morgendagens kontroverser. Det må skolen, og lærerutdanningen, ta konsekvensene av.
 • Klimaforskning, men ingen klimajuks, Debatt av Rasmus E. Benestad i Dagsavisen 11.01.10
  Lene Johansen anklager klimaforskere for juks i sitt leserbrev 18. desember. Hun sikter til avviket mellom noen kurver basert på treringer og målte temperaturer for de siste tiårene. Dette avviket er beskrevet på side 473 i den siste rapporten fra FNs klimapanel
 • Livet som ung og naiv, Kommentar av Ingeborg Gjærum på E24 10.01.10
  Å avslutte karrieren som Natur og Ungdom-leder med å slå en splitter ny, internasjonal klimaavtale i bordet. Den skulle være ambisiøs i målsetningene om klimakutt, tilstrekkelig til å stanse klimaendringene. Den skulle være rettferdig – byrdene, i form av klimakutt og finansiering, skulle legges på de rike landene.
 • Vinnere og tapere, Kommentar av Jens Ulltveit-Moe i Aftenposten 08.01.10
  Bare når vi ser realistisk på København-prosessen, kan vi fra ruinene utvikle det beslutningssystemet som møter vårt ansvar overfor kommende generasjoner.
 • Naiv som få, Kommentar av Ingeborg Gjærum i Dagsavisen 08.01.10
  Vi har nok til tider hatt en litt naiv forventning til hvordan dette ville la seg løse, sa Erik Solheim i København. Visste vi ikke at Obama ikke kunne strekke seg lenger enn Senatet ville, kanskje? Visste vi ikke at Kina og India nekter å gi fra seg retten til å sikre utvikling (med tilhørende utslipp) for sin fattige befolkning?

Redaksjonelle artikler:

 • Hver andre nordmann mener klimatruselen er overdrevet, Dagbladet (NTB) 15.03.10
  I løpet av det siste året har mange snudd i klimaspørsmålet. Rundt halvparten av Norges befolkning tror ikke klimaforandringene er så alvorlige likevel.
 • I strupen på karbonlobbyen, Aftenposten 05.03.10
  Høyrekrefter og karbonlobbyen i USA har blåst små feil fra FNs klimapanel helt ut av enhver fornuftig proporsjon, mener Al Gore.
 • Al Gore i Oslo: - Ser ikke klimaendringene for bare snøstormer, VG Nett 05.03.10
  Tidligere visepresident i USA og fredsprisvinner Al Gore er i dag i Oslo for å promotere sin siste bok. Etter det tre år lange arbeidet med boken er han overbevist om at klimakrisen er mulig å løse.
 • Varsler gjennomgang av FNs klimapanel, Aftenposten (NTB) 27.02.10
  Flere feil er nylig påvist i den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC). Nå starter FN en full gjennomgang av panelet.
 • - Tilliten til klimapanelet må gjenvinnes, Dagbladet 26.02.10
  Klimarapporten fremskyndet issmelting i Himalaya med 300 år. Nå skal alle feilene granskes.
 • - Tilliten til klimapanelet må gjenvinnes, Dagbladet 25.02.10
  Klimarapporten fremskyndet issmelting i Himalaya med 300 år. Nå skal alle feilene granskes.
 • Ban Ki-moon ba miljøvernministere avvise klimaskeptikerne, Aftenposten 25.02.10
  - Ikke la skeptikerene avspore forhandlingene ved å overdrive svakhetene i rapporten, sa FNs gemeralsekretær.
 • - «Climategate» ødelegger for vitenskapen, Aftenposten 21.02.10
  Brite mener forskernes tillit nå står på spill.
 • Refser klima-skeptikerne, ABC Nyheter (NTB) 20.02.10
  Klimaforskningen lever og har det bra, til tross for feilgrep og skandaleoppslag, sier den framtredende britiske vitenskapsmannen Lord Martin Rees. USAs president Barack Obama refser klimaskeptikerne.
 • Klimapanelet må innrømme ny feil, Nettavisen 14.02.10
  Feilene fra FNs klimapanel dukker nå opp på rekke og rad.
 • - Erik Solheim er en sleip ål, Aftenposten 11.02.10
  Frps Ketil Solvik-Olsen med utenomparlamentarisk karakteristikk av miljøvernminister Erik Solheim (SV). Bakgrunnen er at Solheim i Stortinget i går åpnet for å lytte til de såkalte klimaskeptikerne, bl.a. når FNs klimapanel skal utarbeide en ny rapport.
 • Mener kampen for ozonlaget øker den globale oppvarmingen, Dagbladet Magasinet 10.02.10
  Forskergruppe har kommet fram til at det blir varmere når ozonhullet tettes.
 • Fokuserer på klima og sex, Nettavisen 09.02.10
  Pachauri har trukket tilbake uttalelsen om at isbreene i Himalaya vil forsvinne innen 2035, slik klimarapporten har konkludert. Nå får imidlertid den indiske IPCC-sjefen også kritikk for å ha forfattet og gitt ut en roman med god hjelp fra Indias største oljeprodusent, som har bidratt med økonomisk støtte i promoteringen av boken, skriver The Times.
 • Klimakjendiser skeptiske til klimaskeptikere, ABC Nyheter 09.02.10
  I kveld skal Norsk klimanettverk sette søkelys på klimaskeptikerne. De slipper ikke til en eneste skeptiker.
 • Nye feil i FNs klimarapport, Aftenposten 08.02.10
  Mer kritikk etter at britisk avis har avdekket slurv og feil.
 • Nok en feil oppdaget i klimarapporten, VG (NTB) 06.02.10
  FNs klimapanel (IPCC) har fått skarp kritikk for en skrivefeil i panelets siste hovedrapport. Nå er nok en feil oppdaget i rapporten.
 • Her er klima-jukset, Dagbladet Magasinet 04.02.10
  Miljøkampen har fått noen alvorlige tilbakeslag de siste ukene. Klimatrusselen er fortsatt like reell, men slurv, naivitet og overdrivelser fra aktivister, forskere og FNs klimapanel har gitt klimaskeptikerne vann på mølla, skapt mediestorm, men også brakt fram viktig kritikk mot et forskningsmiljø man ikke skulle tro hadde behov for å overdrive.
 • Mindre vanndamp i stratosfæren stagger oppvarmingen, Dagbladet 03.02.10
  Nuller ut deler av effekten av våre klimautslipp, viser fersk studie.
 • Pachauri: Ingen personlig unnskyldning for bretabbe, Vårt Land 03.02.10
  Han mener det holder med panelets felles beklagelse for Himalaya-bom.
 • - Klimaskeptikerne er nyttige, Aftenposten 01.01.10
  Men miljøvernminister Erik Solheim er ikke imponert over Siv Jensens angrep på FNs klimapanel.
 • - Vi skal ikke havne på motsatt ytterpunkt, Nettavisen 01.02.10
  Klimaspørsmålet fortjener mer debatt, men bør ikke havne på det motsatte ytterpunktet, mener Siv Jensen.
 • - Ikke mer snakk om global oppvarming, Aftenposten 31.01.10
  Frp-leder Siv Jensen går til frontalangrep på FNs klimapanel og antyder at rapporten fra panelet bygger på forfalskede data.
 • Klimaminister «til krig» mot skeptikerne, Aftenposten 31.01.10
  Storbritannias Ed Miliband går hardt ut mot dem som er skeptiske til klimaforandringene.
 • - Nobelprisvinner unnlot å rette feil i klimarapport, Dagbladet 31.01.10
  Ble advart i flere e-poster og samtaler før klimakonferansen i København.
 • Klimakrisen kan skape massepsykose, Nettavisen 30.01.10
  -Det vet vi fra panikkforskning, sier professor i sosialmedisin, Per Fugelli.
 • IPCC-sjef beklager feil om isbreer, Dagsavisen (NTB) 23.01.10
  Påstanden om at isbreene i Himalaya kan være smeltet bort innen 2035 var en beklagelig feil, sier lederen for FNs klimapanel IPCC Rajendra Pachauri. Men han vil ikke gå av som følge av tabben.
 • Slutter å snakke om global oppvarming, Dagbladet 22.01.10
  Greenpeace og det nye Klimadirektoratet heter det klimaendringer.
 • FNs klimapanel tabba seg ut i Himalaya, Vårt Land 21.01.10
  Beklagar feilaktig spådom om at isen i fjellriket ville smelte innan 2035.
 • Global oppvarming har stoppet opp. E24 18.01.10
  Den globale oppvarmingen har flatet ut, konkluderer amerikansk klimaforsker.
 • Ny klimaskandale trolig avslørt, Nettavisen 18.01.10
  Påstand fra FNs klimapanel blir når plukket fullstendig fra hverandre.
 • På kanten, Morgenbladet 15.01.10
  – NRK Dagsrevyen viste en reportasje som varslet 1–2 meter høyere havnivå dette århundret. Og etterpå gikk du god for at dette ikke var en overdrivelse. Har du med denne uttalelsen bidratt til å svekke klimaforskningens troverdighet? – Nei, det er tvert imot troverdig å presentere oppdatert kunnskapsstatus slik vi gjorde i København.
 • Spår mini-istid i opp til 30 år, VG 12.01.10
  Forskere mener temperaturøkningen 3000 meter under overflaten i Atlanterhavet og Stillehavet har stanset opp.
 • USA satser på atomkraftverk mot klimaendringer, Dagens Næringsliv (NTB) 12.01.10
  Obama-administrasjonen går inn for at det for første gang på mange år skal bygges et nytt atomkraftverk for å skape bedre energiforsyning og bekjempe klimaendringer.
 • – Grenseløst naivt, Dagsavisen 11.01.10
  Ikke kast FNs klimaforhandlinger på dynga, advarer Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.
 • Kina: Vi fikk det som vi ville i København, VG (NTB) 09.01.10
  Kinesiske forhandlere oppnådde det de ville under klimaforhandlingene i København i desember, ifølge en framtredende representant for den kinesiske ledelsen.
 • Et avgjørende tiår, Le Monde Diplomatique 09.01.10
  Utslippstoppen bør ifølge klimaforskere komme innen 2020. Samtidig peker oppturen etter finanskrisen på nye problemer for produksjonsregimet. Vil de ti neste årene avgjøre planetens skjebne?
 • Sveriges klimatalibaner vender hjem, Aftenposten 08.01.10
  Reinfeldt gjorde klima til sin viktigste sak under formannskapet, og Københavnkonferansen ble en kalddusj. EU ønsket å sitte i førersetet i København ved å gå foran som et godt eksempel. Isteden fikk beinhard realpolitikk dominere.
 • Tillit ved nullpunktet, Morgenbladet 08.01.10
  Rapporten Melting snow and ice. A call for action er laget av Norsk Polarinstitutt i Tromsø, der Jan-Gunnar Winther er direktør. Den er hasteskrevet på oppdrag fra nettopp Støre og Gore, og er et sammendrag av ny og ikke fullt så ny forskning om issmelting og økende havnivå.
 • Global oppvarming?, Aftenposten 08.01.10
  Den globale oppvarmingen er ikke avlyst, men kuldeperioden gir klimaskeptikere vann på mølla.
 • Kinas klimaforhandler avsatt, Aftenposten 07.01.10
  Kan være straff for innsatsen under klimaforhandlingene, hevder Hong Kong-avis.

Søk:

Avansert søk

Referat fra Stortinget:


Ketil Solvik-Olsen (FrP):

Jeg har et spørsmål til miljøvernministeren.

E-postlekkasjene ved East Anglia University i England satte i gang en betydelig debatt om klimavitenskapen, klimapanelets rapport og ikke minst om arbeidsmetodene innen klimapanelet.

E-postene avslørte kameraderi blant en gruppe forskere som står ansvarlig for hovedtesene i rapporten, og viser bl.a. at de bevisst støtter hverandres arbeid, bevisst prøver å holde unna kritiske røster, prøver å påvirke vitenskapelige magasiners holdninger til hva de publiserer, og holde tilbake tallmateriale fra andre som vil etterprøve forskningen deres. De har nå fått smekk på fingrene for brudd på offentlighetsloven, og ikke minst på god forskningsskikk.

Innen klimadebatten får en alltid henvisning til at det står 2 500 forskere bak, og at de kun holder seg til publisert fagfellevurdert forskning. I etterkant av denne avsløringen i England har det kommet en rekke eksempler som viser at det ikke er tilfellet.

Isen skulle ifølge FNs klimapanel ha smeltet i Himalaya innen 2035. Dette var de 90 pst. sikre på, ifølge sin egen terminologi. Nå viser det seg at anslaget kommer fra et intervju i bladet New Scientist fra 1999, der en indisk professor antok dette, uten å ha publisert det. Men WWF spilte det videre, og IPCC tok det. Nå er det altså ikke sant, selv om de var 90 pst. sikre i 2007.

IPCC knytter global oppvarming til flere og verre naturkatastrofer, men rapporten de viser til, har ingen dekning for dette. Da klimapanelets rapport ble publisert i 2007, var denne rapporten ikke fagfellevurdert. Da den ble fagfellevurdert og publisert i 2008, konkluderte forfatteren med at en ikke kunne påvise noen sammenheng.

40 pst. av Amazonas regnskoger skulle ifølge FNs klimapanel stå i fare ved nedgang i nedbør som følge av klimaendringer. Forskerne avviste dette. Rapporten var laget av WWF, og var ikke fagfellevurdert (presidenten klubber).

Hva mener statsråden vi bør gjøre i forhold til FNs klimapanel (presidenten klubber) og troverdigheten i rapporteringen deres?

Statsråd Erik Solheim:

Det er ingen tvil om at det den siste tid har blitt avdekket feil ved FNs klimapanel. Det motsatte ville nesten vært mer overraskende – om det i et materiale på tusenvis av sider ikke skulle forekommet feil. De to viktigste kritikkpunktene, som begge er tatt opp av representanten Solvik-Olsen, er denne e-postutvekslingen mellom forskere i England og feilen i årstall når det gjelder bresmeltingen i Himalaya.

La meg ta fatt i det siste. Det er altså ikke slik at de landene det mest angår, dvs. India, Nepal og Kina, har protestert mot dette. De har tvert imot sagt veldig tydelig fra at de ønsker å bygge videre på FNs klimapanel. Det er ikke slik at det er feil med hensyn til at det foregår en bresmelting. Feilen er at man har angitt galt årstall.

Det er veldig nyttig at klimaskeptikerne påviser denne type feil i materialet. Klimavitenskapen er jo en ny vitenskap. En forsker sier at det største nye som har skjedd i verdens vitenskap i perioden 2000–2010, er klimavitenskapens dramatiske inntog. At det innenfor dette vil være god og dårlig forskning, er bare hva vi må forvente. Vi må bygge videre på den, og så må klimaskeptikere og andre korrigere alt som måtte vise seg å være feil.

Til sjuende og sist er FNs klimapanel en gigantisk triumf for internasjonal vitenskap, for aldri har verdens politikere lagt til grunn en konsensus mellom et bredt spekter av vitenskapsfolk på den måten som her har skjedd. USAs president, Kinas president, Indias statsminister og EUs ledere – hele verden – bygger på dette. Dette er et materiale som må forbedres, og som må kritiseres. Vitenskapen i årene framover vil helt sikkert komme fram til både nye, overraskende og mer presise konklusjoner på de aller fleste punktene.

(For ytterligere oppfølgingsspørsmål og debatt,
les hele referatet
her). 

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.